atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.146); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Plantago atrata Hoppe ssp. carpatica (Soó) Soó

babka górska
Plantago montana sensu Lam., non Huds. var. carpatica Pilger nom.inv.
Plantago Plantago Plantago PlantagoPlantagobabka piaskowa (Plantago arenaria)babka pierzasta (Plantago coronopus)
Plantago atrata
28.07.2008, Czerwone Wierchy (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Plantago atrata
cechy diagnostyczne w kluczu:Plantago (babka)kl 8684

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.146 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Endemit karpacki. Występuje od piętra subalpejskiego do alpejskiego na podłożu wapiennym.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.