atlas-roslin.pl

objaśnienie skrótów

przypis w prawym dolnym rogu na ikonkach indeksów obrazkowych

W prawym górnym rogu, w górze strony, w polu z nazwami gatunku, są podane w skróconej formie statusy czeklistowy i ochroniarskie.
W prawym dolnym rogu ikonki w skorowidzu obrazkowym są podane: skrótowe oznaczenie statusu ochroniarskiego i statusu we florze Polski oraz (w przypadku uprawianych) wskaźniki atrakcyjności jako rośliny ozdobnej. Dla rodzajów podana jest też liczba gatunków należących do flory Polski.

Status we florze Polski jest podany pełnym tekstem na stronie gatunku w akapicie "Występowanie" i w kluczach, w pozycji danego gatunku. Jeśli na stronie nie ma akapitu "Występowanie" (zdarza się dla taksonów uprawianych spoza flory Polski), to status pełnym tekstem jest podany w akapicie "Właściwości i zastosowanie". Skrótem, podobnym do tego na ikonce, jest podany u góry strony, w prawym górnym rogu żółtego bloku tytułowego (z nazwą gatunku).

Pełna informacja o odmianach uprawnych i ich dostępności w ofercie katalogowej kilkunastu analizowanych szkółek jest podana w akapicie "właściwości i zastosowanie" na stronie gatunku.

Statusy ochroniarskie

§ — gatunek ustawowo chroniony
status zagrożenia wg Czerwonej Listy z 2016r. lub jeśliby tam nie było (czy są takie przypadki?), to w Czerwonej Księdzie z 2014r.

Skróty statusu we florze Polski

f — takson rodzimy lub zadomowiony flory Polski, ujęty w czekliście lub nie
fa — antropofit zadomowiony we florze Polski lub o niepewnym statusie
ef — efemerofit
f✝ — takson wymarły na terenie Polski
u lub U — takson uprawiany, ten znacznik może też wystąpić po którymś z powyższych statusów

Wskaźnik atrakcyjności rośliny ozdobnej

Podany w formie [ilość różnych odmian w ofertach]/[liczba różnych ofert w szkółkach]. Pierwsza liczba wskazuje na atrakcyjność gatunku dla hodowców odmian ozdobnych (nieco zależy też od jego plastyczności). Druga liczba jest skorelowana z popularnością, atrakcyjnością handlową i po trosze dostosowaniem do naszych warunków klimatycznych. Przykład oznaczenia np.
fu3/14 - gatunek należy do flory Polski, jest uprawiany, w ofertach szkółek są przynajmniej 3 odmiany i w analizowanych katalogach szkółek jest 14 różnych pozycji (odmiana w szkółce) dla tego gatunku

Jeśli jest tylko jedna odmiana (zwykle forma typowa) to pomijamy liczbę 1 i wtedy zapis ma postać np.
fu/7 - forma typowa gatunku (tj. bez nazwy odmiany) jest obecna w ofercie 7 analizowanych szkółek

Zobacz też ranking popularności roślin ozdobnych i użytkowych.

oznaczenia pod ikonką i na stronie gatunku

Dla roślin uprawnych na stronach im poświęconym oraz pod ikonką skorowidza obrazkowego mogą się znajdować następujące podstawowe parametry ogrodowe:
 1. pasek palety kolorów kwiatów i/lub liści (tylko liści, jeśli kwiaty nie są atrakcyjne)
 2. symbole słoneczności stanowiska:
  • pełne słońce
  • ☼ słoneczne, nieco ocienione (najlepiej w godzinach okołopołudniowych lub pstre słońce/cień)
  • symbol słoneczka ☼ - "pełne słońce lub nieco ocienione" w indeksie obrazkowym jest bez tła (tj. samo "słoneczko")
  • ◐ półcień
  • ⬤ cień
 3. wysokość
 4. pora kwitnienia

Szersze informacje o zastosowaniu i uprawie znajdują się na stronie gatunku, w odpowiednich akapitach.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji