objaśnienie skrótów

przypis w prawym dolnym rogu na ikonkach indeksów obrazkowych

W prawym dolnym rogu ikonki w skorowidzu obrazkowym są podane: skrótowe oznaczenie statusu we florze Polski oraz (w przypadku uprawianych) wskaźniki atrakcyjności jako rośliny ozdobnej. Dla rodzajów podana jest też liczba gatunków należących do flory Polski.

Pełny status we florze Polski jest podany na stronie gatunku w prawym górnym rogu pola tytułu i w kluczach, w pozycji danego gatunku).

Pełna informacja o odmianach uprawnych i ich dostępności w ofercie katalogowej kilkunastu analizowanych szkółek jest podana w akapicie "właściwości i zastosowanie" na stronie gatunku.

Skróty statusu we florze Polski

f — takson rodzimy lub zadomowiony flory Polski, ujęty w czekliście lub nie
fa — antropofit zadomowiony we florze Polski lub o niepewnym statusie
ef — efemerofit
f+ — takson wymarły na terenie Polski
u — takson uprawiany, ten znacznik może też wystąpić po którymś z powyższych statusów

Wskaźnik atrakcyjności rośliny ozdobnej

Podany w formie [ilość różnych odmian w ofertach]/[liczba różnych ofert w szkółkach]. Pierwsza liczba wskazuje na atrakcyjność gatunku dla hodowców odmian ozdobnych (nieco zależy też od jego plastyczności). Druga liczba jest skorelowana z popularnością, atrakcyjnością handlową i po trosze dostosowaniem do naszych warunków klimatycznych. Przykład oznaczenia np.
fu3/14 - gatunek należy do flory Polski, jest uprawiany, w ofertach szkółek są przynajmniej 3 odmiany i w analizowanych katalogach szkółek jest 14 różnych pozycji (odmiana w szkółce) dla tego gatunku

Jeśli jest tylko jedna odmiana (zwykle forma typowa) to pomijamy liczbę 1 i wtedy zapis ma postać np.
fu/7 - forma typowa gatunku (tj. bez nazwy odmiany) jest obecna w ofercie 7 analizowanych szkółek

oznaczenia pod ikonką

Dla roślin uprawnych, na stronach im poświęconym, pod ikonką obok nazwy naukowej i polskiej mogą się znajdować następujące podstawowe parametry ogrodowe: 1) pasek palety kolorów kwiatów (lub liści, jeśli kwiaty nie są istotne), 2) symbole stanowiska: pełne słońce, półcień, cień, 3) wysokość, 4) pora kwitnienia.

Szersze informacje o zastosowaniu i uprawie znajdują się na stronie gatunku, w odpowiednich akapitach.