takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.225)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Elatine hydropiper L. em. Oeder

nadwodnik naprzeciwlistny
na stronie — występowanie
Elatine hydropiper (nadwodnik naprzeciwlistny)
31.07.2009, Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Elatine hydropiper (nadwodnik naprzeciwlistny)
Elatine hydropiper (nadwodnik naprzeciwlistny)
Elatine hydropiper (nadwodnik naprzeciwlistny)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.225 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.