takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.236)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Lythrum hyssopifolia L.

krwawnica wąskolistna krwawnica hyzopolistna
na stronie — występowanie
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
26.07.2012, Wzniesienia Żarskie; copyright © by Piotr Kobierski XL
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
03.10.2009, okol. Borzymowa (Niecka Połaniecka); copyright © by Jerzy Kruk
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.236 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na północy Polski prawie brak. Brzegi wód, mokradła, przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.