atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.236)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Lythrum hyssopifolia L.

krwawnica wąskolistna krwawnica hyzopolistna
Lythrum Lythrum Lythrum LythrumLythrumbebłek błotny (Peplis portula)krwawnica sitowata (Lythrum junceum)
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
16.07.2021, Wzniesienia Gubińskie, Białków; copyright © by Piotr Kobierski
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
03.10.2009, okol. Borzymowa (Niecka Połaniecka); copyright © by Jerzy Kruk
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
XL
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Lythrum (krwawnica)kl 4930

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.236 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na północy Polski prawie brak. Brzegi wód, mokradła, przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.