atlas-roslin.pl
takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24]
· ochrona częściowa (2.286)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Orobanche coerulescens Stephan ex Willd.

zaraza błękitnawa
Orobanche Orobanche Orobanche OrobancheOrobanchezaraza przytuliowa (Orobanche caryophyllacea)zaraza wielka (Orobanche elatior)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
20.06.2010, Podlasie; copyright © by Renata Piwowarczyk
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Orobanche (zaraza)kl 5551

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.286 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100620.1.rpw - Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa); Podlasie
100620-1
leg. Renata Piwowarczyk
/Podlasie/ #9
znalezisko 20070625.2.rpw - Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa); Pińczów
070625-2
leg. Renata Piwowarczyk
/Pińczów/ #2
znalezisko 20080610.1.rpw - Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa); Pińczów
080610-1
leg. Renata Piwowarczyk
/Pińczów/ #2