lista roślin chronionych lista roślin chronionych lista roślin chronionych lista roślin chron…lista roślin chronionychchronione paprotniki, widłaki i skrzypyChronione goryczkowate
po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony; pełnym tekstem informacje te są podana na stronie gatunku
objaśnienie skrótów