mchy podlegające ochronie ścisłej

Buxbaumia viridis (bezlist okrywowy)
1.65(2)(3) ścisła2001
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)
1.66(3) ścisła2004
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
1.67(3) ścisła2004
Catoscopium nigritum (czarnogłów czarniawy)
1.68 ścisła2014
Cinclidium stygium (drabinowiec mroczny)
1.69 ścisła2004
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
1.70(3) ścisła2004
Pseudocalliergon trifarium (bagiennik żmijowaty)
1.71 ścisła2004
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
1.72(2)(3) ścisła2001
Anacamptodon splachnoides (krzywoząb podsadnikowy)
1.73 ścisła2004
Calliergon richardsonii (mokradłosz Richardsona)
1.74 ścisła2004
Calliergon megalophyllum (mokradłosz wielkolistny)
1.75 ścisła2004
Drepanocladus capillifolius (sierpowiec włosolistny)
1.76 ścisła2004
Scorpidium scorpioides (skorpionowiec brunatnawy)
1.77 ścisła2004
Warnstorfia trichophylla (warnstorfia włoskolistna)
1.78 ścisła2004
Rhynchostegiella teneriffae (ostrószek kanaryjski)
1.79 ścisła2014
Cirriphyllum tenuicaule (szydłosz cienki)
1.80 ścisła2004
Neckera pennata (miechera pierzasta)
1.81 ścisła2004
Neckera pumila (miechera wysmukła)
1.82 ścisła2004
Cinclidotus riparius (nurzypląs czarniawy)
1.83 ścisła2004
Cinclidotus fontinaloides (nurzypląs lancetowaty)
1.84 ścisła2004
Paludella squarrosa (mszar krokiewkowaty)
1.85(3) ścisła2004
Meesia triquetra (parzęchlin trójrzędowy)
1.86(3) ścisła2004
Meesia uliginosa (parzęchlin trzęsawiskowy)
1.87 ścisła2004
Amblyodon dealbatus (tępoząb białawy)
1.88 ścisła2004
Hookeria lucens (płaskolist lśniący)
1.89 ścisła2004
Pseudobryum cinclidioides (nibyprątnik torfowy)
1.90 ścisła2004
Splachnum sphaericum (podsadnik kulisty)
1.91 ścisła2004
Bryum neodamense (prątnik brandenburski)
1.92 ścisła2004
Bryum subneodamense (prątnik jajowaty)
1.93 ścisła2004
Hypnum pratense (rokiet łąkowy)
1.94 ścisła2004
Hypnum fertile (rokiet płodny)
1.95 ścisła2014
Pyramidula tetragona (bezrąbek)
1.96 ścisła2001
Physcomitrium acuminatum (czarecznik zaostrzony)
1.97 ścisła2014
Fissidens fontanus (skrzydlik studziennik)
1.98 ścisła2004
Fissidens crassipes (skrzydlik tęgoszczecinowy)
1.99 ścisła2004
Schistidium flaccidum (rozłupek wiotki)
1.100 ścisła2004
Ulota hutchinsiae (nastroszek amerykański)
1.101 ścisła2004
Ulota coarctata (nastroszek długoszypułkowy)
1.102 ścisła2004
Ulota drummondii (nastroszek Drummonda)
1.103 ścisła2004
Ulota phyllantha (nastroszek morski)
1.104 ścisła2004
Orthotrichum scanicum (szurpek szwedzki)
1.105 ścisła2004
Zygodon gracilis (zrostniczek wysmukły)
1.106 ścisła2004
Zygodon rupestris (zrostniczek skalny)
1.107 ścisła2014
Zygodon stirtonii
1.108 ścisła2014
Zygodon dentatus (zrostniczek ząbkowany)
1.109 ścisła2014
Zygodon viridissimus (zrostniczek zielony)
1.110 ścisła2004
Sphagnum lindbergii (torfowiec Lindberga)
1.111 ścisła2004
Campylopus schimperi (krzywoszczeć Schimpera)
1.112 ścisła2004
Dicranum undulatum (widłoząb Bergera)
1.113 ścisła2004
Dicranum viride (widłoząb zielony)
1.114(2) ścisła2001
Dichelyma falcatum (moczara sierpowata)
1.115(3) ścisła2004
Dichelyma capillaceum (moczara włoskowata)
1.116(2)(3) ścisła2001
Fontinalis hypnoides (zdrojek rokietowaty)
1.117(3) ścisła2004
Fontinalis dalecarlica (zdrojek szwedzki)
1.118(3) ścisła2004

mchy podlegające ochronie częściowej

Buxbaumia aphylla (bezlist zwyczajny)
2.27 częściowa2014
Leucobryum juniperoideum (bielistka jałowcowata)
2.28 częściowa2001
Leucobryum glaucum (bielistka siwa)
2.29 częściowa2001
Palustriella decipiens (źródliskowiec tujowaty)
2.30 częściowa2014
Palustriella commutata (źródliskowiec zmienny)
2.31 częściowa2014
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty)
2.32 częściowa2001
Seligeria campylopoda (drobniaczek łukowaty)
2.33 częściowa2004
Seligeria patula (drobniaczek rozłożysty)
2.34 częściowa2004
Seligeria calcarea (drobniaczek wapienny)
2.35 częściowa2004
Brachydontium trichodes (krótkoząb skalny)
2.36 częściowa2004
Rhytidium rugosum (fałdziec pomarszczony)
2.37 częściowa2014
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
2.38 częściowa2001
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)
2.39 częściowa2001
Loeskeobryum brevirostre (gajniczek krótkodzióbkowy)
2.40 częściowa2004
Hylocomium splendens (gajnik lśniący)
2.41 częściowa2001
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
2.42 częściowa2001
Ephemerum recurvifolium (jętniczek odgiętolistny)
2.43 częściowa2014
Ephemerum cohaerens (jętniczek zbity)
2.44 częściowa2014
Pseudoscleropodium purum (brodawkowiec czysty)
2.45 częściowa2001
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)
2.46 częściowa2004
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)
2.47 częściowa2004
Brachythecium geheebii (krótkosz namurnikowy)
2.48 częściowa2004
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)
2.49 częściowa2004
Tomentypnum nitens (błyszcze włoskowate)
2.50(3) częściowa2004
Amblystegium radicale (krzywoszyj korzeniowy)
2.51 częściowa2004
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
2.52 częściowa2001
Limprichtia cossoni (limprichtia pośrednia)
2.53 częściowa2004
Drepanocladus sordidus (sierpowiec brudny)
2.54 częściowa2004
Drepanocladus stagnatus (sierpowiec jeziorny)
2.55 częściowa2004
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
2.56 częściowa2004
Leptodictyum humile (tęposz niski)
2.57 częściowa2004
Hygroamblystegium fluviatile (wodnokrzywoszyj rzeczny)
2.58 częściowa2004
Hygroamblystegium tenax (wodnokrzywoszyj zanurzony)
2.59 częściowa2004
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
2.60 częściowa2004
Neckera besseri (miechera Bessera)
2.61 częściowa2004
Neckera crispa (miechera kędzierzawa)
2.62 częściowa2004
Neckera complanata (miechera spłaszczona)
2.63 częściowa2004
Andreaea (naleźlina)
2.64-69 wszystkie gatunki rodzaju
Discelium nudum (osadniczek goły)
2.70 częściowa2004
Pleurochaete squarrosa (boczeń nastroszony)
2.71 częściowa2004
Tortula cernua (brodek zwisły)
2.72 częściowa2004
Tortella fragilis (kędzierzawka krucha)
2.73 częściowa2004
Tortella flavovirens (kędzierzawka żółozielona)
2.74 częściowa2004
Syntrichia papillosa (pędzliczek brodawkowaty)
2.75 częściowa2004
Syntrichia sinensis (pędzliczek chiński)
2.76 częściowa2004
Syntrichia laevipila (pędzliczek gładkowłoskowy)
2.77 częściowa2004
Syntrichia latifolia (pędzliczek szerokolistny)
2.78 częściowa2004
Syntrichia virescens (pędzliczek zielonawy)
2.79 częściowa2004
Hilpertia velenovskyi (ślimakobrzeżek lessowy)
2.80 częściowa2004
Polytrichum strictum (płonnik cienki)
2.81 częściowa2001
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
2.82 częściowa2001
Tayloria serrata (długoszyj piłkowany)
2.83 częściowa2004
Splachnum ampullaceum (podsadnik pecherzykowaty)
2.84 częściowa2004
Bryum weigelii (prątnik zbiegający)
2.85 częściowa2004
Aulacomnium palustre (próchniczek błotny)
2.86 częściowa2001
Ctenidium molluscum (grzebieniowiec piórkowaty)
2.87 częściowa2014
Calliergonella cuspidata (mokradłoszka zaostrzona)
2.88 częściowa2001
Ptilium crista-castrensis (piórosz pierzasty)
2.89 częściowa2001
Buckiella undulata (płaszczeniec marszczony)
2.90 częściowa2004
Fissidens osmundoides (skrzydlik długoszowaty)
2.91 częściowa2004
Schistidium brunnescens (rozłupek brunatny)
2.92 częściowa2004
Schistidium atrofuscum (rozłupek czarniawy)
2.93 częściowa2004
Schistidium trichodon (rozłupek włoskoząb)
2.94 częściowa2004
Coscinodon cribrosus (siatkoząb darniowy)
2.95 częściowa2004
Orthogrimmia sessitana (strzechewka bruzdowana)
2.96 częściowa2004
Orthogrimmia caespiticia (strzechewka darniowa)
2.97 częściowa2004
Grimmia anodon (strzechwa bezząb)
2.98 częściowa2004
Grimmia crinita (strzechwa włosista)
2.99 częściowa2004
Dryptodon orbicularis (strzechwowiec okrągły)
2.100 częściowa2004
Dryptodon decipiens (strzechwowiec zwodniczy)
2.101 częściowa2004
Philonotis (bagniak)
2.102-108 wszystkie gatunki rodzaju
Ulota bruchii (nastroszek Brucha)
2.109 częściowa2004
Ulota crispa (nastroszek kędzierzawy)
2.110 częściowa2004
Orthotrichum gymnostomum (szurpek bezzębny)
2.111 częściowa2004
Orthotrichum tenellum (szurpek delikatny)
2.112 częściowa2004
Orthotrichum lyellii (szurpek porosły)
2.113 częściowa2004
Orthotrichum rupestre (szurpek skalny)
2.114 częściowa2004
Orthotrichum urnigerum (szurpek słoikowaty)
2.115 częściowa2004
Sphagnum (torfowiec)
2.116-150 prawie całość rodzaju - patrz uwagi na stronie
Abietinella abietina (jodłówka pospolita)
2.151 częściowa2004
Thuidium delicatulum (tujowiec delikatny)
2.152 częściowa2001
Thuidium recognitum (tujowiec szerokolistny)
2.153 częściowa2004
Thuidium tamariscinum (tujowiec tamaryszkowaty)
2.154 częściowa2001
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)
2.155 częściowa2004
Campylopus fragilis (krzywoszczeć krucha)
2.156 częściowa2014
Campylopus flexuosus (krzywoszczeć pogięta)
2.157 częściowa2004
Campylopus pyriformis (krzywoszczeć torfowa)
2.158 częściowa2004
Cynodontium tenellum (różnoząb delikatny)
2.159 częściowa2004
Cynodontium graciliescens (różnoząb smukły)
2.160 częściowa2004
Cynodontium fallax (różnoząb zwodniczy)
2.161 częściowa2004
Dicranum bonjeanii (widłoząb błotny)
2.162 częściowa2004
Dicranum polysetum (widłoząb kędzierzawy)
2.163 częściowa2004
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)
2.164 częściowa2004
Dicranum fulvum (widłoząb płowy)
2.165 częściowa2004
Dicranum sandtneri (widłoząb sudecki)
2.166 częściowa2004
Dicranodontium asperulum (zwiesiniec szorstki)
2.167 częściowa2004
Fontinalis squamosa (zdrojek łuseczkowaty)
2.168 częściowa2004
Anomodon (zwiślik)
2.169-172 wszystkie cztery gatunki tego rodzaju