takson wymarły na terenie Polski [24]
· ochrona ścisła (1.202); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Crassula aquatica (L.) Schönland

uwroć wodna
Bulliarda aquatica (L.) DC. · Tillaea aquatica L.
CrassulaCrassulagrubosz Helmsa (Crassula helmsii)
skróty
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Stawy Milickie w okol. Potaszni; copyright © by Zygmunt Kącki
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Crassulakl 8803

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.202 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Gatunek odnaleziony ponownie w Polsce w 2003 roku przez Z. Kąckiego i Z. Dajdoka na terenie Stawów Milickich. [J. Kruk]

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.