atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.202); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Crassula aquatica (L.) Schönland [🔉 kras·su·la *]

uwroć wodna
Bulliarda aquatica (L.) DC. · Tillaea aquatica L.
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Stawy Milickie w okol. Potaszni; copyright © by Zygmunt Kącki
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Crassulakl 8803

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.202 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Crassula aquatica (uwroć wodna)
Gatunek długo uznawany za wymarły; odnaleziony ponownie w Polsce w 2003 roku przez Z. Kąckiego i Z. Dajdoka na obfitych stanowiskach na terenie Stawów Milickich, potem w Borach Dolnośląskich.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Crassula aquatica (L.) Schönland [🔉 kras·su·la *]Bulliarda aquatica (L.) DC. [🔉 bul·li·ar·da a·kwa·ti·ca], Tillaea aquatica L. [🔉 til·le·a *](pl) uwroć wodna