atlas-roslin.pl

Phyteuma [🔉 fi·te͡u·ma]

zerwa
Campanulaceae Campanulaceae Campanulaceae CampanulaceaeCampanulaceaejasieniec piaskowy (Jasione montana)lobelia (Lobelia)