atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Leucanthemum vulgare Lam. s. str. ssp. vulgare [🔉 * wul·ga·re]

jastrun właściwy typowy, złocień właściwy typowy