atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Asplenium onopteris L. [🔉 as·ple·ni·um *]

zanokcica kończysta
Asplenium adiantum-nigrum L. ssp. onopteris (L.) Luerssen
Asplenium Asplenium Asplenium AspleniumAspleniumzanokcica niemiecka (Asplenium ×alternifolium)zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium)
Asplenium onopteris (zanokcica kończysta)
01.06.1958, Francja; copyright © by Jerzy Kruk XL
Asplenium onopteris (zanokcica kończysta)
XL
Asplenium onopteris (zanokcica kończysta)
XL
Asplenium onopteris (zanokcica kończysta)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Asplenium (zanokcica)kl 3674
Bylina.

space

Odcinki pierwszego rzędu ± prostopadle w bok odstające. Łatki ostatniego rzędu wąsko lancetowate do równowąskich, wąskie w nasadzie, na końcu ostro ząbkowane z ostkami i zwykle zagięte ku górze.

space

występowanie

Gatunek diploidalny związany ze skałami serpentynitowymi w rejonie śródziemnomorskim i atlantyckim. Podawany był w Masywie Ślęży. Rewizja [347] wykazała, że doniesienia dotyczyły wyłącznie trioploidalnego zanokcicy ciemnej (Asplenium adiantum-nigrum), tak więc zanokcica kończysta (Asplenium onopteris) nie występuje w Polsce a wyróżnianie z tych samych stanowisk taksonu zanokcica kończysta odmiana śląska (Asplenium onopteris var. silesiaca) (w randze gatunku lub odmiany) nie jest uzasadnione.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19650721.KRAM435530.jkr - Asplenium onopteris (zanokcica kończysta); Bułgaria
650721-KRAM435530
leg. A. Jasiewicz
/Bułgaria/ #2
znalezisko 19580601.KRAM410264.jkr - Asplenium onopteris (zanokcica kończysta); Francja
580601-KRAM410264
leg. A. Jasiewicz
/Francja/ #2