takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Zostera noltii HORNEM.

zostera drobna
Zostera nana Roth p.p.
na stronie — występowanie · znaleziska
Zostera noltii (zostera drobna)
21.08.1978 copyright © by Jerzy Kruk XL
Zostera noltii (zostera drobna)
XL
Zostera noltii (zostera drobna)
XL
Zostera noltii (zostera drobna)
XL

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections