atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » lamiids » Ord. Lamiales » Fam. Orobanchaceae »

Orobanche [🔉 o·ro·ban·che]

zaraza
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Oznaczanie zaraz, zwłaszcza w rodzaju Orobanche s.str. jest trudne z uwagi na nikłość cech różnicujących i zmienność w zależności od kondycji żywiciela lub gatunku żywiciela (u zaraz mających kilka gatunków żywicieli). Konieczna jest obserwacja zabarwienia korony, włosków, znamion, łodygi. To należy zanotować z okazów świeżych, ponieważ nie zachowuje się podczas zielnikowania. W stanie świeżym należy też ocenić krzywiznę grzbietu korony i zielnikować kilka kwiatów rozciętych wzdłuż grzbietu, tak aby zachować tę cechę w zielniku. Okazy niewybarwione i miniaturowe z uwagi na słabego żywiciela lub poroniony związek z nim, albo albinotyczne (białawe, żółtawe, jasnobrązowe), mogą być nieoznaczalne.

space

Zarazy to w większości rośliny jednoroczne lub dwuletnie. Czasem, z uwagi na zdolność do propagacji wegetatywnej przez rodzaj rozłogów, mogą mieć charakter wieloletni.

Do 2014r. ochronie ścisłej podlegał cały rodzaj. Obecnie na liście znajdują się wyspecyfikowane gatunki i podlegają one ochronie częściowej.
  
↓nie(z) kielich zrosłodziałkowy, trąbkowaty do dzwonkowatego, 4 (5)-ząbkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· Kwiaty jasnoniebieskie do niebieskofioletowych; wyrastają w kątach małych przysadek; dolne kwiaty krótkoszpułkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  Phelipanche
  
    
↓nie(z) łodyga zwykle rozgałęziona; korona 10 – 16 mm długości
Phelipanche ramosa (zaraźnica gałęzista)
Phelipanche ramosa (zaraźnica gałęzista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Korona 10 – 16 mm długości, bladożółta lub niebieskawa; kielich 3 – 6 mm długości; pylniki 1 – 1.2 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Phelipanche ramosa (zaraźnica gałęzista)
wystepowanie
zaraza gałęzista · syn. Orobanche ramosa · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Chwast upraw polnych.
    
    
↑nie (z) łodygi pojedyncze; korona (16) 17 – 35 mm długości, fioletowoniebieska
· ta cecha diagnos ...
· Korona (16) 17 – 35 mm długości, fioletowoniebieska; kielich (6) 7 – 15 mm długości; pylniki (1.2) 1.4 – 2.2 mm długości.
  Suche murawy.
    
      
↓nie(z) pylniki w nasadzie kosmato owłosione; kielich przynajmniej do połowy podzielony na łatki
Phelipanche arenaria (zaraźnica piaskowa)
Phelipanche arenaria (zaraźnica piaskowa)
Phelipanche arenaria (zaraźnica piaskowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Kielich przynajmniej do połowy podzielony na szydlaste łatki, jasno brunatny, z silnie wystającymi nerwami, 10 – 18 mm długości; przykwiatki długości kielicha lub nieco dłuższe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
Phelipanche arenaria (zaraźnica piaskowa)
wystepowanie
zaraza piaskowa · syn. Orobanche arenaria · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na roślinach z rodzaju bylica (Artemisia).
      
      
↑nie (z) pylniki nagie lub tylko na szczycie z kępkami włosków; kielich podzielony tylko do 1/3 (1/2)
Phelipanche purpurea (zaraźnica niebieska)
Phelipanche purpurea (zaraźnica niebieska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Kielich podzielony tylko do 1/3 (1/2) lancetowate łatki (dolna łatka najczęściej zmarniała), brunatny, z silnie wystającymi nerwami, 8 – 14 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
Phelipanche purpurea (zaraźnica niebieska)
wystepowanie
zaraza niebieska · syn. Orobanche purpurea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na roślinach z rodzaju krwawnik (Achillea) (ale też i z rodzajów: bylica (Artemisia) i ostrożeń (Cirsium)).
      
        
↓nie(z) kielich 4 (5)-ząbkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Rośliny 15 – 40 (50) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
  ssp. purpurea

Szerokie spektrum żywicieli głównie z rodzaju krwawnik (Achillea).

        
        
↑nie (z) kielich 5-ząbkowy
Phelipanche bohemica (zaraźnica czeska)
Phelipanche bohemica (zaraźnica czeska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Rośliny 25 – 50 (70) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Phelipanche bohemica (zaraźnica czeska)
wystepowanie
zaraza czeska · syn. Orobanche bohemica · Orobanche purpurea ssp. bohemica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
  
↑nie (z) kielich z dwóch wolnych (lub zrośniętych z przodu w dole) łatek, łatki mogą być 1 (2)-ząbkowe lub klapowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
· Kwiaty różnie zabarwione, wyjątkowo tylko niebieskie.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  Orobanche s.str.
  
    
↓nie(z) korona jasnoniebieska do niebieskolila; znamię białawe
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
· Łatki kielicha niepodzielone lub dwułatkowe, 8 – 13 mm długości. Znamię białawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy; pasożytuje na bylicy polnej (Artemisia campestris) i gatunkach z rodzaju krwawnik (Achillea).
    
    
↑nie (z) korona co najwyżej niebieskawo żyłkowana lub z liliowym odcieniem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Rośliny 10 – 90 cm wysokości, gruczołowato owłosione, bez białego wełnistego niegruczołowatego owłosienia w obrębie kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
    
      
↓nie(z) linia grzbietowa korony w środkowym odcinku (prawie) prosta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone ...
· jedynie u zarazy czerwonawej (Orobanche lutea) w środkowej części silnie, lecz nierównomiernie zgięta.
      
        
↓nie(z) rurka korony zwężająca się ku górze i z przewężeniem pod gardzielą
Orobanche hederae (zaraza bluszczowa)
Orobanche hederae (zaraza bluszczowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· korona 14 – 18 mm długości, żółtawa ku nasadzie biaława, z czerwonymi nerwami, na grzbiecie fioletowo nabiegła; prawie naga;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
  Bardzo rzadko zawlekana w parkach (Gryfino, Pruszków k. Opola). Pasożytuje na bluszczu pospolitym (Hedera helix).
        
        
↑nie (z) korona bez przewężenia tuż pod gardzielą
        
          
↓nie(z) korona krótka (8) 12 – 14 (16) mm długości
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· jasnożółtawa, na zgięciu często z liliowym lub filetowym odcieniem; szczyt wargi górnej wyprostowany, o łatkach nieodgiętych do tyłu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Na uprawianych odmianach gatunków z rodzaju koniczyna (Trifolium).
          
          
↑nie (z) korona zwykle większa
· ta cecha diagnostyczn ...
· rzadziej ok. 15 mm długości i wtedy pręciki przyrośnięte do rurki korony znacznie poniżej jej środka (zwykle 1.5 – 2.5 mm od nasady korony).
          
            
↓nie(z) korona zwykle skośnie do góry skierowana, bez barwnych włosków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· bez barwnych (czerwonych lub fioletowych) włosków, czerwonawa, żółtawobrunatna do brązowofioletowej, tylko w nasadzie biaława lub żółtawa;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
            
              
↓nie(z) znamię żółte, po wysuszeniu ±podobnej barwy jak szyjka słupka
Orobanche lutea (zaraza czerwonawa)
Orobanche lutea (zaraza czerwonawa)
Orobanche lutea (zaraza czerwonawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Korona 18 – 22 mm długości, żółtawa, czerwonobrązowo nabiegła, czasem różowawa na zgięciu; często z fioletowymi nerwami;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Orobanche lutea (zaraza czerwonawa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Pasożyt roślin z rodziny bobowate (Fabaceae), najczęściej na gatunkach z rodzaju lucerna (Medicago).
              
              
↑nie (z) znamię czerwone, po wysuszeniu znacznie ciemniejsze od szyjki słupka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Korona jasnobrązowa, brunatno-liliowa, zwykle czerwonawa na zgięciu, bez wyraźnej czerwonofioletowej nerwacji.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
              
                
↓nie(z) kwiatostan (7) 10 – 25 cm długości; korona 17 – 25 (35) mm długości
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
· Pręciki zrośnięte z rurką korony 1.5 – 3 (4) mm od jej nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
wystepowanie
zaraza pospolita · syn. Orobanche vulgaris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Na roślinach z rodziny marzanowate (Rubiaceae), najczęściej na gatunkach z rodzaju przytulia (Galium).
                
                
↑nie (z) kwiatostan do 10 cm długości; korona 18 – 20 (23) mm długości
Orobanche teucrii (zaraza ożankowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Pręciki zrośnięte z rurką korony 4 – 5 mm od jej nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Pasożytuje na gatunkach z rodzaju ożanka (Teucrium). Do odszukania w Polsce.
                
            
↑nie (z) korona zwykle odsunięta od osi kwiatostanu; często z barwnymi włoskami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· często z barwnymi włoskami;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
            
              
↓nie(z) góra łodygi, osi kwiatostanu i przykwiatki, z dobrze widocznymi włoskami gruczołowatymi i dłuższych białawymi prostymi
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· Korona bez barwnych włosków; jasnożółta, w gardzieli na na nerwach często fioletowawa lub czerwonawa, 15 – 20 mm długości, z ±szeroko otwartą gardzielą; szczyt wargi górnej z krótkim kończykiem, o łatkach odwiniętych do tyłu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
wystepowanie
syn. Orobanche loricata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Na roślinach z rodziny astrowate s.l. (Asteraceae), najczęściej na goryczelu jastrzębcowatym (Picris hieracioides).
              
              
↑nie (z) góra łodygi, osi kwiatostanu i przykwiatki tylko ze słabo widocznymi krótkimi włoskami gruczołowatymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· Korona zwykle z barwnymi (czerwonawymi lub fioletowymi) włoskami gruczołowatymi; po wysuszeniu są widoczne jako ciemne kropki (pigment zwykle zachowuje się u ich nasady).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
              
                
↓nie(z) warga dolna korony na brzegu z licznymi włoskami gruczołowatymi
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Korona 15 – 25 mm długości, biała lub żółtawo-biała, w górze zwykle różowa do czerwonofioletowej, z ciemnymi żyłkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
↑nie (z) warga dolna korony na brzegu tylko z pojedynczymi włoskami gruczołowatymi lub bez nich
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Korona biaława lub żółtawa, w górze tylko ze słabym czerwonawym lub fioletowawym odcieniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
wystepowanie
syn. Orobanche reticulata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Polany i zarośla. Pasożytuje na gatunkach z rodzajów oset (Carduus) i ostrożeń (Cirsium).
                
      
↑nie (z) linia grzbietowa korony od nasady po szczyt wargi górnej ±równomiernie łukowato zgięta
      
        
↓nie(z) korona w górze lśniąco krwisto ciemnoczerwona
Orobanche gracilis (zaraza krwistoczerwona)
Orobanche gracilis (zaraza krwistoczerwona)
Orobanche gracilis (zaraza krwistoczerwona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersj ...
· Działki 7 – 12 mm długości, zwykle dwułatkowe, rzadko niepodzielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· ta cecha diagnostyczna ...
  Suche zbocza i zarośla. Na roślinach z rodziny bobowate (Fabaceae). Mylnie podany z Polski.
        
        
↑nie (z) korona w górze nie lśniąco ciemnoczerwona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
        
          
↓nie(z) górna warga korony bardzo krótka, jej łatki prawie nie rozwinięte i nie odgięte na zewnątrz
Orobanche lucorum (zaraza berberysowa)
Orobanche lucorum (zaraza berberysowa)
Orobanche lucorum (zaraza berberysowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Korona 16 – 20 mm długości, czerwonawo-żółta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
Orobanche lucorum (zaraza berberysowa)
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Pasożytuje na krzewach z rodzaju berberys (Berberis).
          
          
↑nie (z) górna warga korony stosunkowo długa, o dobrze rozwiniętych łatkach, w czasie kwitnienia odgiętych na zewnątrz
          
            
↓nie(z) znamię ciemne; ząbki kielicha długości rurki korony lub dłuższe
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· jasnożółtawa, na zgięciu często z liliowym lub filetowym odcieniem; szczyt wargi górnej wyprostowany, o łatkach nieodgiętych do tyłu.
· ta cecha dia ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Na uprawianych odmianach gatunków z rodzaju koniczyna (Trifolium).
            
            
↑nie (z) znamię żółte; ząbki kielicha krótsze od rurki korony (u zaraza żółta (Orobanche flava) czasem równe)
            
              
↓nie(z) rurka korony silnie łukowato zgięta, prawie poziomo odstająca, bladożółta lub czerwonawa; warga górna 2-łatkowa
  zaraza czerwonawa (Orobanche lutea) var. buekiana (Koch) G.Beck
              
              
↑nie (z) rurka korony umiarkowanie zgięta; najczęściej wzniesiono-odstająca
              
                
↓nie(z) nitki pręcików od dołu dalej niż do połowy gęsto pokryte stosunkowo długimi włoskami; korona żółta do różowoczerwonej; stanowiska podmokłe
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· Łodyga i łuski, aż do nasady, krótko gruczołowato owłosione; łodyga dołem gęsto pokryte łuskami, górą skąpo. Kłos tylko początkowo gęsty, z czasem dołem luźny.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyc ...
Orobanche flava (zaraza żółta)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ziołorośla na terenach wilgotnych. Pasożytuje na gatunkach z rodzaju lepiężnik (Petasites).
                
                
↑nie (z) nitki pręcików mniej niż do połowy od dołu (zwykle tylko do 1/4 – 1/3) pokryte stosunkowo długimi włoskami; stanowiska suche
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· wyżej nagie lub z rozproszonymi i bardzo krótkimi włoskami gruczołowatymi.
                
                  
↓nie(z) korona stosunkowo słabo zgięta, często z różowym odcieniem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Łodyga i oś kwiatostanu pokryte tylko bardzo krótkimi (do 0.3 mm długości) włoskami gruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznacz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
  Suche murawy. Pasożytują na gatunkach z rodzaju chaber (Centaurea).
                  
                    
↓nie(z) kwiatostan walcowaty, gęsty; liście wąskie, wydłużone, równowąsko-lancetowate
Orobanche elatior (zaraza wielka)
XL
Orobanche elatior (zaraza wielka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Wysokość (10) 30 – 40 (95) cm. Kwiatostan walcowaty i gęsty, często z przydatkiem wąskiego, ostrego końca z nierozwiniętych pąków kwiatowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wy ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Orobanche elatior (zaraza wielka)
wystepowanie
syn. Orobanche major · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy. W Polsce pasożytuje na chabrze driakiewniku (Centaurea scabiosa).
                    
                    
↑nie (z) kwiatostan prawie walcowaty, zwężający się w górze, w dole luźny; liście szerokie w nasadzie, owalno-trójkątne
Orobanche kochii (zaraza Kocha)
Orobanche kochii (zaraza Kocha)
Orobanche kochii (zaraza Kocha)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Wysokość (5) 20 – 30 (60) cm. Kwiatostan prawie walcowaty, zwężający się w górze, w dole luźny.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu s ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Orobanche kochii (zaraza Kocha)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
                    
                  
↑nie (z) liście wąskie, lancetowate; korona dość silnie łukowato zgięta; żółta z liliowo-fioletowym nalotem; stanowiska kserotermiczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Łodyga i oś kwiatostanu pokryte dłuższymi (0.3 – 0.6 mm długości) włoskami gruczołowatymi i ±pogiętymi włoskami prostymi i słabo gruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
  Orobanche alsatica agg.

Stanowiska kserotermiczne, na roślinach z rodzaju gorysz (Peucedanum) i na oleśniku górskim (Libanotis pyrenaica).

                  
                    
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pasożytuje najczęściej na goryszu sinym (Peucedanum cervaria), rzadko na goryszu alzackim (Peucedanum alsaticum), Seseli osseum, Seseli montanum i roślinach z rodzaju dzięgiel (Angelica).
                    
                    
Orobanche bartlingii
rośliny wraz z żywicielem
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Kwiaty mniejsze, różnica widoczna szczególnie w przypadku korony mierzącej (12) 14 – 17 (18) mm (O. alsatica (14) 17 – 21 (25)mm).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
wystepowanie
syn. Orobanche alsatica ssp. libanotidis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pasożytuje na oleśniku górskim (Libanotis pyrenaica), rzadko na roślinach z rodzaju biedrzeniec (Pimpinella).
                    
                    
Orobanche mayeri (zaraza Mayera)
Orobanche mayeri (zaraza Mayera)
Orobanche mayeri (zaraza Mayera)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu