wskazówki do oznaczania

Oznaczanie zaraz, zwłaszcza w rodzaju Orobanche s.str. jest trudne z uwagi na nikłość cech różnicujących i zmienność w zależności od kondycji żywiciela lub gatunku żywiciela (u zaraz mających kilka gatunków żywicieli). Konieczna jest obserwacja zabarwienia korony, włosków, znamion, łodygi. To należy zanotować z okazów świeżych, ponieważ nie zachowuje się podczas zielnikowania; dobrze też sporządzić dokumentację fotograficzną. W stanie świeżym należy też ocenić krzywiznę grzbietu korony i zielnikować kilka odłączonych koron kwiatowych rozciętych wzdłuż grzbietu, tak aby zachować tę cechę w zielniku i dla łatwiejszej oceny na pędzie odgiąć kilka przysadek kwiatowych.

space

Postulowane w kluczach dokopanie się do miejsca połączenia z żywicielem, jest w praktyce trudne do zastosowania ze względów technicznych (kruchość pędów, odległość która może sięgać 50(100)cm, nakład i żmudność pracy), etycznych (badanie niszczące i rzadkość wielu gatunków) oraz prawno-administracyjnych (są to gatunki podlegające ochronie). Obecnie przy oznaczaniu zaleca się opieranie na cechach morfologicznych. Oczywiście postulat odnotowania potencjalnych żywicieli przez analizę florystyczną siedliska nadal pozostaje w sile.

space

Do 2014r. ochronie ścisłej podlegał cały rodzaj. Obecnie na liście znajdują się wyspecyfikowane gatunki i podlegają one ochronie częściowej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty jasnoniebieskie do niebieskofioletowych; wyrastają w kątach małych przysadek; dolne kwiaty krótkoszpułkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Phelipanche
łodyga zwykle rozgałęziona; korona 10-16 mm długości
(z) *łodygi pojedyncze; korona (16) 17-35 mm długości, fioletowoniebieska
Phelipanche ramosa (zaraźnica gałęzista)
Phelipanche ramosa (zaraźnica gałęzista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 10-16 mm długości, bladożółta lub niebieskawa; kielich 3-6 mm długości; pylniki 1-1.2 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Phelipanche ramosa (L.) Pomel (zaraźnica gałęzista)
wystepowanie - Phelipanche ramosa (zaraźnica gałęzista)
zaraza gałęzista · syn. Orobanche ramosa L. · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Chwast upraw polnych.
łodygi pojedyncze; korona (16) 17-35 mm długości, fioletowoniebieska
(z) *łodyga zwykle rozgałęziona; korona 10-16 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona (16) 17-35 mm długości, fioletowoniebieska; kielich (6) 7-15 mm długości; pylniki (1.2) 1.4-2.2 mm długości.
  Suche murawy.
pylniki w nasadzie kosmato owłosione; kielich przynajmniej do połowy podzielony na łatki
(z) *pylniki nagie lub tylko na szczycie z kępkami włosków; kielich podzielony tylko do 1/3 (1/2)
Phelipanche arenaria (zaraźnica piaskowa)
Phelipanche arenaria (zaraźnica piaskowa)
Phelipanche arenaria (zaraźnica piaskowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich przynajmniej do połowy podzielony na szydlaste łatki, jasno brunatny, z silnie wystającymi nerwami, 10-18 mm długości; przykwiatki długości kielicha lub nieco dłuższe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel (zaraźnica piaskowa)
wystepowanie - Phelipanche arenaria (zaraźnica piaskowa)
zaraza piaskowa · syn. Orobanche arenaria Borkh. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Na roślinach z rodzaju bylica (Artemisia).
pylniki nagie lub tylko na szczycie z kępkami włosków; kielich podzielony tylko do 1/3 (1/2)
(z) *pylniki w nasadzie kosmato owłosione; kielich przynajmniej do połowy podzielony na łatki
Phelipanche purpurea (zaraźnica niebieska)
Phelipanche purpurea (zaraźnica niebieska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich podzielony tylko do 1/3 (1/2) lancetowate łatki (dolna łatka najczęściej zmarniała), brunatny, z silnie wystającymi nerwami, 8-14 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják (zaraźnica niebieska)
wystepowanie - Phelipanche purpurea (zaraźnica niebieska)
zaraza niebieska · syn. Orobanche purpurea Jacq. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Na roślinach z rodzaju krwawnik (Achillea) (ale też i z rodzajów: bylica (Artemisia) i ostrożeń (Cirsium)).
kielich 4 (5)-ząbkowy
(z) *kielich 5-ząbkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny 15-40 (50) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  ssp. purpurea

Szerokie spektrum żywicieli głównie z rodzaju krwawnik (Achillea).

kielich 5-ząbkowy
(z) *kielich 4 (5)-ząbkowy
Phelipanche bohemica (zaraźnica czeska)
Phelipanche bohemica (zaraźnica czeska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny 25-50 (70) cm wysokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Phelipanche bohemica (Čelak.) Holub (zaraźnica czeska)
wystepowanie - Phelipanche bohemica (zaraźnica czeska)
zaraza czeska · syn. Orobanche bohemica Čelak. · Orobanche purpurea (Jacq.) Soják ssp. bohemica (Čelak.) Zázvorka · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
kielich z dwóch wolnych (lub zrośniętych z przodu w dole) łatek, łatki mogą być 1 (2)-ząbkowe lub klapowe
(z) *kielich zrosłodziałkowy, trąbkowaty do dzwonkowatego, 4 (5)-ząbkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty różnie zabarwione, wyjątkowo tylko niebieskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Orobanche s.str.
korona jasnoniebieska do niebieskolila; znamię białawe
(z) *korona co najwyżej niebieskawo żyłkowana lub z liliowym odcieniem
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
Orobanche coerulescens (zaraza błękitnawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łatki kielicha niepodzielone lub dwułatkowe, 8-13 mm długości. Znamię białawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche murawy; pasożytuje na bylicy polnej (Artemisia campestris) i gatunkach z rodzaju krwawnik (Achillea).
korona co najwyżej niebieskawo żyłkowana lub z liliowym odcieniem
(z) *korona jasnoniebieska do niebieskolila; znamię białawe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny 10-90 cm wysokości, gruczołowato owłosione, bez białego wełnistego niegruczołowatego owłosienia w obrębie kwiatostanu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· jedynie u zarazy czerwonawej (Orobanche lutea) w środkowej części silnie, lecz nierównomiernie zgięta.
rurka korony zwężająca się ku górze i z przewężeniem pod gardzielą
(z) *korona bez przewężenia tuż pod gardzielą
Orobanche hederae (zaraza bluszczowa)
Orobanche hederae (zaraza bluszczowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· korona 14-18 mm długości, żółtawa ku nasadzie biaława, z czerwonymi nerwami, na grzbiecie fioletowo nabiegła; prawie naga;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Bardzo rzadko zawlekana w parkach (Gryfino, Pruszków k. Opola). Pasożytuje na bluszczu pospolitym (Hedera helix).
korona krótka (8) 12-14 (16) mm długości
(z) *korona zwykle większa
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· jasnożółtawa, na zgięciu często z liliowym lub filetowym odcieniem; szczyt wargi górnej wyprostowany, o łatkach nieodgiętych do tyłu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orobanche minor Sm. (zaraza drobnokwiatowa)
wystepowanie - Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [491]
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Na uprawianych odmianach gatunków z rodzaju koniczyna (Trifolium).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· rzadziej ok. 15 mm długości i wtedy pręciki przyrośnięte do rurki korony znacznie poniżej jej środka (zwykle 1.5-2.5 mm od nasady korony).
korona zwykle skośnie do góry skierowana, bez barwnych włosków
(z) *korona zwykle odsunięta od osi kwiatostanu; często z barwnymi włoskami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· bez barwnych (czerwonych lub fioletowych) włosków, czerwonawa, żółtawobrunatna do brązowofioletowej, tylko w nasadzie biaława lub żółtawa;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
znamię żółte, po wysuszeniu ± podobnej barwy jak szyjka słupka
(z) *znamię czerwone, po wysuszeniu znacznie ciemniejsze od szyjki słupka
Orobanche lutea (zaraza czerwonawa)
Orobanche lutea (zaraza czerwonawa)
Orobanche lutea (zaraza czerwonawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 18-22 mm długości, żółtawa, czerwonobrązowo nabiegła, czasem różowawa na zgięciu; często z fioletowymi nerwami;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orobanche lutea Baumg. (zaraza czerwonawa)
wystepowanie - Orobanche lutea (zaraza czerwonawa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Pasożyt roślin z rodziny bobowate (Fabaceae), najczęściej na gatunkach z rodzaju lucerna (Medicago).
znamię czerwone, po wysuszeniu znacznie ciemniejsze od szyjki słupka
(z) *znamię żółte, po wysuszeniu ± podobnej barwy jak szyjka słupka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona jasnobrązowa, brunatno-liliowa, zwykle czerwonawa na zgięciu, bez wyraźnej czerwonofioletowej nerwacji.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kwiatostan (7) 10-25 cm długości; korona 17-25 (35) mm długości
(z) *kwiatostan do 10 cm długości; korona 18-20 (23) mm długości
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręciki zrośnięte z rurką korony 1.5-3 (4) mm od jej nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orobanche caryophyllacea Sm. (zaraza przytuliowa)
wystepowanie - Orobanche caryophyllacea (zaraza przytuliowa)
zaraza pospolita · syn. Orobanche vulgaris Poir. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Na roślinach z rodziny marzanowate (Rubiaceae), najczęściej na gatunkach z rodzaju przytulia (Galium).
kwiatostan do 10 cm długości; korona 18-20 (23) mm długości
(z) *kwiatostan (7) 10-25 cm długości; korona 17-25 (35) mm długości
Orobanche teucrii (zaraza ożankowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręciki zrośnięte z rurką korony 4-5 mm od jej nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Pasożytuje na gatunkach z rodzaju ożanka (Teucrium). Do odszukania w Polsce.
korona zwykle odsunięta od osi kwiatostanu; często z barwnymi włoskami
(z) *korona zwykle skośnie do góry skierowana, bez barwnych włosków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· często z barwnymi włoskami;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
góra łodygi, osi kwiatostanu i przykwiatki, z dobrze widocznymi włoskami gruczołowatymi i dłuższych białawymi prostymi
(z) *góra łodygi, osi kwiatostanu i przykwiatki tylko ze słabo widocznymi krótkimi włoskami gruczołowatymi
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona bez barwnych włosków; jasnożółta, w gardzieli na na nerwach często fioletowawa lub czerwonawa, 15-20 mm długości, z ± szeroko otwartą gardzielą; szczyt wargi górnej z krótkim kończykiem, o łatkach odwiniętych do tyłu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orobanche picridis F.W. Schultz (zaraza goryczelowa)
wystepowanie - Orobanche picridis (zaraza goryczelowa)
syn. Orobanche loricata Rchb. p.p. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Na roślinach z rodziny astrowate s.l. (Asteraceae), najczęściej na goryczelu jastrzębcowatym (Picris hieracioides).
góra łodygi, osi kwiatostanu i przykwiatki tylko ze słabo widocznymi krótkimi włoskami gruczołowatymi
(z) *góra łodygi, osi kwiatostanu i przykwiatki, z dobrze widocznymi włoskami gruczołowatymi i dłuższych białawymi prostymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona zwykle z barwnymi (czerwonawymi lub fioletowymi) włoskami gruczołowatymi; po wysuszeniu są widoczne jako ciemne kropki (pigment zwykle zachowuje się u ich nasady).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
warga dolna korony na brzegu z licznymi włoskami gruczołowatymi
(z) *warga dolna korony na brzegu tylko z pojedynczymi włoskami gruczołowatymi lub bez nich
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba (zaraza macierzankowa)
Orobanche alba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 15-25 mm długości, biała lub żółtawo-biała, w górze zwykle różowa do czerwonofioletowej, z ciemnymi żyłkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
warga dolna korony na brzegu tylko z pojedynczymi włoskami gruczołowatymi lub bez nich
(z) *warga dolna korony na brzegu z licznymi włoskami gruczołowatymi
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona biaława lub żółtawa, w górze tylko ze słabym czerwonawym lub fioletowawym odcieniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. (zaraza bladokwiatowa)
wystepowanie - Orobanche pallidiflora (zaraza bladokwiatowa)
syn. Orobanche reticulata Wallr. p.p. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Polany i zarośla. Pasożytuje na gatunkach z rodzajów oset (Carduus) i ostrożeń (Cirsium).
linia grzbietowa korony od nasady po szczyt wargi górnej ± równomiernie łukowato zgięta
(z) *linia grzbietowa korony w środkowym odcinku (prawie) prosta
korona w górze lśniąco krwisto ciemnoczerwona
(z) *korona w górze nie lśniąco ciemnoczerwona
Orobanche gracilis (zaraza krwistoczerwona)
Orobanche gracilis (zaraza krwistoczerwona)
Orobanche gracilis (zaraza krwistoczerwona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki 7-12 mm długości, zwykle dwułatkowe, rzadko niepodzielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche zbocza i zarośla. Na roślinach z rodziny bobowate (Fabaceae). Mylnie podany z Polski.
korona w górze nie lśniąco ciemnoczerwona
(z) *korona w górze lśniąco krwisto ciemnoczerwona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
górna warga korony bardzo krótka, jej łatki prawie nie rozwinięte i nie odgięte na zewnątrz
(z) *górna warga korony stosunkowo długa, o dobrze rozwiniętych łatkach, w czasie kwitnienia odgiętych na zewnątrz
Orobanche lucorum (zaraza berberysowa)
Orobanche lucorum (zaraza berberysowa)
Orobanche lucorum (zaraza berberysowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona 16-20 mm długości, czerwonawo-żółta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orobanche lucorum A. Braun (zaraza berberysowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
  Pasożytuje na krzewach z rodzaju berberys (Berberis).
górna warga korony stosunkowo długa, o dobrze rozwiniętych łatkach, w czasie kwitnienia odgiętych na zewnątrz
(z) *górna warga korony bardzo krótka, jej łatki prawie nie rozwinięte i nie odgięte na zewnątrz
znamię ciemne; ząbki kielicha długości rurki korony lub dłuższe
(z) *znamię żółte; ząbki kielicha krótsze od rurki korony (u zaraza żółta (Orobanche flava) czasem równe)
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· jasnożółtawa, na zgięciu często z liliowym lub filetowym odcieniem; szczyt wargi górnej wyprostowany, o łatkach nieodgiętych do tyłu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orobanche minor Sm. (zaraza drobnokwiatowa)
wystepowanie - Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [491]
  Suche murawy, zarośla i zbocza. Na uprawianych odmianach gatunków z rodzaju koniczyna (Trifolium).
znamię żółte; ząbki kielicha krótsze od rurki korony (u zaraza żółta (Orobanche flava) czasem równe)
(z) *znamię ciemne; ząbki kielicha długości rurki korony lub dłuższe
rurka korony silnie łukowato zgięta, prawie poziomo odstająca, bladożółta lub czerwonawa; warga górna 2-łatkowa
(z) *rurka korony umiarkowanie zgięta; najczęściej wzniesiono-odstająca
  zaraza czerwonawa (Orobanche lutea) var. buekiana (Koch) G.Beck
nitki pręcików od dołu dalej niż do połowy gęsto pokryte stosunkowo długimi włoskami; korona żółta do różowoczerwonej; stanowiska podmokłe
(z) *nitki pręcików mniej niż do połowy od dołu (zwykle tylko do 1/4-1/3) pokryte stosunkowo długimi włoskami; stanowiska suche
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga i łuski, aż do nasady, krótko gruczołowato owłosione; łodyga dołem gęsto pokryte łuskami, górą skąpo. Kłos tylko początkowo gęsty, z czasem dołem luźny.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Ziołorośla na terenach wilgotnych. Pasożytuje na gatunkach z rodzaju lepiężnik (Petasites).
nitki pręcików mniej niż do połowy od dołu (zwykle tylko do 1/4-1/3) pokryte stosunkowo długimi włoskami; stanowiska suche
(z) *nitki pręcików od dołu dalej niż do połowy gęsto pokryte stosunkowo długimi włoskami; korona żółta do różowoczerwonej; stanowiska podmokłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· wyżej nagie lub z rozproszonymi i bardzo krótkimi włoskami gruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga i oś kwiatostanu pokryte tylko bardzo krótkimi (do 0.3 mm długości) włoskami gruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche murawy. Pasożytują na gatunkach z rodzaju chaber (Centaurea).
kwiatostan walcowaty, gęsty; liście wąskie, wydłużone, równowąsko-lancetowate
(z) *kwiatostan prawie walcowaty, zwężający się w górze, w dole luźny; liście szerokie w nasadzie, owalno-trójkątne
Orobanche elatior (zaraza wielka)
XL
Orobanche elatior (zaraza wielka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wysokość (10) 30-40 (95) cm. Kwiatostan walcowaty i gęsty, często z przydatkiem wąskiego, ostrego końca z nierozwiniętych pąków kwiatowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orobanche elatior Sutton (zaraza wielka)
wystepowanie - Orobanche elatior (zaraza wielka)
syn. Orobanche major auct. plur. non L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy. W Polsce pasożytuje na chabrze driakiewniku (Centaurea scabiosa).
kwiatostan prawie walcowaty, zwężający się w górze, w dole luźny; liście szerokie w nasadzie, owalno-trójkątne
(z) *kwiatostan walcowaty, gęsty; liście wąskie, wydłużone, równowąsko-lancetowate
Orobanche kochii (zaraza Kocha)
Orobanche kochii (zaraza Kocha)
Orobanche kochii (zaraza Kocha)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wysokość (5) 20-30 (60) cm. Kwiatostan prawie walcowaty, zwężający się w górze, w dole luźny.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orobanche kochii F.W. Schultz (zaraza Kocha)
wystepowanie - Orobanche kochii (zaraza Kocha)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
liście wąskie, lancetowate; korona dość silnie łukowato zgięta; żółta z liliowo-fioletowym nalotem; stanowiska kserotermiczne
(z) *korona stosunkowo słabo zgięta, często z różowym odcieniem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga i oś kwiatostanu pokryte dłuższymi (0.3-0.6 mm długości) włoskami gruczołowatymi i ± pogiętymi włoskami prostymi i słabo gruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Orobanche alsatica agg.

Stanowiska kserotermiczne, na roślinach z rodzaju gorysz (Peucedanum) i na oleśniku górskim (Libanotis pyrenaica).

Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
Orobanche alsatica
Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
▶ Orobanche alsatica Kirschl. (zaraza alzacka)
wystepowanie - Orobanche alsatica (zaraza alzacka)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Pasożytuje najczęściej na goryszu sinym (Peucedanum cervaria), rzadko na goryszu alzackim (Peucedanum alsaticum), Seseli osseum, Seseli montanum i roślinach z rodzaju dzięgiel (Angelica).
Orobanche bartlingii
rośliny wraz z żywicielem
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty mniejsze, różnica widoczna szczególnie w przypadku korony mierzącej (12) 14-17 (18) mm (O. alsatica (14) 17-21 (25)mm).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Orobanche bartlingii Griseb. (zaraza Bartlinga)
wystepowanie - Orobanche bartlingii (zaraza Bartlinga)
syn. Orobanche alsatica ssp. libanotidis (Ruprecht) Tzvelev · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Pasożytuje na oleśniku górskim (Libanotis pyrenaica), rzadko na roślinach z rodzaju biedrzeniec (Pimpinella).
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Orobanche [🔉 o·ro·ban·che](pl) zaraza
orobanchē, -ēs (lat. z gr., subst., f) — nazwa łacińska za grecką orobagche οροβαγχη - w starożytności odnosiła się do pasożytującego na bobie, śródziemnomorskiego gatunku Orobanche crenata
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji