atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Orthanta lutea (L.) A. Kern. ex Wettst. [🔉 or·tan·ta]

ortanta żółta, zagorzałek żółty
Odontites lutea (L.) Rchb. · Odontites luteus ort.var. · Orthantha lutea ort.var.