atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Orthanta lutea (L.) A. Kern. ex Wettst.

ortanta żółta zagorzałek żółty
Odontites lutea (L.) Rchb. · Odontites luteus ort.var. · Orthantha lutea ort.var.