atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch

brzostownica kaukaska
Zelkova Zelkova Zelkova ZelkovaZelkovabrzostownica japońska (Zelkova serrata)brzostownica Szneidera (Zelkova schneideriana)
🌸🌱