atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Zehneria japonica (Thunb.) H.Y. Liu

Zehneria japonica
17.07.2012, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa