atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Anemone rivularis Buch.-Ham.

zawilec łąkowy
zawilce (Anemone) w ogrodzie zawilce (Anemone) w ogrodzie zawilce … zawilce (Anemone) w ogrodziezawilec wielosieczny (Anemone multifida)zawilec wielkokwiatowy 'Polish Star' (Anemone sylvestris ‘Polish Star’)
🌸🌱