atlas-roslin.pl

Leucanthemum [🔉 le͡u·kan·te·mum]

jastrun, złocień
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nie(z) listki okrywy z białawym lub brunatnawym błoniastym brzegiem
  Pospolite dziko rosnące lub ozdobne ogrodowe.
↓nie(z) uprawiana ozdobna; liście łodygowe równomiernie ząbkowane, duże
Leucanthemum ×superbum (złocień wspaniały)
Leucanthemum ×superbum (złocień wspaniały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki kwiatowe 3-8 cm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Leucanthemum ×superbum (Bergmans ex J. Ingram) R. Soreng et E.A. Cope (złocień wspaniały)
margerytka · złocień wielki · syn. Leucanthemum vulgare × lacustre · Leucanthemum maximum hort. · Leucanthemum lacustre × vulgare · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]
  Uprawiana roślina ozdobna 35-130cm wysokości, dziczejąca.
↑nie (z) dziko rosnące; liście łodygowe nierównomiernie ząbkowane, mniejsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Koszyczki kwiatowe 2.5-6 cm śreidnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny pospolite, dziko rosnące, 20-80cm wysokości; murawy, łąki, przydroża.
↓nie(z) łodyga naga, liście łodygowe z uszkami
Leucanthemum vulgare ssp. vulgare (jastrun właściwy typowy)
Leucanthemum vulgare ssp. vulgare (jastrun właściwy typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe zwykle głęboko ząbkowane do pierzasto wrębnych; środkowe i górne stosunkowo wąskie, z prawie równoległymi krawędziami, wąsko odwrotnie lancetowate do szeroko równowąskich, głęboko piłkowane, w pobliżu nasady niergularnie pierzasto wcinane, z łatkami tworzącymi uszka obejmujące łodygę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Leucanthemum vulgare Lam. s. str. ssp. vulgare (jastrun właściwy typowy)
złocień właściwy typowy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Diploidalny (2n=18) gatunek z kręgu jastruna właściwego (agg.) (Leucanthemum vulgare agg.): średnica pyłku (13)17.5-24(30.6)µm; długość niełupek (1.5)1.7-2.4(2.7)mm; długość komórek szparkowych (30)36-44(52)µm.
↑nie (z) łodyga owłosiona; liście łodygowe bez uszek
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
Leucanthemum ircutianum (jastrun zapoznany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe zwykle ząbkowane; środkowe i górne zwykle szersze i z silniej wypukłymi bocznymi krawędziami, odwrotnie lancetowate do wąsko podługowatych, na brzegu płytko piłkowane, w pobliżu nasady z krótkimi ząbkami lub bez nich, uszka nie obejmują łodygi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Leucanthemum ircutianum DC. (jastrun zapoznany)
złocień zapoznany · syn. Leucanthemum vulgare Lam. ssp. triviale (Gaud.) Briq. et Cav. · Leucanthemum praecox (Horvatić) Horvatić · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Tetraploidalny (2n=36) gatunek z kręgu jastruna właściwego (agg.) (Leucanthemum vulgare agg.): średnica pyłku (13.1)17.5-26.2(32.7)µm; długość niełupek (1.6)1.9-2.5(2.9)mm; długość komórek szparkowych (36)40-52(58)µm.
↑nie (z) listki okrywy z szerszym ciemnobrunatnym błoniastym obrzeżeniem
  Rośliny Karpat.
↓nie(z) blaszki liści odziomkowych ± okrągłe, nagle zwężone w ogonek
Leucanthemum waldsteinii
Leucanthemum waldsteinii
Leucanthemum waldsteinii
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe i górne liście łodygowe równomiernie piłkowano-ząbkowane, stopniowo zwężone w ostry wierzchołek, silnie i dość stopniowo zwężające się ku nasadzie, nie tworzą tam uszkowatego rozszerzenia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Leucanthemum waldsteinii (Sch. Bip.) Pouzar (jastrun okrągłolistny)
wystepowanie - Leucanthemum waldsteinii (jastrun okrągłolistny)
jastrun Waldsteina · złocień okrągłolistny · syn. Chrysanthemum rotundifolium Waldst. et Kit. · Leucanthemum rotundifolium (Waldst. et Kit.) DC. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Górskie lasy.
↑nie ↓nie(z) blaszki liści odziomkowych ± eliptyczne, klinowato zwężone w ogonek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Środkowe i górne liście łodygowe często nierównomiernie ząbkowane; dość nagle zwężone w ostrawy lub tępawy wierzchołek, i zwykle słabo zwężony ku zwykle uszkowato rozszerzonej nasadzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny wysokogórskie.
↓nie(z) silnie zmniejszonych górnych liści łodygowych 3-6
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Silnie zmniejszonych górnych liści łodygowych 3-6. Liście łodygowe drobno, ostro piłkowane, w nasadzie zwykle bez wąskich uszek, nieco grubawe, często błyszczące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Leucanthemum margaritae (Gáyer) Zelený (jastrun górski)
złocień górski · syn. Leucanthemum adustum (Koch) Gremli ssp. margaritae (Gáyer in Jav.) Holub · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Karpacki odpowiednik alepejskiego Leucanthemum adustum (Koch) Gremli (pod tą nazwą jest podany w polskiej czekliście).

Heksaploidalny (2n=54) gatunek z kręgu jastruna właściwego (agg.) (Leucanthemum vulgare agg.): średnica pyłku (13.1)19.7-30.6(41.5)µm; długość niełupek (1.8)2.4-3(3.4)mm; długość komórek szparkowych (44)50-60(68)µm.

↑nie (z) silnie zmniejszonych górnych liści łodygowych 1-2
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Silnie zmniejszonych górnych liści łodygowych zwykle 1-2.
▶ Leucanthemum vulgare Lam. s. str. ssp. alpicola (Gremli) Á. Löve & D. Löve (jastrun właściwy alpejski)
złocień właściwy alpejski · syn. Leucanthemum subalpinum (Schur) Tzvel. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) liście odziomkowe pierzastosieczne lub klapowane o 2-5 parach łatek; rośliny do 20 cm wysokości
Leucanthemopsis alpina
Leucanthemopsis alpina
▶ Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood ssp. tatrae (Vierh.) Holub (złocieniec alpejski tatrzański)
wystepowanie - Leucanthemopsis alpina ssp. tatrae (złocieniec alpejski tatrzański)
wrotycz alpejski tatrzański · złocień alpejski tatrzański · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wyższe partie Tatr, na podłożu niewapiennym.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.18+136 [86.7]
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.236 [71.7]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.484+457k+458k [15]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.262 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.673 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.502 [9]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1961 — Flora URSS. T.26 p.140 [85.26]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.285 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.174 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.685 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.519 [448]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji