atlas-roslin.pl

Odontites [🔉 o·don·ti·tes]

zagorzałek
  
↓nieprzysadki często dłuższe od kwiatów
Odontites verna (zagorzałek wiosenny)
Odontites verna (zagorzałek wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Pomiędzy kwiatostanem a gałązkami znajdują się 0 – 1 (2) pary liści interkalarnych.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Odontites verna (zagorzałek wiosenny)
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Na polach i ugorach.
  
  
↑nie przysadki, poza najniższymi, krótsze od kwiatów
  Łąki, pastwiska, solniska, przydroża.
  
    
↓niedolne międzywęźla krótsze od niemięsistych liści
Odontites serotina
Odontites serotina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony ...
· Pomiędzy kwiatostanem a najwyższą parą gałązek bocznych znajdują się (2) 3 – 7 par liści interkalarnych, rzadko ich brak. Kwiatostan 15 – 50-kwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Odontites serotinus s.str. (zagorzałek późny)
syn. Odontites rubra · Odontites vulgaris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przeważnie na łąkach, pastwiskach i podobnych terenach trawiastych.
    
    
↑nie dolne międzywęźla dłuższe od mięsistych liści
Odontites litoralis
Odontites litoralis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Liści interkalarnych zwykle brak. Kwiatostan 4 – 20-kwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostycz ...
Odontites litoralis (zagorzałek nadbrzeżny)
wystepowanie
syn. Odontites verna ssp. litoralis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Solniska nadmorskie.