atlas-roslin.pl

Anemone hortensis L. [🔉 a·ne·m·ne *]

zawilec ogrodowy
Anemone fulgens (DC.) Rchb. [🔉 a·ne·m·ne *] · Anemone heldreichiana Gand. [🔉 a·ne·m·ne *] · Anemone pavonina Lam. [🔉 a·ne·m·ne *] · Anemone stellata Lam. [🔉 a·ne·m·ne *] · Anemone stellata Lam var. heidreichii Bois. [🔉 a·ne·m·ne *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Anemone hortensis (zawilec ogrodowy)
17.02.2017, ogród botaniczny Kew (Wlk. Brytania); copyright © by Paweł Kalinowski
Anemone hortensis (zawilec ogrodowy)
Anemone hortensis (zawilec ogrodowy)
syn. Anemone povanina
Anemone hortensis (zawilec ogrodowy)
ssp. heldreichii
Miano Anemone heldreichiana Gand. przynależy populacjom o płatkach od strony górnej białych, niebieskoszarych spodem.

Miano Anemone pavonina Lam. odnosi się do populacji z mniejszą ilością listków okwiatu, 7-9 (12); średnica kwiatów 3-8 cm, płatki szkarłatne, niebieskie, fioletowopurpurowe, różowe lub białe, czasami w dole białe lub żółtawobiałe.

Typowe Anemone hortensis w wąskim rozumieniu mają dużą liczbę płatków, 12-20; kwiaty 2-4 (6) cm średnicy, różowofioletowe.Miano Anemone heldreichiana Gand. przynależy populacjom o płatkach od strony górnej białych, niebieskoszarych spodem.

space

Typowe Anemone hortensis w wąskim rozumieniu mają dużą liczbę płatków, 12-20; kwiaty 2-4 (6) cm średnicy, różowofioletowe.

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
🌱
Bylina z rejonu śródziemnomorskiego z bulwiastymi kłączami.Bylina z rejonu śródziemnomorskiego z bulwiastymi kłączami.

wymagania i uprawa