atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Zygophyllum fabago L.

parolist wschodni

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Zygophyllum fabago (parolist wschodni)
Bylina.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: 1873r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110522.160.js - Zygophyllum fabago (parolist wschodni)
110522-160
leg. Jacek Soboń #2
znalezisko 20140608.33.js - Zygophyllum fabago (parolist wschodni); OB Uniw. Wrocławskiego
140608-33
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2