atlas-roslin.pl

Zannichellia palustris L. [🔉 dżan·ni·kel·li·a pa·lus·tris]

zamętnica błotna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
Byliny, rosnące na dnie płytkich wód; kłącza pełzające, skąpo rozgałęzione, cienkie, 0.4-1mm średnicy, białawe. Łodyga wzniesiona, 2-40(110)cm długości i 0.4-0.8mm średnicy, pojedyncza lub słabo rozgałęziająca się, ±obła; niekiedy zakorzeniająca się w dolnych węzłach; ±równomiernie ulistniona; tak jak i liście, jasnozielona do jasno ochrowobrązowej.

space

Kwiaty drobne (1-2 mm), osobne, męski i żeńskie w tym samym węźle. Męski składa się z jednego pręcika. Żeński z (1)2-5(6) słupków na trzoneczku 0.2-1.3mm długości i nieznacznego błoniastego rurkowatego okwiatu.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Zannichellia palustris (zamętnica błotna)
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Zannichellia palustris (zamętnica błotna)
Wody stojące lub płynące, stawy, jeziora, strumienie i rzeki nizinne. Wody mezotroficzne do eutroficznych, słodkie lub słabo zasolone, na dnie bagnistym lub piaszczystym, na głębokości 5-70cm.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

zmienność

Wyróżnia się taksony poniżej gatunku, jednak zmienność ma charakter fenotypowy, jest płynna i brakuje korelacji pomiędzy cechami diagnostycznymi używanymi do wyróżniania jednostek niższej rangi — tak że ich wartość jest wątpliwa.[71.8]

Zannichellia palustris L. ssp. palustris
zamętnica błotna typowa

Zannichellia palustris ssp. repens (Boenn.) Schübl. et G. Martens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
Zannichellia palustris ssp. palustris
Owoce po 2-4, szarozielone lub żółtoszare, 1.8-2.6mm długości, z szyjką 0.6-1mm i zwykle bardzo krótkich (0.5mm) trzoneczkach. Liści wąskie (0.2-0.4mm). Łodyga pełzająca, delikatna, zwykle silnie rozgałęziona (forma repens W.Koch) lub pływająca.

space

Wyróżnia się też podobnie wieloowocowy podgatunek ssp. polycarpa (Nolte) K.Richter z 5-8 owocami, te ciemnobrązowe 1.6-2.4mm długości, na bardzo krótkich trzoneczkach, szyjki 0.3-0.6mm długości. Liście nitkowate 0.1-0.3mm szerokości, ciemnozielone z wyraźnym nerwem; łodyga pełzająca, silna; w wodach słodkich lub słabo zasolonych.

Zannichellia palustris L. ssp. pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Hegi
zamętnica błotna trzoneczkowata

Zannichellia pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Fr. · Zannichellia pedicellata Fr. · Zannichellia pedunculata Reichenb. · Zannichellia palustris ssp. pedicellata (Rosén et Wahlenb.) Arcang. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Zannichellia palustris ssp. pedicellata (zamętnica błotna trzoneczkowata)
Zannichellia palustris ssp. pedicellata
Owoce zwykle po dwa, równie długi lub nieco dłuższe od 1.3-2mm długiej szyjki słupka, na trzoneczkach 0.6-1.2mm długości. Liście 0.3-1.2mm szerokości, jasnozielone, z niewyraźnym nerwem środkowym. Łodygi zwykle pływające, 10-40cm długości. Wody słonawe; nad Bałtykiem.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Zannichellia palustris L. [🔉 dżan·ni·kel·li·a pa·lus·tris](pl) zamętnica błotna
Zannichellia (nazwa osobowa) — nazwa rodzaju honoruje weneckiego lekarza, przyrodnika (parał się głównie chemią i botaniką) Gian Girolamo Zannichelliego (1661-1729) lat. Joannes Hieronymus Zannichellius (skrót w diagnozach Zannich.)
sensu lato; s. lat.; s.l. (lat.) — w szerokim znaczeniu; skrót używany przy nazwach taksonów, najczęściej gatunków; skrót s.l. może też oznaczać sensu latiore (w szerszym znaczeniu)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji