atlas-roslin.pl

Campylium stellatum (Hedw.) Lange et C.E.O.Jensen

złocieniec gwiazdkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty)
Wdzydze Kiszewskie, woj. pomorskie; copyright © by Jarosław Makowski XL
Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty)
Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty)
XL
Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty)
XL

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.30.jmak - Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty); Wdzydze Kiszewskie, woj. pomorskie
30
leg. Jarosław Makowski
/Wdzydze Kiszewskie, woj. pomorskie/ #4