atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Phyteuma scheuchzeri All. [🔉 fi·te͡u·ma *]

zerwa Scheuchzera