atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Zanthoxylum armatum DC.

Zanthoxylum planispinum Siebold et Zucc.
Zanthoxylum Zanthoxylum Zanthoxylum Zantho…Zanthoxylumżółtodrzew chiński (Zanthoxylum simulans)żółtodrzew amerykański (Zanthoxylum americanum)
🌸🌱
Zanthoxylum armatum
2012, Niemcy OB Freiburg; copyright © by Jarosław Makowski
Zanthoxylum armatum
Zanthoxylum armatum
Zanthoxylum armatum
Zanthoxylum armatum
Zanthoxylum armatum
Zanthoxylum armatum
Zanthoxylum armatum

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.3.jmak - Zanthoxylum armatum; Niemcy OB Freiburg
120000-3
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy OB Freiburg/ #8