atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Colchicum luteum Baker [🔉 kol·chi·kum *]

zimowit żółty
Colchicum Colchicum Colchicum ColchicumColchicumzimowit piaskowy (Colchicum arenarium)Colchicum polyphyllum
Colchicum luteum (zimowit żółty)
03.2008, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Colchicum luteum (zimowit żółty)
Colchicum luteum (zimowit żółty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080300.1.pk - Colchicum luteum (zimowit żółty); Szczeglacin
080300-1
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #3