Zygodon gracilis Wilson

zrostniczek wysmukły
na stronie — występowanie