Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)

występowanie

Takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit. [491]
wystepowanie - Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Orobanche minor (zaraza drobnokwiatowa)
Roślina roczna, dwuletnia lub bylina; pasożyt. Prawdopodobnie antropofit (gatunek nierodzimy dla flory Polski).
Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• lokalnie zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: rejon śródziemnomorski
• Czas przybycia na teren Polski: ?
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Orobanche minor Sm. [🔉 o·ro·ban·che *](pl) zaraza drobnokwiatowa
orobanchē, -ēs (lat. z gr., subst., f) — nazwa łacińska za grecką orobagche οροβαγχη - w starożytności odnosiła się do pasożytującego na bobie, śródziemnomorskiego gatunku Orobanche crenata
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji