takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Anemone ×lipsiensis G. Berg

Anemone nemorosa × ranunculoides
na stronie — cechy charakterystyczne