atlas-roslin.pl

Zea mays L. ssp. everta

kukurydza zwyczajna pękająca, "kukurydza pękająca"
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uprawa, wymagania itd.

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
🌱
Zea mays ssp. saccharata (kukurydza zwyczajna cukrowa)
XL
odm. Dobosz (pękająca)
Kukurydza pękająca to grupa odmian kukurydzy zwyczajnej (Zea mays) zaliczanych do warzyw. Użytkuje się ziarno w pełnej dojrzałości fizjologicznych. Po podgrzaniu pękają i pęcznieją tworząc "popcorn". Inne uprawiane grupy odmian kukurydzy to i . Kukurydza pękająca to grupa odmian kukurydzy zwyczajnej (Zea mays) zaliczanych do warzyw. Użytkuje się ziarno w pełnej dojrzałości fizjologicznych. Po podgrzaniu pękają i pęcznieją tworząc "popcorn". Inne uprawiane grupy odmian kukurydzy to i .

wymagania i uprawa

Wymagania, uprawa, zbiór i przechowywanie są opisane na stronie kukurydzy zwyczajnej (Zea mays). Wymagania, uprawa, zbiór i przechowywanie są opisane na stronie kukurydzy zwyczajnej (Zea mays).

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności nasion

idxGrupa teraz jest osobna strona! pękająca

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130000.W59_13.13 - Zea mays ssp. saccharata (kukurydza zwyczajna cukrowa); Wrocław
130000-W59_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Dobosz/ #5