Barbula convoluta Hedw.

zwojek skręcony
na stronie — znaleziska