atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Abutilon ×hybridum Voss [🔉 a·bu·ti·lon hi·bri·dum]

zaślaz mieszańcowy
Abutilon ×hybridum (zaślaz mieszańcowy)
13.10.2019, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20191013.5.pk - Abutilon ×hybridum (zaślaz mieszańcowy); Arboretum w Rogowie
191013-5
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Abutilon ×hybridum Voss [🔉 a·bu·ti·lon hi·bri·dum](pl) zaślaz mieszańcowy
(arab.) Abutilon n subst.
pochodzi od arabskiej nazwy rośliny ’abū-ṭīlūn; łacińsko-grecka forma nazwy przyjęta przez europejskich botaników z dzieła Awicenny (perskiego uczonego działającego na początku XIw., szczególnie ważnego w historii medycyny)
(lat.) hybrĭdus, -a, -um adj.
mieszańcowy; przymiotnik utworzony od rzeczownika hibrida, hybrida, (h)ibrida, -ae - mieszaniec dwóch gatunków; w epitetach botanicznych także spotykany w przypadku gdy był kiedyś domniemany taki, bo o cechach pośrednich, np. "dobry gatunek" koniczyna białoróżowa (agg.) (Trifolium hybridum agg.)