atlas-roslin.pl

Asplenium [🔉 as·ple·ni·um]

zanokcica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) liście widlaste
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
XL
Asplenium septentrionale (zanokcica północna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zimotrwałe.
  W szczelinach skalnych; na podłożu krzemianowym (unika wapnia); na murach bez zaprawy wapiennej; w miejscach nasłonecznionych i raczej suchych.
  
  
↑nie (z) liście pierzaste
  
    
↓nie(z) ogonek znacznie krótszy od pojedynczo pierzastej blaszki
    
      
↓nie(z) cała oś liścia ciemnobrązowa
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrągłe lub okrągło eliptyczne do podługowatych, siedzące lub prawie siedzące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Asplenium trichomanes L. (zanokcica skalna)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Skały różnego rodzaju, zbocza; szczeliny w murach.
      
      
↑nie (z) oś liścia przynajmniej w górze zielona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrągłe do szeroko jajowatych lub rombowato podługowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nie(z) cała oś liścia zielona
Asplenium viride (zanokcica zielona)
Asplenium viride
Asplenium viride (zanokcica zielona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki płaskie, rombowate lub wachlarzowate, wyraźnie karbowane.
Asplenium viride Huds. (zanokcica zielona)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  W szczelinach skalnych, w miejscach wilgotnych i ocienionych; z preferencją dla skał zasadowych; na ściółce na skalistych zboczach.
        
        
↑nie (z) oś liścia tylko w górze zielona
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki z wierzchu wypukłe, wachlarzowate lub okrągławe, płytko karbowane.
  W szczelinach skał serpentynowych na pogórzu Sudeckim; w miejscach nasłonecznionych i półcienistych.
        
    
↑nie (z) ogonek tak długi lub dłuższy od 2-4× pierzastej blaszki
    
      
↓nie(z) szczytowy listek duży wyraźnie odmienny
Asplenium ×alternifolium (zanokcica niemiecka)
XL
Asplenium ×alternifolium (zanokcica niemiecka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górne listki sierpowato wygięte ku osi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Asplenium ×alternifolium Wulfen (zanokcica niemiecka)
wystepowanie
syn. Asplenium germanicum Weiss · Asplenium septentrionale × trichomanes · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  W szczelinach skalnych, na murach itp. siedliskach; z preferencją dla skał krzemianowych.
      
      
↑nie (z) szczytowy listek podobny do pozostalych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nie(z) ogonek liściowy zielony
Asplenium ruta-muraria (zanokcica murowa)
Asplenium ruta-muraria (zanokcica murowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa matowa ciemnozielona; w zarysie tępo trójkątna do jajowatej; zimotrwała.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Asplenium ruta-muraria L. (zanokcica murowa)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Skały zawierające wapń (wapień, dolomit, wapienne piaskowce), stare mury w łączeniach z zaprawą wapienną.
        
        
↑nie (z) ogonek liściowy brązowoczarny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa jasnozielona, na szczycie długo zaostrzona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  B. rzadko na Dl. Śląsku.
        
          
↓nie(z) liście niezimujące, matowe
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa matowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  W spękaniach skał serpentynowych na Pogórzu Sudeckim.
          
          
↑nie (z) liście zimujące, lśniące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa srebrzysto lśniąca.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
          
            
↓nie(z) odcinki pierwszego rzędu prostopadłe
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łatki ostatniego rzędu jajowate do podługowatych, na końcu ostro ząbkowane z ostkami i zwykle zagięte ku górze, w nasadzie tępe.
  W szczelinach skał różnego typu, z preferencją dla krzemianowych; w miejscach ocienionych.
            
            
↑nie (z) odcinki pierwszego rzędu wygięte ku górze
Asplenium onopteris (zanokcica kończysta)
XL
Asplenium onopteris (zanokcica kończysta)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Mylnie podawana ze skał serpentynowych w Masywie Ślęży, w istocie jest to wcześniejszy gatunek (patrz uwagi na stronie).
            
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Asplenium (zanokcica)
🌱
Paprocie w zastosowaniu ogrodowym, zwykle niewielkiego rozmiaru; wiele gatunków dobrze rośnie w ogrodach skalnych, na murkach, w szczelinach, na umiarkowanie wilgotnym podłożu organicznym.Paprocie w zastosowaniu ogrodowym, zwykle niewielkiego rozmiaru; wiele gatunków dobrze rośnie w ogrodach skalnych, na murkach, w szczelinach, na umiarkowanie wilgotnym podłożu organicznym.
⛰ ogród skalny • 🧱 na murki skalne • alpinarium

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste
☷ gleba: próchniczna
Niektóre gatunki tworzą rozmnóżki. Wymagania uprawowe poszczególnych gatunków rodzaju mogą się różnić.Niektóre gatunki tworzą rozmnóżki. Wymagania uprawowe poszczególnych gatunków rodzaju mogą się różnić.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

[(zarodniki)]