atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Armeria alpina Willd. [🔉 ar·me·ri·a *]

zawciąg alpejski
Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. alpina (DC.) P. Silva
Armeria alpina (zawciąg alpejski)
2014.05.30; 2014, Wleń; copyright © by Jacek Soboń
Armeria alpina (zawciąg alpejski)
2014.06.02
Armeria alpina (zawciąg alpejski)
2014.06.02
Armeria alpina (zawciąg alpejski)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Armeria alpina (zawciąg alpejski)

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: niskie wymagania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Armeria alpina (zawciąg alpejski)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140000.1.js - Armeria alpina (zawciąg alpejski); Wleń
140000-1
leg. Jacek Soboń
/Wleń/ #3