atlas-roslin.pl

Polytrichastrum

złotowłos
  
↓nieszczytowa komórka lamelli wąsko jajowata do gruszkowatej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej ...
  
    
↓nielistki zaostrzone, brzegiem z wielokomórkowymi ząbkami
Polytrichastrum alpinum (złotowłos alpejski)
Polytrichastrum alpinum (złotowłos alpejski)
Polytrichastrum alpinum (złotowłos alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Listki zaostrzone, brzegiem z wielokomórkowymi ząbkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
    
    
↑nie listki tępe, całobrzegie
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Listki tępe, kołpaczkowato zakończone, całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna j ...
    
  
↑nie ↓nieszczytowa komórka lamelli nieco szersza od niższych, tępo spłaszczona i nieco wklęsła
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźni ...
  
  
↑nie szczytowa komórka lamelli taka jak niższe, okrągłojajowata, węższa niż dłuższa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różn ...
  
    
↓niekomórki nasady listka krótko prostokątne, 3 – 4:1
Polytrichastrum longisetum (złotowłos wysmukły)
Polytrichastrum longisetum (złotowłos wysmukły)
XL
Polytrichastrum longisetum (złotowłos wysmukły)
Polytrichastrum longisetum (złotowłos wysmukły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Jednokomórkowy brzeg blaszki listka 4 – 9 komórek szerokości (u odmiany w miejscach silnie wilgotnych, var. anomalum 10 – 20 komórek szerokości).
· ta cecha diagn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Polytrichastrum longisetum (złotowłos wysmukły)
syn. Polytrichum gracile · Polytrichum longisetum
  Na kwaśnych wrzosowiskach, torfowiskach przejściowych.
    
    
↑nie komórki nasady listka wydłużono-prostokątne, 5 – 7:1
Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)
Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)
XL
Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)
Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Jednokomórkowy brzeg blaszki listka 2 – 4 (6) komórek szerokości.
· ta cecha diagno ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)
płonnik strojny · syn. Polytrichum attenuatum · Polytrichum formosum
  Na ziemi w lasach.