atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Polytrichastrum [🔉 po·li·tri·chas·trum]

złotowłos
  
↓nieszczytowa komórka lamelli wąsko jajowata do gruszkowatej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej ...
  
    
↓nielistki zaostrzone, brzegiem z wielokomórkowymi ząbkami
Polytrichastrum alpinum (złotowłos alpejski)
Polytrichastrum alpinum (złotowłos alpejski)
Polytrichastrum alpinum (złotowłos alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Listki zaostrzone, brzegiem z wielokomórkowymi ząbkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
    
    
↑nie listki tępe, całobrzegie
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Listki tępe, kołpaczkowato zakończone, całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna j ...
Polytrichastrum sexangulare (złotowłos górski)
syn. Polytrichum sexangulare · mszaki
    
  
↑nie ↓nieszczytowa komórka lamelli nieco szersza od niższych, tępo spłaszczona i nieco wklęsła
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźni ...
  
  
↑nie szczytowa komórka lamelli taka jak niższe, okrągłojajowata, węższa niż dłuższa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różn ...
  
    
↓niekomórki nasady listka krótko prostokątne, 3 – 4:1
Polytrichastrum longisetum (złotowłos wysmukły)
Polytrichastrum longisetum (złotowłos wysmukły)
XL
Polytrichastrum longisetum (złotowłos wysmukły)
Polytrichastrum longisetum (złotowłos wysmukły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Jednokomórkowy brzeg blaszki listka 4 – 9 komórek szerokości (u odmiany w miejscach silnie wilgotnych, var. anomalum 10 – 20 komórek szerokości).
· ta cecha diagn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Polytrichastrum longisetum (złotowłos wysmukły)
syn. Polytrichum gracile · Polytrichum longisetum · mszaki
  Na kwaśnych wrzosowiskach, torfowiskach przejściowych.
    
    
↑nie komórki nasady listka wydłużono-prostokątne, 5 – 7:1
Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)
Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)
XL
Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)
Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Jednokomórkowy brzeg blaszki listka 2 – 4 (6) komórek szerokości.
· ta cecha diagno ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)
płonnik strojny · syn. Polytrichum attenuatum · Polytrichum formosum · mszaki
  Na ziemi w lasach.
    

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Polytrichastrum [🔉 po·li·tri·chas·trum](pl) złotowłos
(lat.) -aster, -astra, -astrum suff.
-aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)