atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Anemone altaica Fischer ex C. A. Meyer

zawilec ałtajski