atlas-roslin.pl
Div.Bryophyta (mszaki) » Div.Bryophyta » Cl.Bryopsida » Ord.Hypnales » Fam.Anomodontaceae » Anomodon »

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Taylor

zwiślik wiciowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈