atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Zinnia peruviana (L.) L.

Zinnia pauciflora L. · Zinnia verticillata Andrews