atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Leucanthemum margaritae (Gáyer) Zelený [🔉 le͡u·kan·te·mum *]

jastrun górski, złocień górski
Chrysanthemum adustum (Koch) Fritsch · Leucanthemum adustum (Koch) Gremli ssp. margaritae (Gáyer in Jav.) Holub · Leucanthemum montanum DC. p.p. · Leucanthemum vulgare Lam. ssp. montanum (Gaud.) Briq. et Cav.
cechy diagnostyczne w kluczu:Leucanthemum (jastrun)kl 5825

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Leucanthemum margaritae (jastrun górski)
Tereny górskie. Suche murawy i zarośla, gleby wapienne.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.