atlas-roslin.pl

Leucanthemum margaritae (Gáyer) Zelený [🔉 le͡u·kan·te·mum *]

jastrun górski, złocień górski
Chrysanthemum adustum (Koch) Fritsch [🔉 chri·san·te·mum *] · Leucanthemum adustum (Koch) Gremli ssp. margaritae (Gáyer in Jav.) Holub · Leucanthemum montanum DC. p.p. [🔉 le͡u·kan·te·mum *] · Leucanthemum vulgare Lam. ssp. montanum (Gaud.) Briq. et Cav. [🔉 * wul·ga·re]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.240 [71.7]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.673 [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.484 [15]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.502 [9]
  • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.139 [86.7]
  • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.175 [150.4]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji