atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Leersia oryzoides (L.) Sw.

zamokrzyca ryżowa
Oryza clandestina A. Braun
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
22.08.2009, Borzymów (Niecka Połaniecka); copyright © by Jerzy Kruk
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)

występowanie

Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200804.1.pkob - Leersia oryzoides (zamokrzyca ryżowa); Dolin Środkowej Odry, Jezioro Raduszeckie
200804-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolin Środkowej Odry, Jezioro Raduszeckie/ #3