atlas-roslin.pl

kwiatostany wiechowate i złożone

wiecha

lat. panicula; ang. panicle; niem. Rispe; ros. метелка; cz. lata;
kwiatostan
wiecha prosta (grono złożone)
kwiatostan
wierzchotka wieloramienna może przypominać wiechę
Wiecha to kwiatostan w którym występuje wydłużona oś główna, dłuższa od osi bocznych. Osie boczne pierwszego i dalszych rzędów są tym dłuższe i bogaciej rozgałęzione im bliżej podstawy kwiatostanu, co nadaje wiesze charakterystyczny wydłużony ± stożkowaty lub jajowaty kształt.

space

wiecha prosta

morfologia
wiecha luźna
morfologia
wiecha gęsta
kwiatostan
wiecha prosta (grono złożone)
Wiecha w której poszczególne osie rozgałęzień są zakończone pojedynczym, prostym, kwiatem.

space

wiecha złożona

ang. compound panicle
w polskiej literaturze [51][56] niezbyt szczęśliwie użyty jest termin wiecha złożona dla wiechy o bocznych osiach przewyższających oś główną (sic!), np. w rodzaju sit (Juncus), ściślej ujmując jest to kwiatostan typu rozrzutka
Wiecha w której poszczególne osie zakończone są nie pojedynczym, prostym, kwiatem lecz znajdują się tam kwiatostany innego typu np. wierzchotki, kłoski (wiechlinowate (Poaceae), sit (Juncus)).

tyrs

lat. thyrsus; ang. thyrse; niem. Thyrse
Tyrs (bukiet) to kwiatostan złożony którego oś główna ma charakter grona lub kłosa (tj. o nieograniczonym wzroście osi głównej) a w miejscu poszczególnych kwiatów znajdują się wierzchotki.

space

Ten typu kwiatostanu mają między innymi: lepnica zwisła (Silene nutans) (luźne grono z wierzchotek), żmijowiec (Echium) (grono złożone z skrętek, jasnotowate (Lamiaceae) (kłos złożony z gęstych wierzchotek — okółków pozornych)

podbaldach

lat. corymbothyrsus; niem. Schirmrispe, Ebenstrauß, Doldenrispe; cz. chocholičnatá lata, kytka
Rothmaller [40s28] definiując Schirmrispe dodaje „Schirmtraube [baldachogrono] und Schirmrispe [podbaldach wg powyższej definicji] werden gemeinsam auch ais Ebenstrauss (Corymbus) bezeichnet” — termin corymbus jest nieprecyzyjny i odnosi się ogólnie do baldachopodobnych groniastych kwiatostanów prostych i złożonych.
kwiatostan
podbaldach
Rodzaj rozgałęzionego kwiatostanu groniastego, rozgałęzionego tak jak wiecha ale w którym rozgałęzienia różnego rzędu, odchodzące na różnych wysokościach osi, dorastają do tego samego poziomu, tak że kwiaty układają się w przybliżeniu w jednej płaszczyźnie, przez co kwiatostan jest baldachokształtny.

space

rozrzutka

lat. anthelia; ang. anthela; niem. Trichterrispe, Spirre; cz. kružel
definicja rozrzutki zasadniczo za Květena ČR [71.1s136]
jedyna polska słownikowa definicja jest dość niejasna: "typ kwiatostanu, mający postać wierzchotki jednodzielnej, np. rozrzutka kilkukłosowa" [za Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny (tom 37, str. 37)]
u Rothmaler'a [40] przykłady występowania Trichterrspire to wiązówka (Filipendula), sitowie (Scirpus),
kwiatostan
rozrzutka wierzchotkowa
kwiatostan
rozrzutka
Rozrzutka to rodzaj wielokrotnie rozgałęzionego kwiatostanu (wiechowatego lub wierzchotki) o formie nieregularnie lejkowatej — spowodowanej tym, że skrajne szypuły w kwiatostanie są nierównej długości ale zwykle znacznie dłuższe, niż centralne, przez co centrum kwiatostanu jest zagłębione; osie pierwszego rzędu i kolejnych też rozgałęziają się w ten sposób (są samopodobne w sensie geometrycznym)

space