atlas-roslin.pl

głowa korzeniowa

słownik botaniczny i ogrodniczy słownik botaniczny i ogrodniczy słownik botaniczny i ogr… słownik botaniczny…słownik botaniczny i ogrodniczykształty powierzchni i przekroju łodygisłownik słowacko-polski

głowa korzeniowa (kaudeks)

lat. caudex, caulorrhiza; ang. root-crown; ros. стеблекорень; slo. koreňová hlava;
Szyja korzeniowa to zwykle trudna do zauważenia strefa przejście morfologicznego i anatomicznego pomiędzy korzeniem a łodygą.

space

W obrębie głowy korzeniowej tworzą się pąki zimowe.

space

Głowy korzeniowe mogą różnić się stopniem i rodzajem podzielenie jej górnej części, kształtem, umiejscowieniem pąków zimowych.

space