atlas-roslin.pl

słownik łacińsko-polski

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· acies  ⟶ kant / kształty powierzchni i przekroju łodygi /
· aculeatus  ⟶ kolczasty / emergencje, kolce /
· aculeus  ⟶ kolec / emergencje, kolce /
· acuminato-ellipticus  ⟶ zaostrzonoeliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· acuminato-oblongus  ⟶ zaostrzonopodługowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· acuminato-ovatus  ⟶ zaostrzonojajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· acuminatus  ⟶ zaostrzony / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· acutangulus  ⟶ ostrokanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi /
· acutus [apex]  ⟶ ostry / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· alligatus  ⟶ czepiający się / kierunki, położenie względem ziemi /
· amentum  ⟶ kotka / kwiatostany groniaste proste /
· angulosus, angulatus  ⟶ kanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi /
· angulus divergentiae  ⟶ kąt dywergencji / ulistnienie, filotaksia /
· anguste  ⟶ wąsko- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· anguste acuminato-oblongus  ⟶ wąskozaostrzonopodługowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· anguste ellipticus  ⟶ wąskoeliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· anguste lanceolatus  ⟶ wąskolancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· annulus  ⟶ pierścień / budowa mchów i mszaków /
· anthelia  ⟶ rozrzutka / kwiatostany wiechowate i złożone /
· anthodium  ⟶ koszyczek / kwiatostany groniaste proste /
· apex  ⟶ wierzchołek / strony, położenie /
· arcuatus  ⟶ łukowaty / kierunki, położenie względem ziemi /
· arista  ⟶ ość / kwiat traw /
· armatus  ⟶ uzbrojony / powierzchnia /
· ascendens  ⟶ podnoszący się / kierunki, położenie względem ziemi /
· asper  ⟶ szorstki / powierzchnia /
· Ass.  ⟶ zespół / fitosocjologia /
· asymmetrica (basis)  ⟶ niesymetryczna (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· auxiblastus  ⟶ długopęd / łodyga, pęd /
· axis  ⟶ oś (rośliny) / łodyga, pęd /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· balausta  ⟶ granat / Punica granatum (granatowiec właściwy) /
· barba  ⟶ broda / owłosienie /
· barbatus  ⟶ brodaty / owłosienie /
· basis  ⟶ nasada / strony, położenie /
· basis angustata  ⟶ zwężona (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· basis attenuata  ⟶ wyciągnięta (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· basis auriculata  ⟶ uszkowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· basis contracta  ⟶ ściągnięta (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· basis cordata  ⟶ sercowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· basis cuneata  ⟶ klinowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· basis hastata  ⟶ oszczepowata / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· basis reniformis  ⟶ nerkowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· basis rotundato-cuneata  ⟶ zaokrąglonoklinowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· basis sagittata  ⟶ strzałkowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· basis sinuata  ⟶ zatokowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· brachyblastus  ⟶ krótkopęd / łodyga, pęd /
· bractea  ⟶ podsadka / kwiatostan /
· bractea  ⟶ przysadka / kwiatostan /
· bracteola  ⟶ podkwiatek / kwiatostan /
· Bryophyta  ⟶ mszaki / Bryophyta (mszaki) (mszaki) /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· calyptra  ⟶ czepek / budowa mchów i mszaków /
· calyx  ⟶ kielich / kwiat /
· capitulum, l.mn. capitula  ⟶ główka / kwiatostany groniaste proste /
· cauloid  ⟶ łodyżka / budowa mchów i mszaków /
· cauloma, caulis  ⟶ łodyga / łodyga, pęd /
· ciliatus  ⟶ orzęsiony / owłosienie /
· circumscriptio, ambitus  ⟶ obrys / kształty płaskie (liści i innych części) /
· cirrhus  ⟶ wąs czepny / liście złożone /
· collum  ⟶ apofiza / budowa mchów i mszaków /
· coma  ⟶ czuprynka / owłosienie /
· conjugium  ⟶ para liści naprzeciwległych / ulistnienie, filotaksia /
· cordatum (folium)  ⟶ sercowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· corymbothyrsus  ⟶ podbaldach / kwiatostany wiechowate i złożone /
· corymbus  ⟶ baldachogrono / kwiatostany groniaste proste /
· crinitus  ⟶ długowłosy / owłosienie /
· culmus  ⟶ źdźbło / pęd traw (źdźbło) /
· cuneatus  ⟶ klinowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· cupula  ⟶ kupula / kwiat /
· curvatus  ⟶ wygięty / kierunki, położenie względem ziemi /
· cuticula  ⟶ kutykula / powierzchnia /
· cyma  ⟶ wierzchotka / kwiatostany wierzchotkowe /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· D.  ⟶ gatunek wyróżniający / fitosocjologia /
· declinatus  ⟶ pochylony / kierunki, położenie względem ziemi /
· decumbens  ⟶ pokładający się / kierunki, położenie względem ziemi /
· deltoideus  ⟶ odwrotniejajowatorombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· dens  ⟶ ząb / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· dentatus [margo]  ⟶ ząbkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· denticulatus [margo]  ⟶ drobnoząbkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· deorsum  ⟶ ku dołowi / kierunki, położenie względem ziemi /
· depresse  ⟶ spłaszczono- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· descendens  ⟶ zstępujący / kierunki, położenie względem ziemi /
· dichasium  ⟶ wierzchotka dwuramienna / kwiatostany wierzchotkowe /
· distalis  ⟶ dalszy / strony, położenie /
· divergentia  ⟶ dywergencja / ulistnienie, filotaksia /
· drepanium  ⟶ sierpik / kwiatostany wierzchotkowe /
· duplicatio-dentatus [margo], dupliciter dentatus  ⟶ podwójnieząbkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· echinatus  ⟶ najeżony / owłosienie /
· ellipticus (folium ellipticum)  ⟶ eliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· emergentia  ⟶ emergencja / emergencje, kolce /
· emersus  ⟶ wynurzony / kierunki, położenie względem ziemi /
· epidermis  ⟶ epiderma / powierzchnia /
· erectus  ⟶ wzniesiony / kierunki, położenie względem ziemi /
· erepentus  ⟶ wpełzający / kierunki, położenie względem ziemi /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· familia  ⟶ rodzina / co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna /
· fasciculus  ⟶ pęczek / kwiatostany wierzchotkowe /
· Fi.  ⟶ wierność / fitosocjologia /
· flexuosus  ⟶ pogięty / kierunki, położenie względem ziemi /
· floccosus  ⟶ kłaczkowaty / owłosienie /
· fluitans  ⟶ płynący / kierunki, położenie względem ziemi /
· folia integrum  ⟶ blaszka niepodzielona / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· folia rosularia  ⟶ różyczka liściowa / ulistnienie, filotaksia /
· foliolum  ⟶ listek / liście złożone /
· folium  ⟶ liść / liść /
· folium acerosum  ⟶ igiełkowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· folium caulinum  ⟶ listki łodygowe / budowa mchów i mszaków /
· folium crenatum  ⟶ karbowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· folium digitatum  ⟶ dłoniasty / liście złożone /
· folium divisum  ⟶ blaszka podzielona / rodzaje podziałów blaszki /
· folium emarginatum  ⟶ wycięty / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· -folium fissum  ⟶ klapowany / rodzaje podziałów blaszki /
· folium hastatum  ⟶ oszczepowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· -folium lobatum  ⟶ wrębny / rodzaje podziałów blaszki /
· folium lyratum  ⟶ lirowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· folium mucronatum  ⟶ nasadzone ostrze / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· folium obcordatum  ⟶ odwrotniesercowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· folium palmatifidum  ⟶ dłoniastoklapowany / rodzaje podziałów blaszki /
· folium palmatilobatum  ⟶ dłoniastowrębny / rodzaje podziałów blaszki /
· folium palmatipartitum  ⟶ dłoniastodzielny / rodzaje podziałów blaszki /
· folium palmatisectum  ⟶ dłoniastosieczny / rodzaje podziałów blaszki /
· -folium partitum  ⟶ dzielny / rodzaje podziałów blaszki /
· folium pinnatifidum  ⟶ pierzastoklapowany / rodzaje podziałów blaszki /
· folium pinnatilobatum  ⟶ pierzastowrębny / rodzaje podziałów blaszki /
· folium pinnatipartitum  ⟶ pierzastodzielny / rodzaje podziałów blaszki /
· folium pinnatisectum  ⟶ pierzastosieczny / rodzaje podziałów blaszki /
· folium quinatum  ⟶ pięciolistkowy / liście złożone /
· folium ramulinum  ⟶ listki gałązkowe / budowa mchów i mszaków /
· folium reniforme  ⟶ nerkowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· folium runcinatum  ⟶ piłowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· folium sagittatum  ⟶ strzałkowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· -folium sectum  ⟶ sieczny / rodzaje podziałów blaszki /
· folium serratum  ⟶ piłkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· folium sinuatum  ⟶ falisty / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· folium spathulatum  ⟶ łopatkowate / kształty płaskie (liści i innych części) /
· folium subulatum  ⟶ szydlasty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· folium taeniiforme  ⟶ taśmowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· folium ternatum  ⟶ trójlistkowy / liście złożone /
· forma, circumscriptio propria  ⟶ kształt / kształty płaskie (liści i innych części) /
· forma, f.  ⟶ forma / co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna /
· frons, gen. sg. frondis [mech]  ⟶ pęd / budowa mchów i mszaków /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· gemma  ⟶ pąk / pąk, pąki /
· genus  ⟶ rodzaj / co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna /
· geotropicus  ⟶ geotropowy / kierunki, położenie względem ziemi /
· glaber, glabrum  ⟶ nagi / powierzchnia /
· glomeratus  ⟶ kłębik / kwiatostany wierzchotkowe /
· glutinosus  ⟶ kleisty / powierzchnia /
· granulosus  ⟶ ziarnisty / konsystencja /
· grosse dentatus  ⟶ gruboząbkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· habitus  ⟶ pokrój / drzewa i krzewy /
· hamosus  ⟶ haczykowaty / owłosienie /
· herbaceus  ⟶ zielny / konsystencja /
· hesperidium  ⟶ cytrus / Citrus trifoliata (pomarańcza trójlistkowa) /
· hispidus  ⟶ szczotkowaty / owłosienie /
· horizontalis  ⟶ poziomy / kierunki, położenie względem ziemi /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· implexis  ⟶ wplatający się / kierunki, położenie względem ziemi /
· incisio  ⟶ wcięcie [drobne] / rodzaje podziałów blaszki /
· incisura  ⟶ wcięcie [duże] / rodzaje podziałów blaszki /
· incurvus, inflexus  ⟶ zagięty / bieg - prostość, zakrzywienie, wzajemne odchylenie /
· indumentum  ⟶ pokrycie / powierzchnia /
· inermis  ⟶ bezbronny / powierzchnia /
· inferne  ⟶ w dole / strony, położenie /
· inferus  ⟶ dolny / strony, położenie /
· infra- (gr. hypo-)  ⟶ na dole / strony, położenie /
· integerrimus  ⟶ całobrzegi / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· inter- (gr. meso-)  ⟶ między / strony, położenie /
· intermedius  ⟶ środkowy / strony, położenie /
· internodium  ⟶ międzywęźle / ulistnienie, filotaksia /
· involucellum  ⟶ pokrywki / Apiaceae (selerowate) /
· involucrum  ⟶ pokrywy / Apiaceae (selerowate) /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· jugum  ⟶ para listków / liście złożone /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· labellum  ⟶ warżka / Orchidaceae (storczykowate) /
· lanceolatus  ⟶ lancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· late  ⟶ szeroko- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· late ellipticus  ⟶ szerokoeliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· late ovatus  ⟶ szerokojajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· lenticella  ⟶ przetchlinka / drzewa i krzewy /
· lignosus  ⟶ drzewiasta / konsystencja /
· lignosus  ⟶ zdrewniały / konsystencja /
· ligula  ⟶ języczek liściowy / liście u traw /
· linea phyllotaxis  ⟶ helisa genetyczna / ulistnienie, filotaksia /
· lineari-lanceolatus  ⟶ równowąskolancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· lineari-oblongus  ⟶ równowąskopodługowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· linearis  ⟶ równowąski / kształty płaskie (liści i innych części) /
· lobus, l.mn. lobi  ⟶ klapa / rodzaje podziałów blaszki /
· lodiculae  ⟶ łuszczki / kwiat traw /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· monochasium  ⟶ wierzchotka jednoramienna / kwiatostany wierzchotkowe /
· multangularis  ⟶ wielokanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi /
· muricatus  ⟶ nastroszony / owłosienie /
· murix  ⟶ miękki kolec / owłosienie /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· natans  ⟶ pływający / kierunki, położenie względem ziemi /
· nodus  ⟶ węzeł / ulistnienie, filotaksia /
· nutans  ⟶ zwisły / kierunki, położenie względem ziemi /
· nux  ⟶ orzech / owoc /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· ob-  ⟶ odwrotnie- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· oblanceolatum  ⟶ odwrotnielancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· obliqua (basis)  ⟶ skośna (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· obliquus  ⟶ ukośny / kierunki, położenie względem ziemi /
· oblongo-ellipticus  ⟶ podługowatoeliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· oblongo-ovatus  ⟶ podługowatojajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· oblongus  ⟶ podługowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· obovatus, folium obovatum  ⟶ odwrotniejajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· obtusa [basis]  ⟶ tępa / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· obtusangulus  ⟶ tępokanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi /
· obtusatus [apex]  ⟶ stępiony / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· obtuse acutus  ⟶ tępawy / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· obtuse quadrangularis  ⟶ tępoczterokanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi /
· obtuse triangularis  ⟶ tępotrójkanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi /
· obtusus [apex]  ⟶ tępy / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· operculum  ⟶ wieczko / budowa mchów i mszaków /
· oppositus  ⟶ naprzeciwległy / ulistnienie, filotaksia /
· orthostichus  ⟶ prostnica / ulistnienie, filotaksia /
· orthotropicus  ⟶ ortotropowy / kierunki, położenie względem ziemi /
· ovatus, folum ovatum  ⟶ jajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· palea  ⟶ plewka / kwiat traw /
· paleaceus  ⟶ plewiasty / nie włoski /
· palmati-  ⟶ dłoniasto- / rodzaje podziałów blaszki /
· panicula  ⟶ wiecha / kwiatostany wiechowate i złożone /
· papilla  ⟶ papilla / nie włoski /
· papillosus  ⟶ brodawkowana / budowa mchów i mszaków /
· papillosus  ⟶ z papillami / nie włoski /
· pectinatus  ⟶ grzebieniasty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· peltate  ⟶ tarczowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· pendulus  ⟶ zwieszony / kierunki, położenie względem ziemi /
· perystom  ⟶ ozębnia / budowa mchów i mszaków /
· phyllotaxis  ⟶ ulistnienie / ulistnienie, filotaksia /
· pilosus  ⟶ owłosiony / owłosienie /
· pinnati-  ⟶ pierzasto- / rodzaje podziałów blaszki /
· planus  ⟶ płaski / powierzchnia - płaskość, zakrzywienia /
· pleiochasium  ⟶ wierzchotka wieloramienna / kwiatostany wierzchotkowe /
· prostratus, procumbens  ⟶ rozesłany / kierunki, położenie względem ziemi /
· proximalis  ⟶ bliższy / strony, położenie /
· pruinosus  ⟶ oszroniony / powierzchnia /
· pubescens  ⟶ omszony / owłosienie /
· pubescentia  ⟶ omszenie / powierzchnia /
· pulveraceus  ⟶ proszkowaty / konsystencja /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· quadrangularis  ⟶ czterokanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· racemus  ⟶ grono / kwiatostany groniaste proste /
· radix  ⟶ korzeń / korzeń /
· rami, l.poj. ramus  ⟶ gałęzie / drzewa i krzewy /
· ramificatio  ⟶ rozgałęzianie się / rozgałęzienia, rozgałęzianie się /
· ramificatio hemiblastica  ⟶ widlaste (rozgałęzienia) / rozgałęzienia, rozgałęzianie się /
· ramificatio monopodialis  ⟶ monopodialne / rozgałęzienia, rozgałęzianie się /
· ramificatio sympodialis  ⟶ sympodialne / rozgałęzienia, rozgałęzianie się /
· reclinatus  ⟶ odwrócony / bieg - prostość, zakrzywienie, wzajemne odchylenie /
· rectus  ⟶ prosty / kierunki, położenie względem ziemi /
· recurvus  ⟶ odgięty / bieg - prostość, zakrzywienie, wzajemne odchylenie /
· repens, reptans  ⟶ płożący się / kierunki, położenie względem ziemi /
· rhachis  ⟶ osadka liścia / liście złożone /
· rhipidium  ⟶ wachlarzyk / kwiatostany wierzchotkowe /
· rhizoma  ⟶ kłącze / modyfikacje pędu /
· rhombeus, folium rhombeum  ⟶ rombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· rotundata [basis]  ⟶ zaokrąglona / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· rotundate-ovatus  ⟶ okrągłojajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· rotundatus [apex]  ⟶ zaokrąglony / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· rotundus, rotundatus, orbiculatus, circularis  ⟶ okrągły / kształty płaskie (liści i innych części) /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· S., C.  ⟶ stałość / fitosocjologia /
· scaber  ⟶ chropowaty / powierzchnia /
· scandens  ⟶ wspinający się / kierunki, położenie względem ziemi /
· scapus  ⟶ głąbik / łodyga, pęd /
· segmentum  ⟶ odcinek [segment] / rodzaje podziałów blaszki /
· sericeus  ⟶ jedwabisty / owłosienie /
· seta  ⟶ szczecina / włoski /
· setaceus, setiformis [2D]  ⟶ szczecinowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· sigmoideus  ⟶ esowaty / kierunki, położenie względem ziemi /
· sinus  ⟶ wcięcie [tępe] / rodzaje podziałów blaszki /
· spadix  ⟶ kolba / kwiatostany groniaste proste /
· species  ⟶ gatunek / co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna /
· spica  ⟶ kłos / kwiatostany groniaste proste /
· spiculae  ⟶ kłosek / kwiat traw /
· spina  ⟶ cierń / modyfikacje pędu /
· spinosus  ⟶ ocierniony / owłosienie /
· squama  ⟶ łuska / liść /
· squamosus  ⟶ łuskowaty / nie włoski /
· sterilis  ⟶ płonny / łodyga, pęd /
· stolo, stolonis  ⟶ rozłogi / modyfikacje pędu /
· strictus  ⟶ prosto wzniesiony / kierunki, położenie względem ziemi /
· strobilus  ⟶ szyszka / kwiatostany groniaste proste /
· subcordata (basis)  ⟶ płytkosercowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· submersus, demersus  ⟶ zanurzony / kierunki, położenie względem ziemi /
· subrotundus  ⟶ okrągławy / kształty płaskie (liści i innych części) /
· subspecies, subsp., ssp., s.s.  ⟶ podgatunek / co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna /
· superne  ⟶ w górze / strony, położenie /
· supernus  ⟶ najwyższy / strony, położenie /
· superus  ⟶ górny / strony, położenie /
· supra  ⟶ nad / strony, położenie /
· sursum  ⟶ ku górze / kierunki, położenie względem ziemi /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· teres  ⟶ obły / kształty powierzchni i przekroju łodygi /
· theca [mech]  ⟶ puszka / budowa mchów i mszaków /
· thyrsus  ⟶ tyrs / kwiatostany wiechowate i złożone /
· tomentosus  ⟶ kutnerowaty / owłosienie /
· tomentum  ⟶ kutner / owłosienie /
· transverse ...  ⟶ poprzecznie- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· triangularis  ⟶ trójkanciasty / kształty powierzchni i przekroju łodygi /
· triangularis, folium triangulatum  ⟶ trójkątny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· trichoma  ⟶ trichom / powierzchnia /
· trullatus, folium trullatum  ⟶ jajowatorombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· truncata [basis]  ⟶ ucięta / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· truncatus [apex]  ⟶ ucięty / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· truncus  ⟶ pień / drzewa i krzewy /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· umbella  ⟶ baldach / kwiatostany groniaste proste /
· umbella composita  ⟶ baldach złożony / kwiatostany groniaste proste /
· urens  ⟶ parzący / włoski /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
· valva  ⟶ klapa (u łuszczyn) / rodzaje podziałów blaszki /
· varietas, var.  ⟶ odmiana / co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna /
· vena, nervus  ⟶ żyłka / użyłkowanie (nerwacja) blaszki liściowej /
· venatio, nervatio  ⟶ użyłkowanie / użyłkowanie (nerwacja) blaszki liściowej /
· verruca  ⟶ brodawka / nie włoski /
· verticalis  ⟶ pionowy / kierunki, położenie względem ziemi /
· verticillastrum  ⟶ nibyokółek kwiatowy / kwiatostany wierzchotkowe /
· verticillus  ⟶ okółek / ulistnienie, filotaksia /
· villosus  ⟶ kosmaty / owłosienie /
· volubilis  ⟶ wijący się / kierunki, położenie względem ziemi /
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji