atlas-roslin.pl

strony, położenie

przyosiowa strona

lat. adaxialis; ang. adaxial; slo. priosová strana;

odosiowa strona

lat. abaxialis; ang. abaxial; slo. odosová strana;
Stroną przyosiową (adaxial) organu bocznego jest ta skierowana ku osi organu (np. górna strona liścia).

space

brzuszna (strona)

grzbietowa (strona)

Określa się, że stroną brzuszną (wentralną) liścia jest jego strona przyosiowa (od strony łodyżki) a stroną grzbietową (dorsalną) liścia jest strona odosiowa tj. odsunięta od łodyżki.

space

wierzchołek

lat. apex; slo. vrchol;
Wierzchołek to górny (apikalny) lub dalszy (dystalny) od osi rośliny koniec organu płaskiego lub jego części; na wierzchołku — lat. apice.

space

wierzchołkowy (apikalny)

lat. apicalis, acro-; slo. apikálny, vrcholový;
Umieszczony w okolicy lub powstały z wierzchołka wzrostu. Umieszczony/wyrastający na wierzchołku organu lub części rośliny np. lat. stylus apicalis - szyjka słupka wyrastająca z wierzchołka zalążni.

wierzchołkowy (końcowy)

lat. terminalis; slo. koncový, vrcholový;
Wyrastający z końca innego organu, osadzony na wierzchołku innego organu np. kwiat wierzchołkowy (lat. flos terminalis) - kwiaty kończący/zamykający oś pędu.

nasada (podstawa)

lat. basis; ang. base; niem. Grund; ros. основаеие; slo. báza;
Nasada to:
• dolna część (np. nasada łodygi)
• bliższy osi rośliny koniec (lub część) organu płaskiego (np. nasada liścia) lub jego części (np. nasada blaszki liściowej).

bliższy (proksymalny)

lat. proximalis; slo. bližší;
Bliższy (proksymalny) - kierunek bliższy nasadzie organu. W przypadku korzenia jest to strona przy głowie korzeniowej tj. górna część korzenia.

dalszy (dystalny)

lat. distalis; slo. vzdialenejší;
Dalszy (dystalny) - kierunek dalszy od nasady organu. W przypadku korzenia jest to strona przy wierzchołku wzrostu korzenia, tj. jego dolna część.

górny

lat. superus; slo. horný;

nad

lat. supra; slo. nad;

najwyższy

lat. supernus; slo. najvyšší;

w górze

lat. superne; slo. hore;

dolny

lat. inferus; slo. dolný;

na dole

lat. infra- (gr. hypo-); slo. naspodku;

w dole (na spodzie)

lat. inferne; slo. dolu;

między

lat. inter- (gr. meso-); slo. medzi;

środkowy

lat. intermedius; slo. prostredný;
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji