atlas-roslin.pl

Liście złożone

lat. folium compositum; ang. compound leaf; niem. zusammengesetztes Blatt; cz. složený list

liść złożony

main::STDOUT
liść pojedynczy (liść prosty)
Liść złożony składa się z wielu blaszek liściowych (zwanych listkami) osadzonych na wspólnej osadce liścia (osi liścia). Poszczególne listki odpadają osobno od osadki liścia.

space

lat. foliolum; ang. leaflet; niem. Blättchen, Fiedern (u pierzastozłożonych); cz. listek

listek

main::STDOUT
Listek to pojedyncza blaszka liściowa liścia złożonego; poszczególne listki są osadzone na wspólnej osadce liścia (osi liścia) i opadają osobno.

space

lat. rhachis; niem. Spindel, Mittelrippe; cz. vřeteno listu

osadka liścia, oś liścia

osadka liścia

main::STDOUT

oś liścia

Osadka (oś) liścia to wspólne przedłużenie ogonka liściowego liścia pierzastozłożonego na którym jest osadzone wiele blaszek liściowych tzw. listków.
lat. folium palmatum; niem. gefingert; cz. dlanitě složený
lat. folium digitatum; cz. list mnohočetný
lat. folium quinatum; niem. 5-zählig; cz. pětičetný
lat. folium septenatum; niem. 7-zählig; cz. sedmičetný
lat. folium ternatum; ang. trifoliate; niem. dreizählig; cz. trojčetný

dłoniastozłożony, dłoniasty, palczasty

dłoniastozłożony

main::STDOUT

dłoniasty

main::STDOUT

pięciolistkowy

main::STDOUT

siedmiolistkowy

main::STDOUT

trójlistkowy

main::STDOUT
liście złożone
pieciolistkowy
liście złożone
dłoniastozłożony trójlistkowy
Liść złożony składający się z listków siedzących lub ogonkowych, wyrastających palczasto z końca wspólnego ogonka liściowego.

space

trójlistkowy (koniczyna (Trifolium)),

space

siedmiolistkowy (kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum))

space

lat. folium imparipinnatum; niem. unpaarig gefiederte; cz. lichozpařený
lat. jugum; cz. jařmo
lat. folium paripinnatum; niem. paarig gefiederte; cz. sudozpařený
lat. folium pinnatum; niem. gefiedert; cz. zpařený

pierzastozłożony (pierzasty), nieparzysto pierzastozłożony (nieparzystopierzasty), parzysto pierzastozłożony (parzystopierzasty)

nieparzysto pierzastozłożony

main::STDOUT

para listków

main::STDOUT

parzysto pierzastozłożony

main::STDOUT

pierzastozłożony

main::STDOUT
liście złożone
nieparzystopierzasty
liście złożone
parzystopierzasty
Liść pierzastozłożony (pierzasty) to liść złożony składający się z listków siedzących lub ogonkowych, wyrastających z osadki liścia w dwóch położonych naprzeciw siebie rzędach; czyli wyrastających w parach, naprzeciw siebie.

space

Parzystopierzasty ma osadkę nie zakończoną pojedynczym listkiem; może się ona kończyć kończykiem lub wąsem.

lat. folium bipinnatum; cz. dvakrát zpeřený
lat. folium decompositum; cz. dvakrát složený

podwójnie pierzastozłożony

main::STDOUT

podwójniezłożony

main::STDOUT
liście złożone
podwójniepierzasty
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Podwójnie pierzastozłożony ma dwa rzędy pierzastego podziału - od osi głównej liścia pierzasto odchodzą osie drugiego rzędu na których są pierzasto rozmieszczone listki.

space

Podwójniezłożony to ogólniejsze pojęcie.

lat. folium interrupte pinnatum; cz. přetrhovaně zpeřený

przerywanopierzasty, przerywano pierzastozłożony

przerywanopierzasty

przerywano pierzastozłożony

main::STDOUT
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
liście złożone
przerywanopierzasty
Liść pierzastozłożony o parach listków nierównej wielkości.
lat. cirrhus; niem. Ranke; cz. úponka

wąs czepny

main::STDOUT
Przekształcona część łodygi lub liścia (w szczególności przedłużenia osadki liścia w liściach nieparzysto pierzastozłożonych) służąca do czepiania się podpór u roślin pnących.