atlas-roslin.pl

liście złożone

liść złożony

lat. folium compositum; ang. compound leaf; niem. zusammengesetztes Blatt; cz. složený list
liść pojedynczy (liść prosty)
Liść złożony składa się z wielu blaszek liściowych (zwanych listkami) osadzonych na wspólnej osadce liścia (osi liścia). Poszczególne listki odpadają osobno od osadki liścia.

space

listek

lat. foliolum; ang. leaflet; niem. Blättchen, Fiedern (u pierzastozłożonych); cz. listek

listek u roślin naczyniowych

Listek to pojedyncza blaszka liściowa liścia złożonego; poszczególne listki są osadzone na wspólnej osadce liścia (osi liścia) i opadają osobno.

space

osadka liścia

lat. rhachis; niem. Spindel, Mittelrippe; cz. vřeteno listu

oś liścia

Osadka (oś) liścia to wspólne przedłużenie ogonka liściowego liścia pierzastozłożonego na którym jest osadzone wiele blaszek liściowych tzw. listków.

dłoniastozłożony

lat. folium palmatum; niem. gefingert; cz. dlanitě složený

dłoniasty

lat. folium digitatum; niem. handartig, fingerartig; cz. list mnohočetný, prstovitý

pięciolistkowy

lat. folium quinatum; niem. 5-zählig; cz. pětičetný

siedmiolistkowy

lat. folium septenatum; niem. 7-zählig; cz. sedmičetný

trójlistkowy

lat. folium ternatum; ang. trifoliate; niem. dreizählig; cz. trojčetný
liście złożone
pieciolistkowy
liście złożone
dłoniastozłożony trójlistkowy
Liść złożony składający się z listków siedzących lub ogonkowych, wyrastających palczasto z końca wspólnego ogonka liściowego.

space

trójlistkowy (koniczyna (Trifolium)),

space

siedmiolistkowy (kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum))

space

pierzastozłożony

lat. folium pinnatum; niem. gefiedert; cz. zpařený

nieparzysto pierzastozłożony

lat. folium imparipinnatum; niem. unpaarig gefiederte; cz. lichozpařený

para listków

lat. jugum; cz. jařmo

parzysto pierzastozłożony

lat. folium paripinnatum; niem. paarig gefiederte; cz. sudozpařený
liście złożone
nieparzystopierzasty
liście złożone
parzystopierzasty
Liść pierzastozłożony (pierzasty) to liść złożony składający się z listków siedzących lub ogonkowych, wyrastających z osadki liścia w dwóch położonych naprzeciw siebie rzędach; czyli wyrastających w parach, naprzeciw siebie.

space

Parzystopierzasty ma osadkę nie zakończoną pojedynczym listkiem; może się ona kończyć kończykiem lub wąsem.

podwójnie pierzastozłożony

lat. folium bipinnatum; cz. dvakrát zpeřený

podwójniezłożony

lat. folium decompositum; cz. dvakrát složený
liście złożone
podwójniepierzasty
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Podwójnie pierzastozłożony ma dwa rzędy pierzastego podziału - od osi głównej liścia pierzasto odchodzą osie drugiego rzędu na których są pierzasto rozmieszczone listki.

space

Podwójniezłożony to ogólniejsze pojęcie.

przerywano pierzastozłożony

lat. folium interrupte pinnatum; cz. přetrhovaně zpeřený

przerywanopierzasty

niem. unterbrochen gefiedert
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
liście złożone
przerywanopierzasty
Liść pierzastozłożony o parach listków nierównej wielkości.

wąs czepny

lat. cirrhus; niem. Ranke; cz. úponka
Przekształcona część łodygi lub liścia (w szczególności przedłużenia osadki liścia w liściach nieparzysto pierzastozłożonych) służąca do czepiania się podpór u roślin pnących.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji