atlas-roslin.pl

liście złożone

liść liść liść liśćliśćkształty nasady organów płaskich (liścia i innych)kształt brzegu organów płaskich (np. liści)

liść złożony

lat. folium compositum; ang. compound leaf; niem. zusammengesetztes Blatt; cz. složený list
liść pojedynczy (liść prosty)
Liść złożony składa się z wielu blaszek liściowych (zwanych listkami) osadzonych na wspólnej osadce liścia (osi liścia). Poszczególne listki odpadają osobno od osadki liścia.

W zależności od ułożenia listków liście złożone dzielimy na dwie grupy dłoniastozłożone i pierzastozłożone.Liść złożony składa się z wielu blaszek liściowych (zwanych listkami) osadzonych na wspólnej osadce liścia (osi liścia). Poszczególne listki odpadają osobno od osadki liścia.

space

listek

lat. foliolum; ang. leaflet; niem. Blättchen, Fiedern (u pierzastozłożonych); cz. listek

listek u roślin naczyniowych

Listek to pojedyncza blaszka liściowa liścia złożonego; poszczególne listki są osadzone na wspólnej osadce liścia (osi liścia) i opadają osobno.

Terminu listek używa się też w odniesieniu do części okwiatu.

listek u mszaków

U mszaków terminu listek używa się zamiennie (i precyzyjniej) w odniesieniu do liści na łodyżkach tych roślin z uwagi na to że nie są to pod względem budowy anatomicznej typowe liście, brakuje w nich tkanek przewodzących i zbudowane są w większej części (poza elementem mechanicznym, żebrem) z jednej warstwy komórek.

listek u roślin naczyniowych

Listek to pojedyncza blaszka liściowa liścia złożonego; poszczególne listki są osadzone na wspólnej osadce liścia (osi liścia) i opadają osobno.

space

osadka liścia

lat. rhachis; niem. Spindel, Mittelrippe; cz. vřeteno listu

oś liścia

Osadka (oś) liścia to wspólne przedłużenie ogonka liściowego liścia pierzastozłożonego na którym jest osadzone wiele blaszek liściowych tzw. listków.Osadka (oś) liścia to wspólne przedłużenie ogonka liściowego liścia pierzastozłożonego na którym jest osadzone wiele blaszek liściowych tzw. listków.

dłoniastozłożony

lat. folium palmatum; niem. gefingert; cz. dlanitě složený

dłoniasty

lat. folium digitatum; niem. handartig, fingerartig; cz. list mnohočetný, prstovitý

pięciolistkowy

lat. folium quinatum; niem. 5-zählig; cz. pětičetný

siedmiolistkowy

lat. folium septenatum; niem. 7-zählig; cz. sedmičetný

trójlistkowy

lat. folium ternatum; ang. trifoliate; niem. dreizählig; cz. trojčetný
liście złożone
pieciolistkowy
liście złożone
dłoniastozłożony trójlistkowy
Liść złożony składający się z listków siedzących lub ogonkowych, wyrastających palczasto z końca wspólnego ogonka liściowego.

W zależności od ilości listków określa się jako:

trójlistkowy (koniczyna (Trifolium)),

pięciolistkowy (malina, jeżyna (Rubus)),

siedmiolistkowy (kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum))

dłoniasty (palczasty, wielolistkowy) (łubin trwały (Lupinus polyphyllus)).Liść złożony składający się z listków siedzących lub ogonkowych, wyrastających palczasto z końca wspólnego ogonka liściowego.

space

trójlistkowy (koniczyna (Trifolium)),

space

siedmiolistkowy (kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum))

space

pierzastozłożony

lat. folium pinnatum; niem. gefiedert; cz. zpařený

nieparzysto pierzastozłożony

lat. folium imparipinnatum; niem. unpaarig gefiederte; cz. lichozpařený

para listków

lat. jugum; cz. jařmo

parzysto pierzastozłożony

lat. folium paripinnatum; niem. paarig gefiederte; cz. sudozpařený
liście złożone
nieparzystopierzasty
liście złożone
parzystopierzasty
Liść pierzastozłożony (pierzasty) to liść złożony składający się z listków siedzących lub ogonkowych, wyrastających z osadki liścia w dwóch położonych naprzeciw siebie rzędach; czyli wyrastających w parach, naprzeciw siebie.

Nieparzystopierzasty ma osadkę zakończoną pojedynczym (nie mającym pary) listkiem.

Parzystopierzasty ma osadkę nie zakończoną pojedynczym listkiem; może się ona kończyć kończykiem lub wąsem.Liść pierzastozłożony (pierzasty) to liść złożony składający się z listków siedzących lub ogonkowych, wyrastających z osadki liścia w dwóch położonych naprzeciw siebie rzędach; czyli wyrastających w parach, naprzeciw siebie.

space

Parzystopierzasty ma osadkę nie zakończoną pojedynczym listkiem; może się ona kończyć kończykiem lub wąsem.

podwójnie pierzastozłożony

lat. folium bipinnatum; cz. dvakrát zpeřený

podwójniezłożony

lat. folium decompositum; cz. dvakrát složený
liście złożone
podwójniepierzasty
Angelica sylvestris (dzięgiel leśny)
Podwójnie pierzastozłożony ma dwa rzędy pierzastego podziału - od osi głównej liścia pierzasto odchodzą osie drugiego rzędu na których są pierzasto rozmieszczone listki.

Analogicznie potrójnie pierzastozłożony ma kolejny rząd pierzastego podziału.

Podwójniezłożony to ogólniejsze pojęcie.Podwójnie pierzastozłożony ma dwa rzędy pierzastego podziału - od osi głównej liścia pierzasto odchodzą osie drugiego rzędu na których są pierzasto rozmieszczone listki.

space

Podwójniezłożony to ogólniejsze pojęcie.

przerywano pierzastozłożony

lat. folium interrupte pinnatum; cz. přetrhovaně zpeřený

przerywanopierzasty

niem. unterbrochen gefiedert
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
liście złożone
przerywanopierzasty
Liść pierzastozłożony o parach listków nierównej wielkości.Liść pierzastozłożony o parach listków nierównej wielkości.

wąs czepny

lat. cirrhus; niem. Ranke; cz. úponka
Przekształcona część łodygi lub liścia (w szczególności przedłużenia osadki liścia w liściach nieparzysto pierzastozłożonych) służąca do czepiania się podpór u roślin pnących.Przekształcona część łodygi lub liścia (w szczególności przedłużenia osadki liścia w liściach nieparzysto pierzastozłożonych) służąca do czepiania się podpór u roślin pnących.