atlas-roslin.pl

kolory i pojęcia związane

łacińskie terminy związane z kolorem i jego rozmieszczeniem na organach są przeważnie podane na stronach taksonów — w dole strony taksonu, w sekcji nomenklatura, jako hasła glossarium; tutaj podane są tylko nieliczne hasła słownika encyklopedycznego, dla których odpowiednik w innych niż łacina językach obcych nie jest łatwo czytelny dla Polaka

brudny

lat. sordidus; slo. špinavý;
sordidus, -a, -um; sordidulus, -a, -um (lat., adj.) — brudny (o barwie), barwa z przymieszką nieokreślonego ciemnego tonu; w złożeniach sordide (brudno-) np. sordide luteus (brudnożółty); forma zdrobniała sordidulus (brudnawy) - przyrostek -ulus tworzy umniejszenie/zdrobnienie przymiotnika

plamisty (plamkowaty)

lat. maculatus; slo. škrvnitý;
macultus; maculsus, -a, -um (lat., adj.) — plamkowaty, plamisty (maculatus), poplamiony (maculosus) - z niedużymi powierzchniami lub plamkami, ±okrągłymi, odmiennej barwy niż podstawowa barwa organu; np. liście miodunki plamistej (Pulmonaria officinalis); od macula, -ae (f.) - plama, piętno i macula, -are - plamić

obrzeżony

lat. marginatus; slo. lemovaný;
marginatus (lat., adj.) — obrzeżony; ze strefą brzeżną organu innej postaci i zwykle odmiennej barwy; od margo, -inis (m.) - brzeg, granica, miedza, margines; często obrzeżone są nasiona

odcień

Nazwy barw pochodnych, zmodyfikowanych, odcieni, pojawiają się często w epitetach gatunkowych.

space

Można użyć za tematem przymiotnika przyrostków -id-, -ul- lub obu razem -id-ul- np. wychodząc od albus (biały) mamy (białawy) abidus, albidulus,

space

to samo znaczenie mają też formy z końcówkami -atus, -icans, -idans, -ineus itd., np. albellus, albinatus, albineus,

space

Odcienie mogą też być oddane wyrazami złożonymi, gdzie pierwszy człon odnosi się do odcienia w barwie zasadniczej np. flavoviridis (żółtawozielony).

-al-, -ar- -(is,is,e); -at-, -os-, -ic- -(us,a,um) (lat., suff.) — końcówka dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnego organu/formy/właściwość/charakteru" np. pectin‑at-us (grzebieniasty), foli‑at-us (ulistniony); końcówki -(al/ar/os/at)- są łacińskie; dla słów z greki używa się -ic- np. con-ic-us zwykle dla oddania silniejszego nasilenia danej cechy, obfitości lub dojrzałości - używa się końcówki -os- w miejsce -at-, np. foli‑os-us (obficie ulistniony); końcówki -ar- używa się w miejsce -al- gdy rdzeń kończy się na l np. lenticul-ar-is; to samo znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -form- lub -oid-
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji