słownik niemiecko-polski

na stronie —   · a · b · d · e · f · g · h · i · k · l · m · n · o · p · q · r · s · t · u · v · w · z

 

W słowniku ujęte są słowa odnoszące się do budowy roślin, stosowane w opisach i kluczach. W nawiasie podane są stosowane skróty danego słowa.

A

abgerundet — zaokrąglone

space

Achäne — niełupka

space

Achsenbecher — hypancjum

space

Äste — gałęzie, konary

Ährchen — kłosek

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

B

Balgfrucht — mieszek

space

Bart — bródka

space

bemehlt — omączony

space

bespitzt — tępe z nasadzonym ostrzem (zakończenie blaszki liściowej)

bewimpert — owłosiony brzeg liścia

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

D

Deckblatt — przysadka · Deckelkapsein — puszka Deckspelze — plewka dolna

space

deltoid — jajowatorombowaty

space

diklin — kwiat jednopłciowy

space

Dolde — baldach · Döldshen — baldaszek · Doldenrispe — podbaldach

Doldenrispe — podbaldach

space

space

space

space

space

space

space

space

E

eiformig — jajowaty

space

eiförmig — jajowaty

space

eilanzettlich — lancetowaty

space

einhäusig — jednopienny

einjähring — roślina rocznaroślina jednoroczna

space

space

space

space

space

space

F

-fächrig — w złożeniach: -komorowy np. słupek trójkomorowy

space

fiederartig — pierzasty

space

fiederlappig — pierzastowrębny

space

fiederspaltig — pierzastoklapowanyy

fiederteilig — pierzastodzielny

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

G

gabelförmig — widlasty

space

gebuchtet — falisty

space

ganzrandig — całobrzega

space

gefingert — dłoniastozłożony

geflügelt — oskrzydlony

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

H

Haar — włosek

space

haarspitzig — włosowate zakończenie (liścia)

space

halbzylindrisch — półwałeczkowaty

space

handartig — dłoniasty

handformig — dłoniasto-

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

I

immergrün — zimozielony

space

Involukrum — okrywa

K

kahl — nagi

space

kammförmig — grzebieniasty

space

kapuzenförmig — kapturkowate zakończenie blaszki liściowej

space

Karyopse — ziarniak

Kätzchen — kotka

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

L

Langtrieb — długopęd

space

Leitbündel — wiązka sitowo-naczyniowa

space

Lappen — klapowany; łatka

space

lappig — postrzępiony

lineal — równowąski

space

space

space

space

space

space

M

männlich — kwiat męski, kwiat pręcikowy

space

mehrjährig — roślina kilkuletnia

space

mit aufgesetzter Spitze — tępe z nasadzonym ostrzem (zakończenie blaszki liściowej)

space

mittlere — średni, środkowy, centralny

Mittel- — średni, środkowy, centralny

space

space

space

space

N

nadelförmig; — szpilkowaty, igiełkowaty

space

Nährgewebe — bielmo

space

neben- — w złożeniach: boczny, brzeżny

space

Nebenkorone — przykoronek

Nebenperigon — przykoronek

space

space

space

space

space

space

space

O

ober- — w złożeniach górny · oberständig (FrKn) — słupek górny

space

offen — otwarty

space

Öhrchen — uszka, ostrogi

space

Ölkörpe — elajosom

Ovar — zalążnia

P

paarig gefiederte — parzysto pierzastozłożony

space

Parallelnervatur — nerwacja równoległa

space

Perianth — okwiat

space

Perigonblatt (PerigonBl) — listek okwiatu

Perikarp — owocnia

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

Q

Querschnitt — przekrój poprzeczny

space

quirlig — okółek

R

radförmig (Krone) — korona kółkowa

space

Ranke — wąs czepny

space

rautenförmig — rombowaty

space

Rhizoma — kłącze

rhombisch — rombowaty

space

space

space

space

space

space

space

space

space

S

Samenanlage — zalążek

space

Samenmantel — osnówka

space

Sammelfrucht — owoc zbiorowy

space

Scheindolde — baldach pozorny

Scheinfrucht — owoc pozorny

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

T

(3,5,7)-teilig — -dzielny

space

testa — łupina

space

tief — głębokie, dalekie

space

Traube — grono

trichterförmig — lejkowaty

space

space

space

space

space

U

uberwiegend — przeważnie
ungestielt — siedzący (kwiat, liść), bezogonkowy (liść)
unpaarig gefiederte — nieparzysto pierzastozlozony
unscheinbar — niepozorny, niepokaźny
unter- — w złożeniach: dolny
unterbrochen gefiedert — przerywanopierzasty
unterständig — kwiat dolny
unzerteilt — niepodzielona (blaszka liściowa)

V

vegetativ — wegetatywny

space

verkehrtdeltoid — odwrotnie jajowatorombowaty

space

verkehrtherzförmig — odwrotniesercowaty

space

verzweigt — rozgałęziony

vivipar — żyworodny

space

W

weiblich — kwiat żeński

space

wechselständig — naprzemianległy ≡ skrętoległy

space

wellig — pofałdowany

space

Wimpern — rzęski,

windend — wijący się

space

space

space

space

space

space

space

space

Z

N-zähling — N-krotny (np. okwiat)

space

-zeilig — z liniami, np. 2-zeilig; np. w typografii dwuwierszowy

space

zottig gewimpert — filcowato owłosiony

space

Zungeblüte — kwiat języczkowy

zusammengesetztes Blatt — liść złożony

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space