atlas-roslin.pl

słownik niemiecko-polski

słownik botaniczny i ogrodniczy słownik botaniczny i ogrodniczy słownik botaniczny i ogr… słownik botaniczny…słownik botaniczny i ogrodniczysłownik rosyjsko-polskisłownik czesko-polski
na stronie:  

 

W słowniku ujęte są słowa odnoszące się do budowy roślin, stosowane w opisach i kluczach. W nawiasie podane są stosowane skróty danego słowa.W słowniku ujęte są słowa odnoszące się do budowy roślin, stosowane w opisach i kluczach. W nawiasie podane są stosowane skróty danego słowa.
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
5-zählig — pięciolistkowy
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
7-zählig — siedmiolistkowy
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
abgerundet [nasada]zaokrąglona
abgerundet [wierzchołek]zaokrąglony
abstehend — odstający
abstehend — ukośny
Achäne — niełupka
Achse — oś (rośliny)
Achsenbecher, Blütenbecher — hypancjum
Adventivwurzel — korzeń przybyszowy
Ährchenachse — osadka
Ähre — kłos
akitnomorph, radiär, strahling — promienisty
allmählich — stopniowo
anfangs — początkowo
Art — gatunek
Ast — konary
aufrecht — wzniesiony
aufsteigend, bogig aufsteigend — podnoszący się
aufsteigend, aufstrebend — pokładający się
ausgerandet — wycięty
Ausläufer — rozłogi
Außenkelch — kieliszek
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
Balgfrucht — mieszek
bandförmig — taśmowaty
Basis herzförmig — sercowata (nasada)
Basis pfellförmig — strzałkowata (nasada)
Basis spießförmig [nasada]oszczepowata
Basis verschmälert — wyciągnięta (nasada)
Beere — jagoda
Behaarung [owłosienie]pokrycie
bereift — oszroniony
Blätt — liść
Blättchen, Fiedern (u pierzastozłożonych) — listek
Blattabschnitt, Abschnitt — odcinek [segment]
Blattachsel — pachwina liścia
Blattgrund — nasada liścia
Blattscheide — pochwa liściowa
Blattspreite — blaszka liściowa
Blattspreite einschnitte — blaszka wcinana
Blattstiel — ogonek liściowy
Blüte — kwiat
Blütenachse, Blütenboden, Rezeptakulum — dno kwiatowe
Blütenhülle, Perigon, Perianth — okwiat
Blütenknospe — pąk kwiatowy
Blütenschaft, Schaft — głąbik
Blütenschneide, spatha — pochwa kwiatostanowa
Blütenstand (BStand) — kwiatostan
Blütenstandsachse, Blütenspindel, Spindel — oś kwiatostanowa
Blütenstandstiel — szypuła
Blütenstaub, Pollen — pyłek kwiatowy
Blütenstaub, Pollen — ziarno pyłku
Blütenstiel, Stiel — szypułka
borstenförmig, borstlich — szczeciniasty
breit — szeroko
Brennenhaar — parzący (włosek)
Büschel — pęczek
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
Deckblatt — przysadka
Deckelkapsein, Kapsel [mech]puszka
Deckspelze — plewka dolna
deltoid — jajowatorombowaty
diklin, eingeschlechtig — kwiaty jednopłciowe
diözisch, zweihäusig — dwupienne
Döldshen — baldaszek
Dolden — baldach
doppelt gezähnt — podwójnieząbkowany
doppelte — okwiat podwójny
Doppelwickel — dwuskrętek
Dorn, Sproßdorn — cierń
dornspitzig — kolczaste
dreieckig — trójkątny
dreizählig — trójlistkowy
Drüsenhaar — gruczołowaty (włosek)
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
eiförmig — jajowaty
eiförmig-lanzettlich — jajowatolancetowaty
einfach Haare [włosek]prosty
einfache — okwiat pojedynczy
einfacher Blütenstand — kwiatostan prosty
einhäusig — jednopienne
einjähring — rośliny jednoroczne
Einschnitt — wcięcie [drobne]
einzeln — pojedynczy
elliptisch — eliptyczny
embryo — zarodek
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
Fächel — wachlarzyk
fiederartig — pierzasty (włosek)
fiederförmig, fiedrig — pierzasto-
fiederlappig — pierzastowrębny
fiederschnittig — pierzastosieczny
fiederspaltig — pierzastoklapowany
fiederteilig — pierzastodzielny
filament, Staubfaden — nitka pręcika
filzig — kutnerowaty
Flügel — żagielek
Frucht — owoc
Fruchtblatt, Karpell — owocolistek
Fruchtknoten (FrKn), Ovar — zalążnia
Fruchtstand — owocostan
Fruchtwand, Perikarp — owocnia
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
gabelförmig, gabelig — widlaste (rozgałęzienia)
ganzrandig — blaszka całobrzega
gebuchtet, wellig — falisty
gefiedert — pierzastozłożony
gefingert — dłoniastozłożony
geflügelte Nuß — skrzydlak
gegenständig — naprzeciwległe (liście)
gekarbt — karbowany
gelappt, -lappig — wrębny
gesägt — piłkowany
geschnäbelt — dzióbkowaty
geschnitten, -schnittig — sieczny
gespalten, -spaltig — klapowany
gestutzt [wierzchołek]ucięty
gestutzt [Basis] [nasada]ucięta
geteilt, -teilig — dzielny
Getreidefrucht, Karyopse — ziarniak
gewöhnlich — zazwyczaj
gezähnelt — drobnoząbkowany
gezähnt — ząbkowany
Granne — ość
Grasährchen — kłosek
Griffel — szyjka słupka
Grund — nasada
grundständig — liść odziomkowy
gynostemium — prętosłup
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
Haar — włosek
haarspitzig — włosowate zakończenie
hängend — zwieszony
Hakenhaar — haczykowaty (włosek)
Halm — źdźbło
handartig, fingerartig — dłoniasty
handförmig gelappt, 3,5,7-lappig — dłoniastowrębny
handförmig geschnitten, 3,5,7-schnittig — dłoniastosieczny
handförmig gespalten, 3,5,7-spaltig — dłoniastoklapowany
handförmig geteilt, 3,5,7-teilig — dłoniastodzielny
handförmig, fingerförmig — dłoniasto-
Hauptachse — łodyga główna
herablaufend — zbiegająca
herzförmig (Blattspreiten) — sercowaty (liść)
Hochblätter — liście przykwiatowe
Honigdrüse — miodnik
Hüllblätter, Hochblätter, Tragblatt (TragBl) — podsadka
Hüllchen — pokrywki
Hülle — pokrywy
Hüllspelzen, Hsp — plewa
Hülse — strąk
Hypokotyl — hipokotyl
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
immergrün — zimozielone
Involukrum [kwiat]okrywa
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
Kätzchen — kotka
kahl — nagi
Kapsel — torebka
Kapseldeckel — wieczko
kapuzenförmig — kapturkowate
keilförmig — klinowaty (liść)
Kelch — kielich
kellig, kellförmig — klinowata (nasada)
Kiel, Schiffen — łódeczka
kletternd, klimmend — pnącze
Knaüel — kłębik
Knospe — pąk
Knoten — kolanko
Knoten, Nodus — węzeł
Kolben — kolba
Konnektiv, Mittelband — łącznik
Kopf, Köpfchen — główka
Kopfboden — osadnik
Korb, Körbchen — koszyczek
Kraut — roślina zielna
kreisrund — okrągły
kriechend — płożący się
Krone [kwiat]korona
kurz — krótko
Kurztrieb — krótkopęd
kurzzottig, weichhaarig — omszony
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
länglich — podługowaty
Langtrieb — długopęd
lanzettlich (drugi rys.), eilanzettlich (pierwszy rys.) — lancetowaty
Lappen — klapa
liegend, niedergestreckt, niederliegend — rozesłany
lineal, linealisch — równowąskie
lippig — wargowy
lyrate, leierförmig — lirowaty
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
männlich — kwiaty męskie
mit augesetzter Spitze, bespitzt, kleinspitzig — nasadzone ostrze
monoklin, zwittrig — kwiaty obupłciowe
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
N-zähling — N-krotność
nadelförmig — igiełkowaty
nadelförmig — szpilkowaty
Nährgewebe — bielmo
Nagel — paznokieć
Narbe — znamię słupka
Nebenblätter, Stipeln — przylistki
Nebenkorone, Nebenperigon — przykoronek
Nervatur — użyłkowanie
nickend — zwisły
nierenförmig — nerkowaty (liść)
Nüßche — orzeszek
Nuß — orzech
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
oberständig (FrKn) — słupek górny
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
Öhrchen — uszka
Öhrchen, Sporn [3D]ostroga
Ölkörpe — elajosomu
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
paarig gefiederte — parzysto pierzastozłożony
Papillen — papilla
papillos — z papillami
Passanten — efemerofity
Perigonblatt — listek okwiatu
Petalen — płatki korony
pfeilförmig — strzałkowaty (liść)
pfriemlich — szydlasty
pleiochasium — wierzchotka wieloramienna
Pollensäck — komora pyłkowa
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
quer — poprzeczny
Quirle, Wirtel — okółek
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
Ranke — wąs czepny
rautenförmig, rhombisch — rombowaty
rechtwinklig — pod kątem prostym [odchodzący]
Rhizom, Wurzelstock — kłącze
Rippe — żebro
Rispe — wiecha
rundlisch — okrągławy
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
Samenanlage — zalążek
Samenmantel — osnówka
Samenschale — łupina nasienna
Sammelfrucht — owoc zbiorowy
Scheindolde — baldach pozorny
Scheinfrucht — owoc szupinkowy
Scheinquirl — nibyokółek kwiatowy
schildförmig — tarczowaty (liść)
schildhaar — tarczowaty (włosek)
Schirmrispe, Ebenstrauß, Doldenrispe — podbaldach
Schirmtraube — baldachogrono
schlef (Basis) — skośna (nasada)
Schlundschuppen — osklepka
schmal — wąsko
Schnabel — dzióbek
Schötchen — łuszczynka
Schote — łuszczyna
Schraubel — wierzchotka śrubowa
schrotsägeförmig — piłowaty
Schuppe — łuska
Schuppenhaar — łuskowaty (włosek)
seiten, neben- — boczny
Seltenachsen — łodygi boczne
Sepalen — działki
Sichel — sierpik
sitzend, ungestiels — liść siedzący
sitzend, ungestielt — siedzący
Spaltfrucht — rozłupnia
spatelförmig, spatelig — łopatkowate
spezifischen Epitheton — epitet gatunku
spießförmig [liść]oszczepowaty
Spindel, Mittelrippe — osadka liścia
spiralig, wechselständig — naprzemianległe (ulistnienie)
spitz — ostry
Spreite — blaszka
Spreitenabschnitten — blaszka podzielona
Spreublätter — plewinka
Spross, Trieb — pęd
Sprossachse, Stängel (Stg) — łodyga
Sproßknolle — bulwa
Stachel — kolec
Stachelspitze — kończyk
stachelspitzig — tępy z kończykiem
Stängel — łodyga zielna
staminodium — prątniczki
Stamm — pień
Staubbeutel, Anthere — pylnik
Staubbeutelhälften — worek pyłkowy
Staubblatt (StaubBl) — pręcik
Staude — bylina
Stein, Steinkern — pestka
Steinfrucht — pestkowiec
Stempel — słupek
Stengelglieder — międzywęźle
sterilen — płonny
Strauch — krzew
stumpf [Basis] [nasada]tępa
stumpf [Spitze] [wierzchołek]tępy
sympodium — sympodialne
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
Teilfrüchte — rozłupka
Thyrse — tyrs
Traube — grono
Trichterrispe, Spirre — rozrzutka
Tute — gatka
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
unpaarig gefiederte — nieparzysto pierzastozłożony
unterbrochen gefiedert — przerywanopierzasty
untere Hüllspelze — plewa dolna
unzerteilt, ganz — blaszka niepodzielona
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
verkahl, verkahlend — łysy
verkehrt- — odwrotnie-
verkehrteiförmig — odwrotniejajowaty
verkehrteilanzettlich — odwrotnielancetowaty
verkehrtherzförmig — odwrotniesercowaty
Vorblatt — podkwiatek
Vorn — przód
Vorspelze — plewka górna
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
warzig — brodawkowaty
wechselständig, spiralig — skrętoległe (ulistnienie)
weiblich — kwiaty żeńskie
Wickel — skrętek
Wurzel — korzeń
Wurzelknolle — bulwa korzeniowa
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
Zapfen — szyszka
zugespitzt — zaostrzony
Zungeblüte — kwiat języczkowy
zungerförmig — językowaty
zusammengesetzter Blütenstand — kwiatostan złożony
zusammengesetztes Blatt — liść złożony
Zweig — gałęzie
Zweig — gałązka
zweijährig — rośliny dwuletnie
Zwergstrauch — półkrzew
Zwergstrauch — podkrzew
Zwiebel — cebula
Zyme — wierzchotka
zymöse Blütenstand, Cymoid — kwiatostan wierzchotkowy
5 · 7 · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z