atlas-roslin.pl

mchy bocznozarodniowe (plagiotropowe)

Bryophyta Bryophyta Bryophyta BryophytaBryophyta🔑mchy wierzchołkowozarodniowe (ortotropowe)
cechy diagnostyczne w kluczu:Bryophyta (mchy)kl 9745
Za Ignatov M.S., Ignatova E.A, 2004 — Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.2 [369], nieznacznie zmodyfikowany (patrz pozostała literatura w stopce).
  
  
  
↑nie (z) klucz do częściej spotykanych gatunków niżowych
  
    
↓nie(z) szczyt liścia szeroko zaokrąglony
    
      
↓nie(z) żebro pojedyncze lub widełkowate
      
        
↓nie(z) pędy płasko ulistnione; w nasadowej części pni drzew
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
        
        
↑nie (z) pędy wszechstronnie ulistnione; mchy bagienne, na brzegach wód i w innych wilgotnych miejscach
        
          
(z) c.d.n.
          
      
↑nie (z) żebro podwójne
      
        
(z) c.d.n.
        
    
↑nie (z) szczyt liścia długo zaostrzony (rzadziej krótko zaostrzony i/lub z tępawym końcem)
    
      
↓nie(z) komórki liścia z brodawką/-ami nad światłem komórki
      
        
↓nie(z) komórki liścia z kilkoma brodawkami
        
          
(z) c.d.n.
          
        
↑nie (z) komórki liścia z jedną brodawką
        
          
↓nie(z) łodyżka 2 – 3-krotnie regularnie pierzasto rozgałęziona
          
          
↑nie (z) łodyżka pojedynczno pierzasto rozgałęziona lub nieregularnie rozgałęziona
          
            
(z) c.d.n.
            
      
↑nie (z) komórki liścia gładkie lub z brodawką w górnych kątach komórki
      
        
        
          
(z) c.d.n.
          
        
↑nie (z) nibylistków brak lub pojedyncze
        
          
↓nie(z) żebro pojedyncze, proste, przynajmniej 0.35 długości liścia, wyżej może być widlaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· LUB widlaste, z niepodzieloną częścią >0.35 długości liścia (ale w niektórych liściach może być widlaste niemal od nasady).
          
            
↓nie(z) listki jednocześnie poprzecznie pomarszczone i podłużnie fałdowane
Rhytidium rugosum (fałdziec pomarszczony)
Rhytidium rugosum (fałdziec pomarszczony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Komórki listków z brodawkowato wystającymi kątami komórek.
· ta cecha diagnostyczna ...
            
            
↑nie (z) listki nie bywają jednocześnie podłużnie i poprzecznie fałdowane; komórki prawie zawsze gładkie
            
              
↓nie(z) listki łodyżkowe ku górze szeroko zaokrąglone i następnie ściągnięte w równowąski włoskowaty szczyt
Cirriphyllum piliferum (szydłosz włoskowy)
Cirriphyllum piliferum (szydłosz włoskowy)
XL
              
              
↑nie (z) listki łodyżkowe stopniowo lub umiarkowanie zaostrzone, bez ostro odciętej włoskowatej końcówki
              
                
↓nie(z) listki podłużnie fałdowane
                
                  
↓nie(z) listki silnie sierpowato odgięte
                  
                    
↓nie(z) listki ±krótko zaostrzone; łodyżka bez wiązki środkowej; na torfowiskach minerotroficznych
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
sierpowiec błyszczący · syn. Drepanocladus vernicosus · mszaki
                    
                    
↑nie (z) listki długo zaostrzone z przekręconym i zagiętym szczytem
Sanionia uncinata (sanionia haczykowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Łodyżka z wiązką środkową i hyalodermą.
  Zwykle na pniach żywych i martwych drzew.
                    
                  
↑nie (z) listki proste lub słabo odgięte
                  
                    
↓nie(z) mchy gęsto pokryte wojłokiem ryzoidów, umieszczonych na łodyżce i grzbietowej stronie żebra
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Listki długi i wąskie, z głębokimi, podłużnymi zakładkami.
  Torfowiska i torfiaste łąki.
                    
                    
↑nie (z) ryzoidy zwykle tylko na odcinkach pędów i liściach stykających się z podłożem; nigdy na żebrzeże
                    
                      
↓nie(z) duże mchy, z szeroko trójkątno-jajowatymi listkami >1 mm szerokości
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)
XL
· ta cecha diagnostyczna ...
· Listki szeroko trójkątno-jajowate, >1 mm szerokości, od nasady daleko odstające.
                      
                      
↑nie (z) mchy małe do dużych; listki ±przylegające do prosto odstających
                      
                        
↓nie(z) komórki wzdłuż całej nasady listka nieprzeźroczyste, drobne, z silnie zgrubiałymi ścianami; listki silnie fałdowane
                        
                        
↑nie (z) komórki w nasadzie listka ±przeźroczyste, ±duże, ich ściany nie lub słabo zgrubiałe; silnie lub umiarkowanie fałdowane
                        
                
↑nie (z) listki nie są podłużnie fałdowane
                
                  
↓nie(z) listki z ±przylegającej nasady odstająco odgięte lub silnie odstające
                  
                    
↓nie(z) komórki skrzydłowe powiększone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Listki przeważnie daleko odstające lub odstająco odgięte.
Campylium polygamum (złocieniec mieszanopłciowy)
syn. Drepanocladus polygamus · mszaki
                    
                    
↑nie (z) komórki skrzydłowe drobne
Campyliadelphus chrysophyllus (złotnik suchy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Listki odstająco odgięte.
                    
                  
↑nie (z) listki nie daleko odstające
                  
                    
↓nie(z) mchy wodne; ulistnienie trójrzędowe; listki z kilem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Żebro kończy się w szczycie listka.
  Mchy wodne; w wodach płynących, czasem w starorzeczach.
                    
                    
↑nie (z) różne siedliska; ulistnienie nie trójrzędowe; listki bez kila
                    
                      
↓nie(z) listki sierpowato odgięte
                      
                        
(z) c.d.n.
                        
                      
↑nie (z) listki proste lub słabo odgięte
                      
                        
(z) c.d.n.
                        
          
↑nie (z) żebra podwójne, brak LUB pojedyncze krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· LUB brak żebra
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
          
            
↓nie(z) mchy wodne bez tendencji do tworzenia pędów wzniesionych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Ulistnienie trójrzędowe; liście zupełnie bez żebra, ±sztywne, z kilem lub rowkowane.
            
            
↑nie (z) mchy lądowe (jeśli wodne to pędami wzniesionymi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Żebro podwójne, przynajmniej w niektórych liściach; rzadziej bez żebra.
            
              
↓nie(z) mchy z ±wyraźnym rozróżnieniem na łodygę główną i pędy boczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ±Duże mchy rosnące na korze drzew lub na kamieniach i skałach.
              
                
↓nie(z) liście podłużnie fałdowane, ±jajowate, ±długo zaostrzone, całobrzegie, bez żebra
                
                
↑nie (z) liście poprzecznie pofalowane, nie fałdowane, ±podługowate, ±krótko zaostrzone, w górnej połowie tępo piłkowane
                
              
↑nie (z) mchy z pędami jednakowymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Mchy różnej wielkości, rosnące na różnych podłożach.
              
                
↓nie(z) duży mech bagienny; czarny za wyjątkiem młodych końców pędów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Rośliny czarne za wyjątkiem młodych końców pędów.
                
                
↑nie ↓nie(z) inne; podwójne żebro kończy się powyżej środka blaszki liściowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Komórki liścia z silnie brodawkowato wystającymi kątami.
                
                
↑nie (z) inne; żebro kończy się poniżej środka blaszki liściowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Komórki liścia gładkie, rzadko z silnie brodawkowato wystającymi kątami.
                
                  
↓nie(z) liście silnie w tył odgięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
                  
                    
(z) c.d.n.
                    
                  
↑nie (z) liście nie są silnie w tył odgięte
                  
                    
↓nie(z) liście sierpowato wygięte
                    
                      
(z) c.d.n.
                      
                    
↑nie (z) liście proste lub niewiele wygięte
                    
                      
↓nie(z) komórki liścia linearne, z dużą okrągłą brodawką w górnym rogu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Zwykle z brunatnymi, 2 – 4-komórkowymi rozmnóżkami.
                      
                      
↑nie (z) komórki liścia gładkie; zwykle brak rozmnóżek lub gdy są to zielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
                      
                        
↓nie(z) pędy często spłaszczono ulistnione, słabo rozgałęziające się
Plagiothecium laetum (dwustronek jasny)
XL
Plagiothecium laetum (dwustronek jasny)
3D
suche
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Liście ±silnie, rzadziej słabo asymetryczne, przeważnie skośnie przyrośnięte i ze zbiegającą nasadą w postaci ±długiego pasa komórek często odrywającego się razem z liściem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
                        
                        
↑nie (z) pędy wszechstronnie ulistnione, rzadziej spłaszczono ulistnione, ±rozgałęziające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Liście symetryczne lub sierpowato wygięte, przeważnie poprzecznie przyrośnięte i słabo zbiegające nasadą (zbiegająca część nie odrywa się wraz z liściem).
· ta cecha diagnost ...
                        
                          
↓nie(z) liście w górze krótko zaostrzone, tępe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Żebro podwójne lub rozdwojone.
· ta cecha diagn ...
Hygrohypnum ochraceum (moczarnik jasnobrązowy)
syn. Hygrohypnella ochracea · mszaki
                          
                          
↑nie (z) liście długo, rzadziej krótko zaostrzone, z ostrym szczytem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Żebro prawie zawsze podwójne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Hypnum pratense (rokiet łąkowy)
syn. Breidleria pratensis · mszaki
                          
                            
↓nie(z) rośliny drobniutkie, liście <0.3 mm szerokości; komórki najczęściej 2 – 5:1
                            
                              
(z) c.d.n.
                              
                            
↑nie (z) rośliny dość małe do dużych; JEŚLI liście <0.3 mm szerokości TO komórki dłuższe, (4) 6 – 8 (10):1
                            
                              
↓nie(z) liście ±silnie piłkowane w górnej części blaszki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Mchy przeważnie średniej wielkości.
                              
                                
(z) c.d.n.
                                
                              
↑nie (z) liście całobrzegie lub słabo piłkowane w górnej części blaszki
· ta cecha diagnost ...
· LUB słabo piłkowane w górnej części blaszki i na większej części blaszki całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
                              
                                
↓nie(z) brzeg liścia w środkowej części wąsko podwinięty; są liczne gałązkowate rozmnóżki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· W kątach liści w pobliżu szczytu pędu zwykle znajdują się pączkowato skupione gałązkowate rozmnóżki.
· ta cecha diag ...
                                
                                
↑nie (z) brzeg liścia w środkowej części płaski lub szerokim łukiem zagięty, bez gałązkowatych rozmnóżek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Bez gałązkowatych rozmnóżek.
· ta cecha diagnostyczna j ...
                                
                                  
↓nie(z) komórki kątów nasady liścia cienkościenne, w silnie wyróżniającej się grupie
  Częsty gatunek rosnący na martwym drewnie i na korze drzew.
                                  
                                  
↑nie (z) ściany komórek kątów nasady tej samej grubości co pozostałe LUB grubsze
                                  
                                    
↓nie(z) chwytniki w pachwinach liści; często obecne pachwinowe rozmnóżki
                                    
                                    
↑nie (z) chwytniki poniżej nasady liścia; brak rozmnóżek
                                    
                                      
↓nie(z) puszka zgięta; liście 0.2 – 0.4 mm szerokości; komórki przeważnie 3 – 7:1; na kamieniach
                                      
                                      
↑nie (z) puszka prosta; liście 0.4 – 0.6 mm szerokości; komórki przeważnie 10:1; na pniach, martwym drewnie, rzadziej na kamieniach
                                      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

bocznozarodniowe (mchy)

ang. pleurocarpous mosses, pleurocarps; ros. бокоплодные мхи

plagiotropowe (mchy)

Grupa mchów charakteryzujących się następującymi cechami (definicja zasadniczo za [368s24]):
  • Łodyżki przeważnie ścielące się do podnoszących się, rzadko wzniesione (drabik drzewkowaty (Climacium dendroides));
  • ZWYKLE regularnie pierzasto rozgałęziające się, rzadziej nieregularnie rozgałęziające się; zwykle o symetrii dwubocznej, często grzbietobrzusznej. Zwykle łatwo można wyróżnić łodygę główną o nieograniczonym wzroście i gałązki (rozgałęzienia drugiego rzędu o ograniczonym wzroście), te drugie mają zwykle nieco inne i drobniejsze liście.
  • Chwytniki przeważnie tworzą się na łodydze poniżej miejsca wyrastania liścia;
  • rzadziej chwytniki tworzą się w innych miejscach: u nasady liścia na grzbietowej stronie żebra (dwustronek (Plagiothecium)), w pachwinach liści (np. skrzydlanka (Isopterygiopsis), miedziówka (Orthothecium)), bezładnie w różnych miejscach łodygi (np. mokradłosz (Calliergon), warnstorfia (Warnstorfia)).
  • Pilśniowa warstwa chwytników tworzy się tylko wyjątkowo (u błyszcza włoskowatego (Tomentypnum nitens) i tworzą się na grzbietowej stronie żebra).
  • Zaczątki gałązek przeważnie są otoczone drobnymi listkowatymi tworami lub pseudonibylistkami, rzadko są nagie (np. dwustronek (Plagiothecium), skrzydlanka (Isopterygiopsis)).
  • Komórki górnej części liścia u większości gatunków silnie wydłużone 4 – 8 (15):1, rzadziej krótkie (takie zwykle u gatunków ±kserofitycznych.
  • Żebro pojedyncze lub dość często podwójne i krótkie, bardzo rzadko żebro wypełnia szczyt liścia i nigdy nie wychodzi poza blaszkę i nie tworzy hialinowego włoska.
  • Rodnie i następnie sporofity znajdują się na końcach króciutkich gałązek i przez to sprawiają wrażenie bocznych.