atlas-roslin.pl

mchy bocznozarodniowe (plagiotropowe)

Za Ignatov M.S., Ignatova E.A (2004) — Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.2[369], nieznacznie zmodyfikowany (patrz pozostała literatura w stopce).
nadrzędne klucze:Bryophyta (mchy)kl 9745
↑nie (z) klucz do częściej spotykanych gatunków niżowych
↓nie(z) szczyt liścia szeroko zaokrąglony
↓nie(z) żebro pojedyncze lub widełkowate
↓nie(z) pędy płasko ulistnione; w nasadowej części pni drzew
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
↑nie (z) pędy wszechstronnie ulistnione; mchy bagienne, na brzegach wód i w innych wilgotnych miejscach
(z) c.d.n.
↑nie (z) żebro podwójne
(z) c.d.n.
↑nie (z) szczyt liścia długo zaostrzony (rzadziej krótko zaostrzony i/lub z tępawym końcem)
↓nie(z) komórki liścia z brodawką/-ami nad światłem komórki
↓nie(z) komórki liścia z kilkoma brodawkami
(z) c.d.n.
↑nie (z) komórki liścia z jedną brodawką
↓nie(z) łodyżka 2-3-krotnie regularnie pierzasto rozgałęziona
↑nie (z) łodyżka pojedynczno pierzasto rozgałęziona lub nieregularnie rozgałęziona
(z) c.d.n.
↑nie (z) komórki liścia gładkie lub z brodawką w górnych kątach komórki
(z) c.d.n.
↑nie (z) nibylistków brak lub pojedyncze
↓nie(z) żebro pojedyncze, proste, przynajmniej 0.35 długości liścia, wyżej może być widlaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· LUB widlaste, z niepodzieloną częścią >0.35 długości liścia (ale w niektórych liściach może być widlaste niemal od nasady).
↓nie(z) listki jednocześnie poprzecznie pomarszczone i podłużnie fałdowane
Rhytidium rugosum (fałdziec pomarszczony)
Rhytidium rugosum (fałdziec pomarszczony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Komórki listków z brodawkowato wystającymi kątami komórek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) listki nie bywają jednocześnie podłużnie i poprzecznie fałdowane; komórki prawie zawsze gładkie
↓nie(z) listki łodyżkowe ku górze szeroko zaokrąglone i następnie ściągnięte w równowąski włoskowaty szczyt
Cirriphyllum piliferum (szydłosz włoskowy)
Cirriphyllum piliferum (szydłosz włoskowy)
XL
↑nie (z) listki łodyżkowe stopniowo lub umiarkowanie zaostrzone, bez ostro odciętej włoskowatej końcówki
↓nie(z) listki podłużnie fałdowane
↓nie(z) listki silnie sierpowato odgięte
↓nie(z) listki ± krótko zaostrzone; łodyżka bez wiązki środkowej; na torfowiskach minerotroficznych
▶ Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (haczykowiec błyszczący)
sierpowiec błyszczący · syn. Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. · mszaki [360]
↑nie (z) listki długo zaostrzone z przekręconym i zagiętym szczytem
Sanionia uncinata (sanionia haczykowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyżka z wiązką środkową i hyalodermą.
  Zwykle na pniach żywych i martwych drzew.
↑nie (z) listki proste lub słabo odgięte
↓nie(z) mchy gęsto pokryte wojłokiem ryzoidów, umieszczonych na łodyżce i grzbietowej stronie żebra
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki długi i wąskie, z głębokimi, podłużnymi zakładkami.
↑nie (z) ryzoidy zwykle tylko na odcinkach pędów i liściach stykających się z podłożem; nigdy na żebrzeże
↓nie(z) duże mchy, z szeroko trójkątno-jajowatymi listkami >1 mm szerokości
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki szeroko trójkątno-jajowate, >1 mm szerokości, od nasady daleko odstające.
↑nie (z) mchy małe do dużych; listki ± przylegające do prosto odstających
↓nie(z) komórki wzdłuż całej nasady listka nieprzeźroczyste, drobne, z silnie zgrubiałymi ścianami; listki silnie fałdowane
↑nie (z) komórki w nasadzie listka ± przeźroczyste, ± duże, ich ściany nie lub słabo zgrubiałe; silnie lub umiarkowanie fałdowane
↑nie (z) listki nie są podłużnie fałdowane
↓nie(z) listki z ± przylegającej nasady odstająco odgięte lub silnie odstające
↓nie(z) komórki skrzydłowe powiększone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki przeważnie daleko odstające lub odstająco odgięte.
↑nie (z) komórki skrzydłowe drobne
Campyliadelphus chrysophyllus (złotnik suchy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki odstająco odgięte.
↑nie (z) listki nie daleko odstające
↓nie(z) mchy wodne; ulistnienie trójrzędowe; listki z kilem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Żebro kończy się w szczycie listka.
  Mchy wodne; w wodach płynących, czasem w starorzeczach.
↑nie (z) różne siedliska; ulistnienie nie trójrzędowe; listki bez kila
↓nie(z) listki sierpowato odgięte
(z) c.d.n.
↑nie (z) listki proste lub słabo odgięte
(z) c.d.n.
↑nie (z) żebra podwójne, brak LUB pojedyncze krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· LUB brak żebra
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) mchy wodne bez tendencji do tworzenia pędów wzniesionych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ulistnienie trójrzędowe; liście zupełnie bez żebra, ± sztywne, z kilem lub rowkowane.
↑nie (z) mchy lądowe (jeśli wodne to pędami wzniesionymi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Żebro podwójne, przynajmniej w niektórych liściach; rzadziej bez żebra.
↓nie(z) mchy z ± wyraźnym rozróżnieniem na łodygę główną i pędy boczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ± Duże mchy rosnące na korze drzew lub na kamieniach i skałach.
↓nie(z) liście podłużnie fałdowane, ± jajowate, ± długo zaostrzone, całobrzegie, bez żebra
↑nie (z) liście poprzecznie pofalowane, nie fałdowane, ± podługowate, ± krótko zaostrzone, w górnej połowie tępo piłkowane
↑nie (z) mchy z pędami jednakowymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Mchy różnej wielkości, rosnące na różnych podłożach.
↓nie(z) duży mech bagienny; czarny za wyjątkiem młodych końców pędów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny czarne za wyjątkiem młodych końców pędów.
↑nie ↓nie(z) inne; podwójne żebro kończy się powyżej środka blaszki liściowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Komórki liścia z silnie brodawkowato wystającymi kątami.
↑nie (z) inne; żebro kończy się poniżej środka blaszki liściowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Komórki liścia gładkie, rzadko z silnie brodawkowato wystającymi kątami.
↓nie(z) liście silnie w tył odgięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
(z) c.d.n.
↑nie (z) liście nie są silnie w tył odgięte
↓nie(z) liście sierpowato wygięte
(z) c.d.n.
↑nie (z) liście proste lub niewiele wygięte
↓nie(z) komórki liścia linearne, z dużą okrągłą brodawką w górnym rogu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zwykle z brunatnymi, 2-4-komórkowymi rozmnóżkami.
↑nie (z) komórki liścia gładkie; zwykle brak rozmnóżek lub gdy są to zielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) pędy często spłaszczono ulistnione, słabo rozgałęziające się
Plagiothecium laetum (dwustronek jasny)
XL
Plagiothecium laetum (dwustronek jasny)
3D
suche
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście ± silnie, rzadziej słabo asymetryczne, przeważnie skośnie przyrośnięte i ze zbiegającą nasadą w postaci ± długiego pasa komórek często odrywającego się razem z liściem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) pędy wszechstronnie ulistnione, rzadziej spłaszczono ulistnione, ± rozgałęziające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście symetryczne lub sierpowato wygięte, przeważnie poprzecznie przyrośnięte i słabo zbiegające nasadą (zbiegająca część nie odrywa się wraz z liściem).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście w górze krótko zaostrzone, tępe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Żebro podwójne lub rozdwojone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hygrohypnum ochraceum (Turner ex Wilson) Loeske (moczarnik jasnobrązowy)
syn. Hygrohypnella ochracea (Turn. ex Wils) Ignatov et Ignatova · mszaki [360]
↑nie (z) liście długo, rzadziej krótko zaostrzone, z ostrym szczytem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Żebro prawie zawsze podwójne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hypnum pratense W.D.J.Koch ex Spruce (rokiet łąkowy)
syn. Breidleria pratensis (W.D.J. Koch ex Spruce) Loeske · mszaki [360]
↓nie(z) rośliny drobniutkie, liście <0.3 mm szerokości; komórki najczęściej 2-5:1
(z) c.d.n.
↑nie (z) rośliny dość małe do dużych; JEŚLI liście <0.3 mm szerokości TO komórki dłuższe, (4) 6-8 (10):1
↓nie(z) liście ± silnie piłkowane w górnej części blaszki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Mchy przeważnie średniej wielkości.
(z) c.d.n.
↑nie (z) liście całobrzegie lub słabo piłkowane w górnej części blaszki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· LUB słabo piłkowane w górnej części blaszki i na większej części blaszki całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) brzeg liścia w środkowej części wąsko podwinięty; są liczne gałązkowate rozmnóżki
Platygyrium repens (sznureczniak pełzający)
3D
liczne gałązkowate rozmnóżki na szczycie pędu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W kątach liści w pobliżu szczytu pędu zwykle znajdują się pączkowato skupione gałązkowate rozmnóżki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) brzeg liścia w środkowej części płaski lub szerokim łukiem zagięty, bez gałązkowatych rozmnóżek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Bez gałązkowatych rozmnóżek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) komórki kątów nasady liścia cienkościenne, w silnie wyróżniającej się grupie
  Częsty gatunek rosnący na martwym drewnie i na korze drzew.
↑nie (z) ściany komórek kątów nasady tej samej grubości co pozostałe LUB grubsze
↓nie(z) chwytniki w pachwinach liści; często obecne pachwinowe rozmnóżki
↑nie (z) chwytniki poniżej nasady liścia; brak rozmnóżek
↓nie(z) puszka zgięta; liście 0.2-0.4 mm szerokości; komórki przeważnie 3-7:1; na kamieniach
↑nie (z) puszka prosta; liście 0.4-0.6 mm szerokości; komórki przeważnie 10:1; na pniach, martwym drewnie, rzadziej na kamieniach
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

bocznozarodniowe (mchy)

ang. pleurocarpous mosses, pleurocarps; ros. бокоплодные мхи

plagiotropowe (mchy)

Grupa mchów charakteryzujących się następującymi cechami (definicja zasadniczo za [368]):
  • Łodyżki przeważnie ścielące się do podnoszących się, rzadko wzniesione (drabik drzewkowaty (Climacium dendroides));
  • ZWYKLE regularnie pierzasto rozgałęziające się, rzadziej nieregularnie rozgałęziające się; zwykle o symetrii dwubocznej, często grzbietobrzusznej. Zwykle łatwo można wyróżnić łodygę główną o nieograniczonym wzroście i gałązki (rozgałęzienia drugiego rzędu o ograniczonym wzroście), te drugie mają zwykle nieco inne i drobniejsze liście.
  • Chwytniki przeważnie tworzą się na łodydze poniżej miejsca wyrastania liścia;
  • rzadziej chwytniki tworzą się w innych miejscach: u nasady liścia na grzbietowej stronie żebra (dwustronek (Plagiothecium)), w pachwinach liści (np. skrzydlanka (Isopterygiopsis), miedziówka (Orthothecium)), bezładnie w różnych miejscach łodygi (np. mokradłosz (Calliergon), warnstorfia (Warnstorfia)).
  • Pilśniowa warstwa chwytników tworzy się tylko wyjątkowo (u błyszcza włoskowatego (Tomentypnum nitens) i tworzą się na grzbietowej stronie żebra).
  • Zaczątki gałązek przeważnie są otoczone drobnymi listkowatymi tworami lub pseudonibylistkami, rzadko są nagie (np. dwustronek (Plagiothecium), skrzydlanka (Isopterygiopsis)).
  • Komórki górnej części liścia u większości gatunków silnie wydłużone 4-8(15):1, rzadziej krótkie (takie zwykle u gatunków ±kserofitycznych.
  • Żebro pojedyncze lub dość często podwójne i krótkie, bardzo rzadko żebro wypełnia szczyt liścia i nigdy nie wychodzi poza blaszkę i nie tworzy hialinowego włoska.
  • Rodnie i następnie sporofity znajdują się na końcach króciutkich gałązek i przez to sprawiają wrażenie bocznych.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji