przedwiośnie, ± marzec/kwiecień

W tym okresie kwitnie niewiele roślin a temperatury są zbyt niskie aby pszczoły mogły intensywnie zbierać nektar i pyłek. Tym niemniej jest to pierwszy okres kiedy pszczoły mogą pozyskiwać nowy pokarm, stąd wszelkie pożytki mają duże znaczenie.
fu
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
chętnie zbierany nektar i pyłek, kwitnie jednak bardzo wcześnie i tylko w najcieplejsze dni jest dostępny dla pszczół
Crocus (krokus)
nektar jest trudno dostępny, dobry bardzo wczesny kwiat pyłkodajny

wczesna wiosna, ± kwiecień

Dla rozumienia kolejności kwitnienia i zależności terminów warto obserwować fenologiczne pory roku i termiczne pory roku.
Acer platanoides
klon pospolity (Acer platanoides) · wydajność miodowa 100kg z ha (1kg z dużego drzewa), kwietnie jednak zbyt wcześnie aby pszczoły mogły w pełni korzystać z tego pożytku
f
Tussilago farfara (podbiał pospolity)
dostarcza głównie pyłku, mniej nektaru
u
Scilla sibirica (cebulica syberyjska)
uprawiana w ogrodach i zdziczała po parkach i cmentarzach
Pulmonaria (miodunka)
kwitną w lasach liściastych, uprawiane w ogrodach, mają wydajność miodową do 40kg z ha
fu
Anemone nemorosa (zawilec gajowy)
dostarcza tylko pyłku
Salix (wierzba)
różne gatunki; wydajność miodowa ±30kg z ha, pyłkowa do 45kg z ha
fu
Ribes nigrum (porzeczka czarna)
wydajność miodowa do 70kg z ha
fa
Cerasus vulgaris (wiśnia pospolita)
wydajność miodowa do 30kg z ha, pyłkowa do 15kg z ha

wiosna, ± maj

Brassica napus
rzepak (Brassica napus ssp. napus) · uprawiany na olbrzymich powierzchniach, wydajność miodowa ±100kg z ha a pyłkowa do 150kg z ha
Taraxacum sect. Ruderalia (mniszek lekarski (coll.))
'występuje masowo, ma duża wydajność pyłkową powyżej 200kg z ha i niewielką wydajność miodową, do 20kg z ha
fa
Lamium album (jasnota biała)
bardzo duża wydajność miodowa, do 200kg z ha i spora pyłkowa ±50kg z ha
Ajuga (dąbrówka)
wydajność miodowa nieco powyżej 100kg z ha
f
Padus avium (czeremcha zwyczajna)
wydajność miodowa do 40kg z ha
fa
Prunus domestica ssp. domestica (śliwa domowa typowa)
wydajność miodowa ±30kg z ha, pyłkowa do 15kg z ha
fa
Pyrus communis (grusza pospolita)
wydajność miodowa niska, kilka kg z ha, pyłkowa 5kg z ha
fu
Acer campestre (klon polny)
wydajność miodowa ±50kg z ha
fu
Lonicera xylosteum (wiciokrzew pospolity)
wydajność miodowa ±120kg z ha
fa
Malus domestica (jabłoń domowa)
wydajność miodowa do 20kg z ha, pyłkowa ±8kg z ha
u
Caragana arborescens (karagana syberyjska)
wydajność miodowa ±70kg z ha
fau
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny)
wydajność miodowa ±50kg z ha, pyłkowa 25kg z ha
fu
Sorbus aucuparia (jarząb pospolity)
wydajność miodowa 20kg z ha, pyłkowa 50kg z ha
fu
Acer pseudoplatanus (klon jawor)
wydajność miodowa 50kg z ha
fau
Lonicera tatarica (wiciokrzew tatarski)
wydajność miodowa ±45kg z ha
Lonicera (wiciokrzew)
inne gatunki przeważnie mają znaczną wydajność miodową
u
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
wydajność miodowa do 100kg z ha
f
Vaccinium myrtillus (borówka czarna)
wydajność miodowa do 100kg z ha
fu
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy)
wydajność miodowa ±15kg z ha, u innych gatunków głogów jest zwykle wyższa

pełnia wiosny, początek lata, ±koniec maja/czerwiec

W tym okresie kwitnie wiele kwiatów łąkowych w tym między innymi chętnie odwiedzane przez pszczoły chaber (Centaurea), kuklik zwisły (Geum rivale), wielosił błękitny (Polemonium coeruleum), żywokost lekarski (Symphytum officinale). szałwia łąkowa (Salvia pratensis), firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa) (jedna z wyższych wydajności miodowych - 700kg z ha, pospolity ale nie występuje w większej ilości), bodziszek (Geranium), czyściec prosty (Stachys recta) (wysoka wydajność miodowa - 500kg z ha), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus). Na glebach piaszczystych, skarpach kwitną dobre pożytki pszczele: farbownik lekarski (Anchusa officinalis), rezeda żółta (Reseda lutea).
fu
Polygonum bistorta (rdest wężownik)
występuje na podmokłych łąkach, ma dużą wydajność miodową ±350kg z ha, wydajność pyłkowa ok 40kg z ha
fu
Trifolium repens (koniczyna biała)
rośnie dziko i uprawiana roślina pastewna, wydajność miodowa ±100kg z ha, pyłkowa 30kg z ha
f
Trifolium hybridum (koniczyna białoróżowa)
rośnie dziko i uprawiana roślina pastewna, wydajność miodowa ±100kg z ha, pyłkowa 30kg z ha
fu
Echium vulgare (żmijowiec zwyczajny)
wysoka wydajność miodowa do 400kg z ha, pyłkowa ±70kg z ha
fa
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
uprawiana roślina pastewna, wydajność miodowa ±180kg z ha, pyłkowa 60kg z ha
fa
Sinapis alba (gorczyca jasna)
uprawiana jako roślina oleista i na zielony nawóz, wydajność miodowa do 100kg z ha, pyłkowa do 200kg z ha
efu
Phacelia tanacetifolia (facelia błękitna)
siana w poplonach ścierniskowych nie ma większej wartości pszczelarskiej, siana wiosną na poletkach dla pszczół jest bardzo wartościowa, wydajność miodowa to 300kg z ha a pyłkowa 180kg z ha, kwitnie ponad miesiąc
u
Aronia melanocarpa (aronia czarna)
wydajność miodowa 10-20kg z ha
Rubus (malina, jeżyna)
wydajność miodowa ±20kg z ha
fu
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
wydajność miodowa 80kg z ha
u
Cotoneaster divaricatus (irga rozkrzewiona)
wydajność miodowa ±190kg z ha
fu
Cotoneaster niger (irga czarna)
wydajność miodowa do 350kg z ha
fau
Cotoneaster lucidus (irga błyszcząca)
wydajność miodowa powyżej 300kg z ha, pyłkowa 12kg z ha
f
Rubus idaeus (malina właściwa)
wydajność miodowa do 200kg z ha, pyłkowa 15kg z ha
fau
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
wydajność miodowa 65kg z ha, pyłkowa ±15kg z ha
fau
Symphoricarpos albus (śnieguliczka biała)
wydajność miodowa 190kg z ha, pyłkowa ±10kg z ha

lato, czerwiec/lipiec

fa
Medicago sativa (lucerna siewna)
uprawiana roślina pastewna, na plantacjach nasiennych gdzie dochodzi do pełnego kwitnięcia wydajność miodowa powyżej 100kg z ha
fa
Centaurea cyanus (chaber bławatek)
wysoka wydajność miodowa, ponad 300kg z ha i pyłkowa 60kg z ha
fu
Salvia verticillata (szałwia okręgowa)
kwitnie na łąkach, wydajność miodowa 300kg z ha, pyłkowa 40kg z ha, wysoką wydajność mają też inne gatunki \gt-d Salvia
fu
Cirsium rivulare (ostrożeń łąkowy)
wydajność miodowa ±80kg z ha
fu
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
na glebach piaszczystych, wydajność miodowa ±160kg z ha
fu
Lythrum salicaria (krwawnica pospolita)
wydajność miodowa powyżej 200kg z ha
f
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
wydajność miodowa do 600kg z ha
f
Melilotus officinalis (nostrzyk żółty)
wydajność miodowa ponad 100kg z ha, pyłkowa 30kg z ha
fau
Asclepias syriaca (trojeść amerykańska)
wydajność miodowa do 600kg z ha
fu
Dipsacus sylvestris (szczeć pospolita)
wydajność miodowa ponad 300kg z ha, pyłkowa 250kg z ha
u
cebula
wydajność miodowa na plantacji nasiennej ±100kg z ha
fu
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
wydajność miodowa ±170kg z ha
f
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
wydajność miodowa ±170kg z ha
fu
Origanum vulgare (lebiodka pospolita)
wydajność miodowa ±500kg z ha
fau
Teucrium scorodonia (ożanka nierównoząbkowa)
wydajność miodowa powyżej 600kg z ha
fu
Gypsophila paniculata (łyszczec wiechowaty)
wydajność miodowa powyżej 300kg z ha
fau
Onopordum acanthium (popłoch pospolity)
wydajność miodowa powyżej 100kg z ha, pyłkowa 35kg z ha
u
Fagopyrum esculentum (gryka zwyczajna)
wydajność miodowa ±300kg z ha, pyłkowa 25kg z ha
u
Phaseolus coccineus (fasola wielokwiatowa)
wydajność miodowa powyżej 100kg z ha
fu
Tilia platyphyllos (lipa szerokolistna)
wydajność miodowa ±200kg z ha, pyłkowa 35kg z ha, podobną wysoką wydajność ma \gt Tilia cordata i inne gatunki z rodzaju lipa
u
Trifolium incarnatum (koniczyna krwistoczerwona)
wydajność miodowa 140kg z ha
fu
Thymus serpyllum (macierzanka piaskowa)
wydajność miodowa 50-150kg z ha

pełnia i koniec lata, ±lipiec/sierpień

fu
Eupatorium cannabinum (sadziec konopiasty)
wydajność miodowa 160kg z ha
fu
Melilotus alba (nostrzyk biały)
wydajność miodowa bardzo duża, 300-600kg z ha, pyłkowa 40-170kg z ha
f
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
wydajność miodowa do 600kg z ha, pyłkowa do 260kg z ha, wysoką wydajność mają też inne gatunki chabrów
fau
Echinops sphaerocephalus (przegorzan kulisty)
wydajność miodowa do 800kg z ha, pyłkowa ±230kg z ha, nieco niższą ale także znaczącą wydajność mają inne gatunki przegorzanów
fu
Eryngium planum (mikołajek płaskolistny)
wydajność miodowa do 700kg z ha, pyłkowa do 100kg z ha
u
dynia zwyczajna
wydajność miodowa kilkadziesiąt kg z ha
fu
Mentha longifolia (mięta długolistna)
wydajność miodowa do 600kg z ha, nieco niższą ale także dobrą wydajność miodową mają inne gatunki z rodzaju mięta
u
słonecznik ozdobny
wydajność miodowa do 50kg z ha, pyłkowa do 65kg z ha
fa
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
wydajność miodowa do 700kg z ha, pyłkowa ±400kg z ha
u
Solidago ×hybrida (nawłoć ogrodowa 'Nana')
wydajność miodowa ±400kg z ha, pyłkowa do 200kg z ha, podobną wysoką wydajność miodową mają inne gatunki nawłoci
u
Parthenocissus tricuspidata (winobluszcz trójklapowy)
wydajność miodowa w przeliczeniu na ha obrośniętej płaszczyzny wysoka — 200-300kg z ha
fu
Calluna vulgaris (wrzos zwyczajny)
wydajność miodowa ±50kg z ha
/

koniec lata i wczesna jesień, ±wrzesień

fa
Solidago gigantea (nawłoć późna)
wydajność miodowa do 700kg z ha, pyłkoes ±50kg z ha
fau
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
wydajność miodowa do 800kg z ha
fau
Reynoutria japonica (rdestowiec ostrokończysty)
wydajność miodowa ±250kg z ha
f
Hedera helix (bluszcz pospolity)
wydajność miodowa wysoka ponad 300kg z ha — kwitną tylko stare egzemplarze, niezbyt licznie u nas spotykane

pożytek pszczeli

rośliny nektarodajne

rośliny pożytkowe

rośliny pyłkodajne

Rośliny miododajne to termin potoczny dla określenia roślin pożytkowych tj. takich które dostarczają pokarmu pszczołom (czyli pożytku pszczelego). Tym pokarmem może być nektar, pyłek kwiatowy lub spadź.
Nektar to słodki sok wydzielany w nektarnikach zlokalizowanych w lub przy kwiatach. Jest on bogaty w cukry, dostarcza energii dla podtrzymania procesów życiowych pszczoły. Miód to odwodniony nektar, jest on końcowym produktem przetwarzania przez pszczoły nektaru. W gniazdach pszczół - ulach, miód jest magazynowany w woskowych plastrach jako pokarm zapasowy na okres braku pożytków lub zimę.
Pyłek kwiatowy to drugi, równie ważny pożytek pszczeli. Dostarcza on tym owadom białka, niezbędnego dla wzrostu i rozwoju larw.
W zależności od przewagi któregoś z tych pożytków można mówić o dobrych roślinach pyłkodajnych lub roślinach nektarodajnych.

wydajność miodowa

spadź

wydajność pyłkowa

Poszczególne gatunki "roślin miododajnych" czyli pożytkowych różnią się swoją wartością. Wartość nektarodajną roślin określa się jako wydajność miodową - ilości kg miodu która może być wyprodukowana z hektara zwartego łanu danego gatunku przez cały okres kwitnienia.
Wydajność pyłkową roślin określa się jako ilość kg pyłku jaka może być zebrana przez pszczoły z hektara zwartego łanu przez cały okres kwitnienia danego gatunku.

Wydajność miodowa i pyłkowa waha się od kilku do kilkuset kilogramów na hektar, w zależności od gatunku rośliny. Nie jest ona jedynym czynnikiem określającym wartość pszczelarską roślin. Jest ona jeszcze wypadkową okresu kwitnienia, długości kwitnienia, masowością występowania danego gatunku oraz zwartości łanu - co określa średni czas stracony na przeloty pomiędzy kwiatami i do ula, dostępności nektaru (budowa kwiatu może utrudniać lub uniemożliwiać dostęp pszczół), konkurencji z innymi owadami - zbyt łatwo dostępny nektar, np. w kwiatach rodziny selerowatych (Apiaceae) jest w znacznym stopniu zjadany przez inne owady np. muchówki.
Niemal wyłącznie w przypadku upraw polowych mamy do czynienia z łanowym występowaniem danego gatunku miododajnego na dużym obszarze (np. rzepak (Brassica napus ssp. napus)). W przypadku roślin pastewnych i łąk mogą one być wydajniejsze w drugiej pełni lata, ponieważ aby uzyskać lepszą paszę dla zwierząt gospodarskich, pierwszy pokos rolnicy starają się wykonać przed kwitnięciem traw i roślin zielnych. W przypadku wielu roślin uprawianych nie dla nasion czy owoców, nie dopuszcza się do kwitnienia (np. czosnek cebula (Allium cepa)), chyba że na plantacjach nasiennych.
Dziko rosnące rośliny pożytkowe zwykle nie występują łanowo. Ich realną wydajność na jednostkę powierzchni jest więc niższa niż maksymalna możliwa do uzyskania tylko w uprawie w ogródkach pszczelich. Wreszcie realna "miododajność" zależy od przebiegu pogody w danym roku.

Pośrednim pożytkiem pszczelim pozyskiwanym z roślin jest spadź. Są to słodkie odchody mszyc mszyc wysysających soki roślinne. Po pasażu przez pszczołę są one zamieniane na wyborny miód spadziowy. Spadź jest, w znacznej ilości produkowane na niektórych gatunkach drzew silnie opanowywanych latem przez mszyce - np. na lipach, jodłach.

Do roślin miododajnych należą rośliny dziko rosnące, niektóre rośliny uprawne i gatunki specjalnie, o bardzo wysokiej wydajności pożytkowej, uprawiane przez pszczelarzy w tzw. ogródkach pszczelarskich.

Wartość pożytkowa różnych rodzin i rodzajów roślin

Zdolność dostarczania pożytku pszczelego jest zróżnicowana w różnych grupach systematycznych roślin. Zależy ona od budowy kwiatu i strategii zapylania. W szczególności:
· większość przedstawicieli rodziny jasnotowate (Lamiaceae) cechuje się wysoką miododajnością, powyżej 100kg, w nierzadkich rekordowych przypadkach nawet 600kg z ha; u niektórych gatunków z tej rodziny budowa kwiatu utrudnia lub uniemożliwia pozyskiwanie nektaru pszczołom - np. u koniczyny łakowej (Trifolium pratense), wyki ptasiej (Vicia cracca)
· większość przedstawicieli rodziny ślazowate (Malvaceae) cechuje się wydajnością miodową w przedziale 100-200kg z ha
· gatunki z rodziny selerowate (Apiaceae) cechuje zwykle wysoka miododajność - powyżej 100kg z ha, budowa kwiatu sprawia jednak, że silną konkurencję dla pszczół stanowią inne owady wykorzystujące nektar
· uprawiane gatunki z rodzaju trojeść (Asclepias) mają bardzo wysoką wydajność miodową, nieraz znacznie ponad 300kg z ha
· wielu przedstawicieli rodziny astrowate s.l. (Asteraceae) ma przyzwoitą wydajność miodową powyżej 100kg z ha i dobrą pyłkową, niekóre rodzaje są wybitnie miododajne np. chaber (Centaurea)