atlas-roslin.pl

owłosienie, włoski

Rodzaje włosków

włosek

lat. trichoma, pilus; ang. hair; niem. Haar; cz. chlup, trichom

prosty (włosek)

lat. trichoma simplex; niem. gerade; cz. jednoduchý chlup

rozgałęziony (włosek)

lat. trichoma ramosum; cz. rozvětvený chlup
Włoski są jednokomórkowymi lub wielokomórkowymi wytworami skórki.

space

Obecność lub brak oraz rodzaj włosków na poszczególnych organach rośliny jest zwykle ważną cechą diagnostyczną pomocną w identyfikacji gatunku. Do odpowiedniej obserwacji włosków, czasem długości rzędu 0.1 mm, potrzebna jest lupa a jeszcze lepiej mikroskop stereoskopowy.

gruczołowaty (włosek)

lat. trichoma glandulosum; ang. glandular hair; niem. Drüsenhaar; cz. žláznatý chlup
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
Włosek gruczołowaty (włosek wydzielniczy) to włosek mający zwykle koniec pęcherzykowato rozszerzony; pęcherzyk zawiera wydzielinę (aromatyczną, lepką, parzącą) zwykle spełniającą funkcję obronną, zniechęcającą zwierzęta do jedzenia rośliny.

space

włosek haczykowaty

lat. trichoma hamulatum, uncinatum; niem. Hakenhaar; ang. hooked, uncinate; cz.

space

włosek rozwidlony

lat. trichoma furcatum; cz. vidličnatý chlup

space

gwiazdkowaty (włosek)

lat. trichoma stellatum; ang. stellate hair; niem. Sternhaar; cz. hvězdovitý chlup
Alyssum montanum
Włosek rozgałęziony ma kilka ramion wyniesionych na dłuższym lub zupełnie krótkim trzonku, rozmieszczonych ± w jednej płaszczyźnie (smagliczka (Alyssum)).

space

włosek pierzasty

lat. trichoma plumosum; niem. gefiedert; ang. plumose

space

tarczowaty (włosek)

lat. trichoma peltatum; ang. peltate; niem. schildhaar
Włosek z trzonkiem pośrodku i szeroką, spłaszczoną na podobieństwo tarczy główką.

włosek łuskowaty

lat. squamiformis; niem. Schuppenhaar; ang. squamate

space

parzący (włosek)

ang. stinging hair; niem. Brennenhaar; cz. žahavý chlup
lat. urens; niem. Brennenhaar; ang. stinging hair; cz. žahavý chlup

space

Typy owłosienia

omszony, krótko owłosiony

lat. puberulus; cz. pýřitý
Pokryty krótkimi, miękkimi włoskami; włoski mogą być rozproszone, ale jeśli włoski są gęsto rozmieszczone to powierzchnia w dotyku sprawia wrażenie aksamitnej a faktura wygląda matowo.

orzęsiony, rzęski

lat. ciliatus; cz. brvitý
Z grubszymi, dłuższymi, prostymi, odstającymi włoskami (rzęskami), zwykle ustawionymi w rzędzie na granicy lub krawędzi organów roślin lub ich części.

kutner

lat. tomentosus; niem. filzig; cz. plstnatý
Gęsta, filcowata pokrywa z martwych włosków, często splątanych ze sobą, zwykle wypełnionych powietrzem, barwy najczęściej srebrzystobiałej lub szarawej.

space

owoszczony

lat. pruinosus; cz. ojíněný
Powierzchnia owoszczona (oszroniona) jest pokryta cienką tłustą warstwą woskową (higrofobową, niezwilżalną przez wodę), zwykle o szarej, białawej barwie.

space